سئو در ایران http://topnet-mph.mihanblog.com 2020-04-06T01:52:01+01:00 text/html 2015-04-30T06:57:44+01:00 topnet-mph.mihanblog.com امیر رضایی لغات 3 گزارش که هر جستجو فروشنده نیاز برای رقابتی ماندن http://topnet-mph.mihanblog.com/post/19 <p align="justify"><img class="aligncenter size-large wp-image-211236" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2014/12/google-adwords-bigA2-1920-800x450.jpg" alt="google-adwords-bigA2-1920" height="270" width="480"></p><p align="justify"><font><font style="" lang="fa">بسیاری از بازاریابان خود را پرسیدن همین سوال را پیدا کنید: باید من باشد مناقصه بر روی کلمات کلیدی من در حال حاضر برای ارگانیک مرتبه? </font><font style="" lang="fa">اغلب پاسخ مثبت است، اما آن را مبتنی بر رقابت و کلمه کلیدی داده متفاوت است. </font><font style="" lang="fa">گوگل پرداخت می شود و گزارش های آلی می تواند کمک به شناسایی فرصت های کلیدی با نام تجاری خود را سرمایه گذاری باید به افزایش قدرت دید و جستجو.</font></font></p> <p align="justify"><font lang="fa">ما همواره در چه مورد استفاده قرارگرفته گزارش پرداخت و آلی در AdWords است شگفت زده. </font><font lang="fa">شاید آن است یکپارچگی مورد نیاز توسط گوگل برای همگام سازی گوگل ابزار وب مستر با AdWords برای داده های جستجو آلی به جمعیت کنار پرداخت. </font><font style="" lang="fa">برای شرکت ها یا افراد عامل جستجو پرداخت و آلی به طور جداگانه، این ادغام همیشه یکی از طبیعی نیست. </font><font style="" lang="fa">به ندرت جستجوگرها تیم صرف وقت در رابط AdWords واقعی کار--و آن نیست که تیم های جستجو پرداخت صرف زمان در گوگل ابزار وب مستر است که اغلب.</font></p> <p align="justify" lang="fa">علیرغم این چالش بسیار بازاریابان جستجو ایجاد این انسجام به سرعت به بهره مندی از تمام اطلاعات جامع آن توصیه می کنیم.</p> <p align="justify"><font lang="fa">گزارش پرداخت و آلی همه کلمات کلیدی که برداشت دریافت لیست و کلیک در گوگل. </font><font lang="fa">کلیدی در اینجا این است که قادر به ارزیابی مشتری تعامل (برداشت + مقررات گزارشات معاملات ارزی) با خود لیست تبلیغات جستجو در حال حاضر، وقتی که لیست آلی در حال حاضر، و زمانی که دو کانال ترکیب می شوند.</font></p> <p align="justify"><strong lang="fa">برنده سریع</strong></p> <p align="justify"><font lang="fa">یکی از فوری ترین بینش شما را از این گزارش می توانید کلمات کلیدی که برای دستیابی به بهترین عملکرد (مقررات گزارشات معاملات ارزی در این گزارش) از جستجو پرداخت و آلی هستند. </font><font lang="fa">به عنوان یک بازاریاب جستجو پرداخت شما قادر خواهید بود به شناسایی طولانی دم جستارها که آلی عملکرد بزرگ درآمد است و استراتژی پیشنهاد خود را به افزایش درآمده است.</font></p> <p align="justify"><font lang="fa">برای بازاریابان جستجو آلی، شما بینش به شرایط است که شامل ارتباط بالاترین به جستجوگران نه فقط کسانی که با بیشترین حجم جستجو به دست آورید. </font><font lang="fa">این اجازه خواهد داد که شما را به بخش استفاده از کلمات کلیدی خود را در صورت تر تصفیه شده.</font></p> <p align="justify"><strong lang="fa">چگونه آن را می شکند مفروضات</strong></p> <p style="" align="justify" lang="fa">یک سوال ما هنوز هم شنیدن به طور منظم از مشتریان است که آیا یا نه ما کلیک (اصلی و غیر اصلی) باید پرداخت برای زمانی که وب سایت خود را برای در حال حاضر بندی در سمت بالا.</p> <p align="justify"><font style="" lang="fa">پیش از این، ما به تکیه بر مطالعات جدا شده است که اثبات مورد نیاز را چگونه پرداخت و آلی در واقع کار با هم به ارائه بالابر افزایشی در عملکرد. </font><font style="" lang="fa">اما با این گزارش پرداخت و آلی از گوگل، شما خود می توانید استفاده کنید و یا مشتری خود را داده به آنها چرا در مناقصه کلمات کلیدی آلی رتبه بالا حس می کند نشان می دهد.</font></p> <p style="" align="justify" lang="fa">تا به امروز، ما یافت نشد که حداقل برخی از کلمات کلیدی که ما ثابت کرده رتبه بندی بالا را شامل نمی شود همچنین با PPC پیشنهاد در شود باید.</p> text/html 2015-04-30T06:55:47+01:00 topnet-mph.mihanblog.com امیر رضایی 6 جستجوی راهنمایی برای سفر موفقیت تبلیغات http://topnet-mph.mihanblog.com/post/18 <p align="justify"><img class="aligncenter size-large wp-image-200780" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2014/05/luggage-airport-travel-airplane-ss-1920-800x450.jpg" alt="luggage-airport-travel-airplane-ss-1920" height="271" width="482"></p><p align="justify"><br></p><p align="justify"><font style="" lang="fa">پس از یک زمستان بی رحمانه برای بسیاری از کشور آن را در نهایت است شروع به احساس بهار. </font><font style="" lang="fa">گل، پرندگان غوغای هستند، گل هستند و افکار مصرف کنندگان همواره تبدیل شدن به وعده سرگرم کننده تابستان و ماجراجویی. </font><font lang="fa">برای بسیاری از این به این معنی سفر.</font></p> <h2 style="" align="justify" lang="fa">2015: سال ستاره ای برای اوقات فراغت سفر</h2> <p style="" align="justify" lang="fa">مقاطعه در کشت مثبت، مربوط به سفر شاخص های اقتصادی مانند میزان بیکاری پایین، پایین تر از آنها بوده است در سال و دلار قوی، قیمت گاز تا سال 2015 به یکی از بزرگ برای خانواده ها مصرف تعطیلات تابستانی شکل.</p> <p style="" align="justify" lang="fa">در واقع، با توجه به انتخاب هتل های بین المللیآمریکایی ها طرح به صرف هشت درصد بیشتر در مورد اوقات فراغت سفر امسال و پنج درصد بیشتر در هر سفر نسبت به سال گذشته.</p> <p align="justify"><font style="" lang="fa">برای بازاریابان دیجیتال، تمام این ترجمه به انفجار دیجیتال جستجو برای سفر. </font><font style="" lang="fa">در واقع با توجه به eMarketer، ایالات متحده سفر دیجیتال فروش 153 میلیارد دلار بالا خواهد بود — تا تقریبا شش درصد از سال 2014. </font><font lang="fa">همراه سفر خواهد شد فروش بالا 36 میلیارد دلار.</font></p> <p align="justify"><font style="" lang="fa">این اعداد بزرگ و برنامه ریزی استراتژی جستجو دیجیتال خود را به منظور جذب بیشترین سهم این صرف فصلی ضروری است. </font><font style="" lang="fa">شش نکته ضروری برای بازاریابان جستجو مطمئن شوید که برای مبارزات انتخاباتی سفر فصلی خود را بهترین می توان آنها را در اینجا:</font></p> <h2 style="" align="justify" lang="fa">1. طرح کمپین و اختصاص بودجه برای دو قله فصلی: تابستان و زمستان</h2> <p align="justify"><font style="" lang="fa">جستجوهای مربوط به سفر در کلید دو بار در هر سال اوج: سفر برای تابستان و زمستان. </font><font style="" lang="fa">گسترش اوج جستجو تابستان از ژوئن تا اوت و زمستان اوج جستجو از دسامبر از طریق ژانویه.</font></p> <p style="color: rgb(15, 15, 95); background-color: rgb(240, 240, 160);" align="justify" lang="fa">بر این اساس برنامه ریزی و مبارزات و بودجه آماده برای اتصال با اوقات فراغت مسافران که آنها برنامه ریزی، تحقیق و رزرو هر دو آنها تعطیلات تابستان و زمستان.</p> text/html 2015-04-22T04:44:57+01:00 topnet-mph.mihanblog.com امیر رضایی 5 راه سایت های گوگل راهرو صفحه به روز رسانی می توانید داج http://topnet-mph.mihanblog.com/post/17 <span id="DstLangList" name="dstlanglist" class="LangList"> </span><div id="TargetLanguageControls" class="LanguageSelector" align="justify"> </div> <div id="OutputControlsInnerContainer" class="InnerControlsContainer" align="justify"> <div style="direction: rtl; text-align: right;" class="fa" id="OutputArea"> <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap"><div><span class="" id="ouHighlight__0_4TO0_9">در حالی که</span><span id="noHighlight_0.9116845410425424"> به </span><span id="ouHighlight__52_56TO14_23">نظر می رسد</span><span id="noHighlight_0.11580457144651257"> </span><span id="ouHighlight__6_13TO25_28">گوگل</span><span id="noHighlight_0.9551035923882244"> به </span><span id="ouHighlight__45_50TO33_41">روز رسانی</span><span id="noHighlight_0.48800731543558784"> </span><span id="ouHighlight__35_43TO43_50">الگوریتم</span><span id="noHighlight_0.14407489274516894"> </span><span id="ouHighlight__15_33TO52_62">همراه دوستی</span><span id="noHighlight_0.8879976820861863"> </span><span id="ouHighlight__66_73TO64_67">اسیر</span><span id="noHighlight_0.7868187958757855"> </span><span id="ouHighlight__86_90TO69_71">سهم</span><span id="noHighlight_0.9645156689613718"> </span><span id="ouHighlight__79_84TO73_79">شیر است</span><span id="noHighlight_0.0702259372090085"> </span><span class="" id="ouHighlight__95_110TO81_94">پمپاژ pageview</span><span id="noHighlight_0.4021737358044928"> </span><span id="ouHighlight__116_120TO96_101">پست ها</span><span id="noHighlight_0.8436674521225316"> </span><span id="ouHighlight__112_114TO103_111">جستجوگرها</span><span id="ouHighlight__121_121TO112_112">،</span><span id="noHighlight_0.6334468171481273"> </span><span id="ouHighlight__127_133TO114_118">راهرو</span><span id="noHighlight_0.10173065056156905"> </span><span id="ouHighlight__135_138TO120_123">صفحه</span><span id="noHighlight_0.4051024526078544"> به </span><span id="ouHighlight__140_145TO128_136">روز رسانی</span><span id="noHighlight_0.5184332581491052"> </span><span id="ouHighlight__185_193TO138_143">عناوین</span><span id="noHighlight_0.25443095085032774"> </span><span id="ouHighlight__181_183TO145_153">جستجوگرها</span><span id="noHighlight_0.06752677163923515"> </span><span id="ouHighlight__171_179TO155_157">جیغ</span><span id="noHighlight_0.6310137736052418"> </span><span id="ouHighlight__156_165TO159_163">نسبتا</span><span id="noHighlight_0.970762399283456"> </span><span id="ouHighlight__167_169TO165_167">کمی</span><span id="noHighlight_0.7581856387509343"> </span><span id="ouHighlight__151_154TO169_175">دیده می</span><span id="noHighlight_0.39866082364719846"> </span><span id="ouHighlight__147_149TO177_179">شود</span><span id="noHighlight_0.13531071653042814">.</span><span id="noHighlight_0.90971602110698"> </span><span class="" id="ouHighlight__196_199TO182_189">بنابراین</span><span id="ouHighlight__200_200TO190_190">،</span><span id="noHighlight_0.6861385428632488"> </span><span id="ouHighlight__202_202TO192_193">من</span><span id="noHighlight_0.16052252623687324"> </span><span id="ouHighlight__204_210TO195_202">فکر کردم</span><span id="noHighlight_0.13658794757120785"> </span><span id="ouHighlight__212_214TO204_208">من می</span><span id="noHighlight_0.010612321734009167"> </span><span id="ouHighlight__216_219TO210_212">دهد</span><span id="noHighlight_0.012211468987169627"> </span><span id="ouHighlight__239_247TO214_221">الگوریتم</span><span id="noHighlight_0.544518404967866"> </span><span id="ouHighlight__225_228TO223_226">فقیر</span><span id="ouHighlight__229_229TO227_227">،</span><span id="noHighlight_0.2643251848975182"> </span><span id="ouHighlight__231_237TO229_244">نادیده گرفته شده</span><span id="noHighlight_0.45556882619646655"> </span><span id="ouHighlight__249_251TO246_248">خود</span><span id="noHighlight_0.6254823496699512"> را با </span><span id="ouHighlight__253_255TO256_259">توجه</span><span id="noHighlight_0.600098865367165">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__5_9TO0_2">ماه</span><span id="noHighlight_0.9568330270969377"> </span><span id="ouHighlight__0_3TO4_8">گذشته</span><span id="ouHighlight__10_10TO9_9">،</span><span id="noHighlight_0.08840503907572372"> </span><span class="" id="ouHighlight__12_17TO11_14">گوگل</span><span id="noHighlight_0.09355958574176937"> </span><span id="ouHighlight__19_27TO16_24">اعلام کرد</span><span id="noHighlight_0.2836404111297499"> </span><span id="ouHighlight__29_32TO26_27">که</span><span id="noHighlight_0.7002720298371632"> </span><span id="ouHighlight__34_35TO29_30">آن</span><span id="noHighlight_0.9082353820132482"> </span><span id="ouHighlight__37_41TO32_33">را</span><span id="noHighlight_0.33327929555913227"> </span><span id="ouHighlight__46_54TO35_38">آزاد</span><span id="noHighlight_0.060787518584932476"> </span><span id="ouHighlight__67_76TO40_45">"تنظیم</span><span id="noHighlight_0.2513950113229394"> </span><span id="ouHighlight__58_65TO47_56">رتبه بندی"</span><span id="noHighlight_0.362452439012949"> </span><span id="ouHighlight__87_90TO58_59">با</span><span id="noHighlight_0.5093740083167791"> </span><span id="ouHighlight__100_104TO61_65">صفحات</span><span id="noHighlight_0.556971232117914"> </span><span id="ouHighlight__92_98TO67_71">راهرو</span><span id="ouHighlight__105_105TO72_72">،</span><span id="noHighlight_0.16943163457200183"> </span><span id="ouHighlight__119_122TO74_76">این</span><span id="noHighlight_0.7702063928333482"> به </span><span id="ouHighlight__124_129TO81_89">روز رسانی</span><span id="noHighlight_0.8220930812850227"> </span><span id="ouHighlight__142_143TO91_91">«</span><span id="ouHighlight__151_156TO92_96">تاثیر</span><span id="noHighlight_0.6030406757556473"> </span><span id="ouHighlight__145_149TO98_103">گسترده</span><span id="ouHighlight__157_157TO104_104">»</span><span id="noHighlight_0.23758302831548972"> </span><span class="" id="ouHighlight__137_140TO106_111">توانست</span><span id="noHighlight_0.08267746616398763"> </span><span id="ouHighlight__107_112TO113_120">با اشاره</span><span id="noHighlight_0.37657744405132987"> به </span><span id="ouHighlight__159_160TO125_126">در</span><span id="noHighlight_0.7829541485427456"> </span><span id="ouHighlight__162_166TO128_131">سایت</span><span id="noHighlight_0.03865810982019868"> </span><span id="ouHighlight__168_176TO133_142">استفاده از</span><span id="noHighlight_0.39130860190053596"> </span><span id="ouHighlight__178_184TO144_148">راهرو</span><span id="noHighlight_0.5606186824227519"> </span><span id="ouHighlight__186_194TO150_156">مبارزات</span><span id="noHighlight_0.5987220502755496"> </span><span id="ouHighlight__82_85TO158_163">معامله</span><span id="noHighlight_0.4653764787326541">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_0TO0_1">من</span><span id="noHighlight_0.654586136542561"> </span><span id="ouHighlight__15_17TO3_5">چند</span><span id="noHighlight_0.9615298126264431"> </span><span id="ouHighlight__19_27TO7_15">rumblings</span><span id="noHighlight_0.7907679241218277"> </span><span class="" id="ouHighlight__29_32TO17_21">اینجا</span><span id="noHighlight_0.20121486704731228"> </span><span id="ouHighlight__34_36TO23_23">و</span><span id="noHighlight_0.8937339937381877"> </span><span id="ouHighlight__38_42TO25_28">آنجا</span><span id="noHighlight_0.5534862826677107"> </span><span id="ouHighlight__7_11TO30_34">شنیده</span><span id="noHighlight_0.6802160269260938"> </span><span id="ouHighlight__2_5TO36_37">ام</span><span id="noHighlight_0.5127897125033654"> </span><span id="ouHighlight__44_44TO39_39">—</span><span id="noHighlight_0.7667729311808311"> </span><span id="ouHighlight__46_48TO41_41">و</span><span id="noHighlight_0.8522338065796202"> </span><span id="ouHighlight__50_50TO43_44">من</span><span id="noHighlight_0.7034959306895161"> </span><span id="ouHighlight__57_66TO46_49">قطعا</span><span id="noHighlight_0.05505749009141758"> </span><span id="ouHighlight__73_80TO51_57">"دروازه</span><span id="noHighlight_0.6137375758215889"> </span><span id="ouHighlight__82_85TO59_63">صفحه"</span><span id="noHighlight_0.01875978695554048"> </span><span id="ouHighlight__88_95TO65_71">هشدارها</span><span id="noHighlight_0.4480886378817819"> </span><span id="ouHighlight__97_98TO73_74">در</span><span id="noHighlight_0.44824455996704904"> </span><span id="ouHighlight__100_105TO76_79">گوگل</span><span id="noHighlight_0.9320429768704407"> </span><span id="ouHighlight__117_121TO81_85">ابزار</span><span id="noHighlight_0.14652728898372058"> </span><span id="ouHighlight__107_115TO87_93">وب مستر</span><span id="noHighlight_0.484777564990134"> </span><span id="ouHighlight__123_124TO95_96">در</span><span id="noHighlight_0.045846718162694367"> </span><span id="ouHighlight__130_133TO98_102">گذشته</span><span id="noHighlight_0.7864264223175721"> دیده </span><span id="ouHighlight__52_55TO109_110">می</span><span id="noHighlight_0.6939315250780136"> </span><span id="ouHighlight__68_71TO112_114">شود</span><span id="noHighlight_0.3014650400842983"> </span><span id="ouHighlight__135_135TO116_116">—</span><span id="noHighlight_0.4933200982362571"> </span><span id="ouHighlight__137_139TO118_120">اما</span><span id="noHighlight_0.15779021163831752"> </span><span id="ouHighlight__153_163TO122_127">شواهدی</span><span id="noHighlight_0.08778151674922274"> </span><span id="ouHighlight__165_168TO129_130">که</span><span id="noHighlight_0.019350031303643767"> </span><span id="ouHighlight__170_173TO132_134">این</span><span id="noHighlight_0.278918631672631"> به </span><span id="ouHighlight__175_180TO139_147">روز رسانی</span><span id="noHighlight_0.3624455702295105"> </span><span id="ouHighlight__186_189TO149_151">شده</span><span id="noHighlight_0.9459575976561017"> را </span><span id="ouHighlight__148_151TO156_159">دیده</span><span id="noHighlight_0.21290830249238335"> </span><span id="ouHighlight__143_146TO161_164">اند،</span><span id="noHighlight_0.9186762811218706"> </span><span id="ouHighlight__191_198TO166_169">آزاد</span><span id="noHighlight_0.46720347244256744">,</span><span id="noHighlight_0.23165348318555046"> </span><span id="ouHighlight__201_212TO172_176">بویژه</span><span id="noHighlight_0.40218749460265313"> </span><span id="ouHighlight__214_215TO178_180">هیچ</span><span id="noHighlight_0.8599150539801912"> </span><span id="ouHighlight__232_239TO182_186">شواهد</span><span id="noHighlight_0.5759528575944675"> </span><span id="ouHighlight__224_229TO188_193">"تاثیر</span><span id="noHighlight_0.9221188034433402"> </span><span id="ouHighlight__217_222TO195_201">گسترده"</span><span id="noHighlight_0.6892488407318547"> </span><span id="ouHighlight__242_243TO203_204">تا</span><span id="noHighlight_0.5362929963141427"> </span><span id="ouHighlight__255_259TO206_212">هنوز هم</span><span id="noHighlight_0.9698127675226458"> </span><span class="" id="ouHighlight__261_262TO214_217">ممکن</span><span id="noHighlight_0.4515762898465263"> است </span><span id="ouHighlight__264_267TO223_226">زمان</span><span id="noHighlight_0.5701586749976171"> </span><span id="ouHighlight__269_270TO228_231">برای</span><span id="noHighlight_0.262288572886195"> </span><span id="ouHighlight__272_276TO233_242">جلوگیری از</span><span id="noHighlight_0.3456398613132351"> </span><span id="ouHighlight__278_281TO244_246">این</span><span id="noHighlight_0.27099568577698685"> </span><span id="ouHighlight__287_288TO248_250">اگر</span><span id="noHighlight_0.16975207582927654"> </span><span id="ouHighlight__290_292TO252_254">شما</span><span id="noHighlight_0.8161511740264876"> </span><span id="ouHighlight__298_299TO256_257">در</span><span id="noHighlight_0.8166178095704628"> </span><span id="ouHighlight__301_304TO259_266">معرض خطر</span><span id="noHighlight_0.3566638146740916"> </span><span id="ouHighlight__305_305TO268_271">است.</span><span id="noHighlight_0.018462318313777426"> </span><span id="ouHighlight__316_319TO273_279">بعضی از</span><span id="noHighlight_0.6277300618631679"> </span><span id="ouHighlight__321_325TO281_285">مراحل</span><span id="noHighlight_0.9138511310780085"> </span><span id="ouHighlight__327_329TO287_289">شما</span><span id="noHighlight_0.39499852992604223"> </span><span id="ouHighlight__335_338TO291_292">می</span><span id="noHighlight_0.018829468377923986"> </span><span id="ouHighlight__331_333TO294_299">توانید</span><span id="noHighlight_0.46122686044918915"> در </span><span id="ouHighlight__307_314TO304_308">اینجا</span><span id="noHighlight_0.5593305310298544">:</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">1.</span><span id="noHighlight_0.8683327124108673"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO3_12">جلوگیری از</span><span id="noHighlight_0.4102340107574808"> </span><span id="ouHighlight__15_19TO14_18">صفحات</span><span id="noHighlight_0.5703243542142161"> </span><span id="ouHighlight__9_13TO20_23">خالی</span></div><br><div><span id="ouHighlight__5_8TO0_3">خراب</span><span id="noHighlight_0.32681961167393125"> کردن </span><span id="ouHighlight__16_20TO10_14">صفحات</span><span id="noHighlight_0.6450426803300262"> </span><span id="ouHighlight__10_14TO16_19">خالی</span><span id="noHighlight_0.9411412684759204"> </span><span id="ouHighlight__21_21TO21_24">است.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__15_19TO0_4">صفحات</span><span id="noHighlight_0.14901564638353482"> </span><span id="ouHighlight__11_13TO6_9">جدید</span><span id="noHighlight_0.3959994764941841"> </span><span id="ouHighlight__6_9TO11_14">فشار</span><span id="noHighlight_0.9754959347910047"> </span><span id="ouHighlight__21_24TO16_20">زندگی</span><span id="noHighlight_0.731349134439217"> </span><span id="ouHighlight__0_4TO22_24">نمی</span><span id="noHighlight_0.21058909629462375"> کنیم </span><span class="" id="ouHighlight__26_30TO31_32">تا</span><span id="noHighlight_0.3964425719237338"> </span><span id="ouHighlight__32_36TO34_38">پس از</span><span id="noHighlight_0.44976362135438097"> </span><span id="ouHighlight__45_51TO40_44">محتوا</span><span id="noHighlight_0.20530762530337288"> </span><span id="ouHighlight__38_43TO46_57">منحصر به فرد</span><span id="noHighlight_0.24710299062145402"> </span><span id="ouHighlight__70_73TO59_65">آنها را</span><span id="noHighlight_0.7745469534528044"> در </span><span id="ouHighlight__56_64TO70_74">دسترس</span><span id="noHighlight_0.5371791520834965"> </span><span id="ouHighlight__53_54TO76_78">است</span><span id="noHighlight_0.3454718553736983">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">2.</span><span id="noHighlight_0.39503335430640363"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO3_12">جلوگیری از</span><span id="noHighlight_0.7981176942442318"> </span><span id="ouHighlight__9_20TO14_21">سخت برای پیدا کردن</span><span id="noHighlight_0.1038157963322136"> </span><span id="ouHighlight__22_26TO33_37">صفحات</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_4TO0_5">صفحاتی</span><span id="noHighlight_0.3452909546522419"> </span><span id="ouHighlight__6_9TO7_8">که</span><span id="noHighlight_0.8225702329039448"> </span><span id="ouHighlight__38_41TO10_11">به</span><span id="noHighlight_0.5615792112153236"> </span><span id="ouHighlight__53_62TO13_18">ناوبری</span><span id="noHighlight_0.18854074577697988"> </span><span id="ouHighlight__48_51TO20_23">سایت</span><span id="noHighlight_0.6682020111685177"> </span><span id="ouHighlight__43_46TO25_27">شما</span><span id="noHighlight_0.2974004295465228"> </span><span id="ouHighlight__19_25TO29_33">شدیدا</span><span id="noHighlight_0.03978419340548678"> </span><span id="ouHighlight__27_36TO35_41">یکپارچه</span><span id="noHighlight_0.7942672836613255"> </span><span id="ouHighlight__11_13TO43_47">هستند</span><span id="noHighlight_0.33501469043183574"> </span><span id="ouHighlight__64_64TO49_49">—</span><span id="noHighlight_0.879357921422104"> </span><span id="ouHighlight__66_68TO51_53">اما</span><span id="noHighlight_0.7882476257558998"> </span><span id="ouHighlight__83_84TO55_56">به</span><span id="noHighlight_0.5948904149956102"> </span><span id="ouHighlight__86_90TO58_62">درایو</span><span id="noHighlight_0.6478698313317706"> </span><span id="ouHighlight__92_98TO64_69">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.4631387078136665"> </span><span id="ouHighlight__100_101TO71_72">به</span><span id="noHighlight_0.40163940795897257"> </span><span id="ouHighlight__108_111TO74_77">سایت</span><span id="noHighlight_0.12107858150578854"> </span><span id="ouHighlight__103_106TO79_81">شما</span><span id="noHighlight_0.38750151435597646"> </span><span id="ouHighlight__74_81TO83_91">طراحی شده</span><span id="noHighlight_0.4706809165383835"> </span><span id="ouHighlight__70_72TO93_95">اند</span><span id="noHighlight_0.573068585995437"> </span><span id="ouHighlight__113_113TO97_97">—</span><span id="noHighlight_0.038609311001528646"> </span><span id="ouHighlight__119_124TO99_102">ممکن</span><span id="noHighlight_0.8669577404342309"> است </span><span id="ouHighlight__126_137TO108_124">به طور فزاینده ای</span><span id="noHighlight_0.9541258085785694"> </span><span id="ouHighlight__139_149TO126_133">مشکل ساز</span><span id="noHighlight_0.9225789262759807">.</span><span id="noHighlight_0.02678028637714225"> </span><span id="ouHighlight__152_159TO136_148">در نظر بگیرید</span><span id="noHighlight_0.33495807411634837"> </span><span id="ouHighlight__161_168TO150_153">تمیز</span><span id="noHighlight_0.48146793383576103"> </span><span id="ouHighlight__170_171TO155_158">کردن</span><span id="noHighlight_0.6920815822023565"> </span><span id="ouHighlight__183_192TO160_165">ناوبری</span><span id="noHighlight_0.7113145167762729"> </span><span id="ouHighlight__178_181TO167_170">سایت</span><span id="noHighlight_0.6055056944320567"> </span><span id="ouHighlight__173_176TO172_174">شما</span><span id="noHighlight_0.9903494745289714"> </span><span id="ouHighlight__197_200TO176_177">که</span><span id="noHighlight_0.54515840752408"> </span><span id="ouHighlight__208_215TO179_192">بازدید کنندگان</span><span id="noHighlight_0.07793736312867416"> </span><span id="ouHighlight__202_206TO194_198">انسان</span><span id="noHighlight_0.6780668217534469"> </span><span id="ouHighlight__232_234TO200_202">راه</span><span id="noHighlight_0.5034623654413162"> </span><span id="ouHighlight__226_230TO204_209">خود را</span><span id="noHighlight_0.5509904561455298"> </span><span id="ouHighlight__217_219TO211_219">می توانید</span><span id="noHighlight_0.5789361047852202"> </span><span id="ouHighlight__236_241TO221_225">اطراف</span><span id="noHighlight_0.15657526936072264"> </span><span id="ouHighlight__248_251TO227_230">سایت</span><span id="noHighlight_0.7132788320760548"> </span><span id="ouHighlight__243_246TO232_237">خود را</span><span id="noHighlight_0.9287355770066295"> </span><span id="ouHighlight__221_224TO239_247">پیدا کنید</span><span id="noHighlight_0.8373960079621765"> </span><span id="ouHighlight__254_256TO249_249">و</span><span id="noHighlight_0.4757156029320677"> </span><span id="ouHighlight__273_277TO251_256">صفحاتی</span><span id="noHighlight_0.9643391614179693"> </span><span id="ouHighlight__279_282TO258_259">که</span><span id="noHighlight_0.2820005055097924"> </span><span id="ouHighlight__288_296TO261_265">دشوار</span><span id="noHighlight_0.4524388608323181"> </span><span id="ouHighlight__298_299TO267_268">یا</span><span id="noHighlight_0.2993837536351761"> </span><span id="ouHighlight__301_310TO270_275">ناممکن</span><span id="noHighlight_0.08808332529280205"> </span><span id="ouHighlight__312_314TO277_280">برای</span><span id="noHighlight_0.862621984446922"> </span><span id="ouHighlight__318_330TO282_287">انسانی</span><span id="noHighlight_0.9136735204904944"> </span><span id="ouHighlight__332_333TO289_292">برای</span><span id="noHighlight_0.9689188612867004"> </span><span id="ouHighlight__335_338TO294_302">پیدا کردن</span><span id="noHighlight_0.8782208411017492"> </span><span id="ouHighlight__340_343TO304_305">که</span><span id="noHighlight_0.8687926878413422"> </span><span id="ouHighlight__349_355TO307_312">متمرکز</span><span id="noHighlight_0.044200565971506345"> </span><span id="ouHighlight__357_358TO314_315">بر</span><span id="noHighlight_0.5476457258525003"> </span><span id="ouHighlight__360_366TO317_323">رانندگی</span><span id="noHighlight_0.7338909938809003"> </span><span class="" id="ouHighlight__375_381TO325_330">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.9046375389853819"> </span><span id="ouHighlight__368_373TO332_336">جستجو</span><span id="noHighlight_0.7088954587702135"> </span><span id="ouHighlight__268_271TO338_343">ندارید</span><span id="noHighlight_0.8334624306013504">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">3.</span><span id="noHighlight_0.7483284362446605"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO3_6">نخست</span><span id="noHighlight_0.6926533178638709"> </span><span id="ouHighlight__13_16TO8_10">پمپ</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.1952328640750255"> </span><span id="ouHighlight__4_8TO5_9">صفحات</span><span id="noHighlight_0.09180786811109387"> است </span><span id="ouHighlight__10_13TO15_16">که</span><span id="noHighlight_0.9948275421784742"> </span><span id="ouHighlight__22_25TO18_22">بستگی</span><span id="noHighlight_0.30423891860736296"> به </span><span id="ouHighlight__27_35TO27_31">مشتری</span><span id="noHighlight_0.29233702313551857"> </span><span id="ouHighlight__37_38TO33_34">یا</span><span id="noHighlight_0.6049142965620641"> </span><span id="ouHighlight__40_54TO36_48">کارکنان تولید</span><span id="noHighlight_0.8974974118226043"> </span><span id="ouHighlight__56_62TO50_54">محتوا</span><span id="noHighlight_0.7834311049514769"> </span><span id="ouHighlight__64_64TO56_56">—</span><span id="noHighlight_0.5455040647303607"> </span><span id="ouHighlight__74_94TO58_62">بررسی</span><span id="noHighlight_0.9832362758286617"> در </span><span id="ouHighlight__74_94TO67_71">نظرها</span><span id="noHighlight_0.6687209241343448"> </span><span id="ouHighlight__96_105TO73_80">قابل فهم</span><span id="noHighlight_0.1639895440394642"> به </span><span id="ouHighlight__96_105TO85_89">بررسی</span><span id="noHighlight_0.6231588211459189"> </span><span id="ouHighlight__107_111TO91_95">وبلاگ</span><span id="noHighlight_0.742936017882602"> </span><span id="ouHighlight__114_116TO97_97">و</span><span id="noHighlight_0.9446892020014552"> </span><span id="ouHighlight__118_126TO99_103">گالری</span><span id="noHighlight_0.19892022401368858"> </span><span id="ouHighlight__128_128TO105_105">—</span><span id="noHighlight_0.5131085011745992"> </span><span id="ouHighlight__141_150TO107_111">اهمیت</span><span id="noHighlight_0.31789465133288053"> </span><span id="ouHighlight__166_173TO113_118">فعالیت</span><span id="noHighlight_0.26802712718796606"> های </span><span class="" id="ouHighlight__175_179TO124_132">زود هنگام</span><span id="noHighlight_0.7695374341705529"> </span><span id="ouHighlight__182_184TO134_134">و</span><span id="noHighlight_0.7993172337718305"> </span><span id="ouHighlight__186_189TO136_137">با</span><span id="noHighlight_0.6014024072251453"> </span><span id="ouHighlight__191_200TO139_141">نظم</span><span id="noHighlight_0.12983666154637752"> </span><span id="ouHighlight__155_164TO143_147">تولید</span><span id="noHighlight_0.8685132055312628"> </span><span id="ouHighlight__130_135TO149_153">استرس</span><span id="noHighlight_0.9257993907797553">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_7TO0_5">در نظر</span><span id="noHighlight_0.20294977979107043"> </span><span id="ouHighlight__9_15TO7_15">نگه داشتن</span><span id="noHighlight_0.05880787621209593"> </span><span id="ouHighlight__21_22TO17_18">در</span><span id="noHighlight_0.4212908444735859"> </span><span id="ouHighlight__24_32TO20_26">استقرار</span><span id="noHighlight_0.9823172338129141"> </span><span id="ouHighlight__34_37TO28_31">چنین</span><span id="noHighlight_0.21846213651950463"> </span><span id="ouHighlight__39_43TO33_37">صفحات</span><span id="noHighlight_0.04389298087937643"> </span><span id="ouHighlight__45_49TO39_49">تا زمانی که</span><span id="noHighlight_0.3384462361559534"> </span><span id="ouHighlight__51_53TO51_53">شما</span><span id="noHighlight_0.9407094857259889"> </span><span id="ouHighlight__21_22TO55_60">از قبل</span><span id="noHighlight_0.13791541254103223"> </span><span id="ouHighlight__60_69TO62_67">بذردار</span><span id="noHighlight_0.9281343173887456"> </span><span id="ouHighlight__71_72TO69_70">یا</span><span id="noHighlight_0.9579901595653635"> </span><span id="ouHighlight__83_88TO72_75">کافی</span><span id="noHighlight_0.9292053754463074"> </span><span id="ouHighlight__108_114TO77_82">محتوای</span><span id="noHighlight_0.0503148020052705"> </span><span id="ouHighlight__90_95TO84_95">منحصر به فرد</span><span id="noHighlight_0.36785481476717474"> </span><span id="ouHighlight__97_106TO97_101">مشروع</span><span id="noHighlight_0.5075588477388958"> </span><span id="ouHighlight__116_117TO103_106">برای</span><span id="noHighlight_0.7657428063514189"> </span><span id="ouHighlight__119_125TO108_112">توجیه</span><span id="noHighlight_0.9328959912080588"> </span><span id="ouHighlight__127_130TO114_120">آنها را</span><span id="noHighlight_0.18289679366010214"> به </span><span id="ouHighlight__74_81TO125_132">دست آورد</span><span id="noHighlight_0.06990868958628249">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">4.</span><span id="noHighlight_0.18651807839253198"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO3_12">جلوگیری از</span><span id="noHighlight_0.7576291265917667"> </span><span id="ouHighlight__19_25TO14_19">محتوای</span><span id="noHighlight_0.7525645331332862"> </span><span id="ouHighlight__9_17TO21_26">تکراری</span></div><br><div><span id="ouHighlight__13_19TO0_4">نگاهی</span><span id="noHighlight_0.36405666720500185"> </span><span id="ouHighlight__5_11TO6_9">دیگر</span><span id="noHighlight_0.9157883764879275"> </span><span id="ouHighlight__43_49TO11_15">مطالب</span><span id="noHighlight_0.05870458906340803"> </span><span id="ouHighlight__26_31TO17_21">ایستا</span><span id="noHighlight_0.9194526936496933"> </span><span id="ouHighlight__21_24TO23_28">خود را</span><span id="noHighlight_0.5840526988024398"> </span><span id="ouHighlight__33_41TO30_38">بازاریابی</span><span id="noHighlight_0.5079298813805024"> </span><span id="ouHighlight__0_3TO40_43">کنند</span><span id="noHighlight_0.4832946603593046">.</span><span id="noHighlight_0.39395950395544244"> </span><span id="ouHighlight__62_68TO46_50">مطالب</span><span id="noHighlight_0.17642644154955656"> </span><span id="ouHighlight__52_60TO52_57">تکراری</span><span id="ouHighlight__72_72TO58_58">،</span><span id="noHighlight_0.37860469672908925"> به </span><span id="ouHighlight__74_75TO63_65">طور</span><span id="noHighlight_0.20686352954263254"> </span><span id="ouHighlight__77_83TO67_69">کلی</span><span id="noHighlight_0.17757642985568434"> </span><span id="ouHighlight__86_92TO71_81">در حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.5342031426002442"> </span><span id="ouHighlight__94_102TO83_86">چیزی</span><span id="noHighlight_0.19346621050117807"> </span><span id="ouHighlight__104_107TO88_89">که</span><span id="noHighlight_0.3918938728230714"> </span><span id="ouHighlight__109_111TO91_98">می تواند</span><span id="noHighlight_0.234279527504203"> </span><span id="ouHighlight__113_117TO100_103">باعث</span><span id="noHighlight_0.2550213895912944"> </span><span id="ouHighlight__119_126TO105_110">مشکلات</span><span id="noHighlight_0.6607064179692097"> </span><span id="ouHighlight__128_129TO112_113">در</span><span id="noHighlight_0.11126605071759155"> </span><span id="ouHighlight__131_136TO115_118">گوگل</span><span id="noHighlight_0.9547470232554501"> </span><span id="ouHighlight__70_71TO120_122">است</span><span id="noHighlight_0.8615905089014182">.</span><span id="noHighlight_0.9876987815933458"> </span><span id="ouHighlight__185_190TO125_130">هر چند</span><span id="noHighlight_0.23875813306151572"> </span><span id="ouHighlight__196_202TO132_137">مجازات</span><span id="noHighlight_0.7763041166917835"> </span><span id="ouHighlight__204_206TO139_146">ممکن است</span><span id="noHighlight_0.891873332401623"> </span><span id="ouHighlight__208_215TO148_153">افزایش</span><span id="noHighlight_0.6553718213525148"> </span><span id="ouHighlight__221_225TO155_159">صفحات</span><span id="noHighlight_0.09240402783301838"> </span><span id="ouHighlight__236_245TO161_166">تکراری</span><span id="noHighlight_0.16986919502104347"> </span><span id="ouHighlight__247_249TO168_168">و</span><span id="noHighlight_0.04835566281552217"> </span><span id="ouHighlight__251_261TO170_180">duplicative</span><span id="noHighlight_0.6589038390313013"> </span><span id="ouHighlight__232_234TO182_186">هستند</span><span id="noHighlight_0.8232939803203829"> </span><span id="ouHighlight__227_230TO188_189">که</span><span id="noHighlight_0.23087058059857013"> </span><span id="ouHighlight__139_141TO191_194">برای</span><span id="noHighlight_0.928771942374351"> </span><span id="ouHighlight__143_146TO196_198">این</span><span id="noHighlight_0.3291489824692775"> </span><span id="ouHighlight__148_153TO200_204">آخرین</span><span id="noHighlight_0.45353457848656564"> </span><span id="ouHighlight__155_160TO206_215">بروز رسانی</span><span id="ouHighlight__161_161TO216_216">،</span><span id="noHighlight_0.28004822966058085"> </span><span id="ouHighlight__163_169TO218_227">با این حال</span><span id="ouHighlight__170_170TO228_228">،</span><span id="noHighlight_0.09991425686565425"> به نظر </span><span id="ouHighlight__172_180TO237_241">میرسد</span><span id="ouHighlight__263_263TO242_243">--</span><span id="noHighlight_0.471275366549214">به </span><span id="ouHighlight__269_275TO247_256">عنوان مثال</span><span id="ouHighlight__276_276TO257_257">،</span><span id="noHighlight_0.2844679982303153"> </span><span id="ouHighlight__287_291TO259_263">صفحات</span><span id="noHighlight_0.2052497246252858"> </span><span id="ouHighlight__278_285TO265_269">متعدد</span><span id="noHighlight_0.9216599454192339"> </span><span id="ouHighlight__293_296TO271_272">با</span><span id="noHighlight_0.8354164416832194"> </span><span id="ouHighlight__321_327TO274_279">محتوای</span><span id="noHighlight_0.11988318935719455"> </span><span id="ouHighlight__298_310TO281_294">قابل ملاحظه ای</span><span id="noHighlight_0.7567757807275496"> </span><span id="ouHighlight__316_319TO296_300">مشابه</span><span id="noHighlight_0.580110036716623"> </span><span id="ouHighlight__337_338TO302_303">در</span><span id="noHighlight_0.8687067162105678"> </span><span id="ouHighlight__344_347TO305_308">همان</span><span id="noHighlight_0.3788344732132244"> </span><span id="ouHighlight__349_352TO310_312">شهر</span><span id="noHighlight_0.6465252937443913"> </span><span id="ouHighlight__354_362TO314_326">هدف قرار دادن</span><span id="noHighlight_0.24673999652396594"> </span><span id="ouHighlight__374_381TO328_338">کلمات کلیدی</span><span id="noHighlight_0.288893622651165"> </span><span id="ouHighlight__364_372TO340_344">مختلف</span><span id="noHighlight_0.7088159835287171"> </span><span id="ouHighlight__329_335TO346_351">متمرکز</span><span id="noHighlight_0.09513568589776067"> </span><span id="ouHighlight__382_382TO353_356">است.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.9232284609427265"> </span><span id="ouHighlight__20_24TO5_9">صفحات</span><span id="noHighlight_0.32696898564950405"> </span><span id="ouHighlight__4_18TO11_21">محلی متمرکز</span><span id="ouHighlight__25_25TO22_22">،</span><span id="noHighlight_0.03152405020725879"> </span><span id="ouHighlight__36_48TO24_36">دو برابر کردن</span><span id="noHighlight_0.7779663616082007"> </span><span id="ouHighlight__50_51TO38_43">بر روی</span><span id="noHighlight_0.4802582917369339"> </span><span id="ouHighlight__53_58TO45_48">واحد</span><span id="ouHighlight__59_59TO49_49">،</span><span id="noHighlight_0.5049733044816749"> </span><span id="ouHighlight__61_69TO51_54">موثر</span><span id="noHighlight_0.1684652749163723"> </span><span id="ouHighlight__77_81TO56_60">صفحات</span><span id="noHighlight_0.5841640429475548"> </span><span id="ouHighlight__71_75TO62_65">محلی</span><span id="noHighlight_0.7085167056176886"> </span><span id="ouHighlight__83_85TO67_70">برای</span><span id="noHighlight_0.37167874753814556"> </span><span id="ouHighlight__87_90TO72_73">هر</span><span id="noHighlight_0.7085272675268687"> </span><span id="ouHighlight__92_99TO75_78">مکان</span><span id="noHighlight_0.6588660841978002"> </span><span id="ouHighlight__102_111TO80_89">اعمال نفوذ</span><span id="noHighlight_0.7107512864996101"> </span><span id="ouHighlight__117_120TO91_96">بهترین</span><span id="noHighlight_0.2630134769139224"> </span><span id="ouHighlight__125_128TO98_103">خود را</span><span id="noHighlight_0.6731387939618146"> </span><span id="ouHighlight__130_143TO105_111">حرفه ای</span><span id="noHighlight_0.8567353381036317"> </span><span id="ouHighlight__145_151TO113_125">نوشته شده است</span><span id="noHighlight_0.9432805432215232"> </span><span id="ouHighlight__209_215TO127_131">بررسی</span><span id="noHighlight_0.2325804301236596"> </span><span id="ouHighlight__163_169TO133_137">محتوا</span><span id="noHighlight_0.06006835984615999"> </span><span id="ouHighlight__174_177TO139_141">نیز</span><span id="noHighlight_0.1478027510084715"> به </span><span id="ouHighlight__179_180TO146_150">عنوان</span><span id="noHighlight_0.15997521161041983"> </span><span id="ouHighlight__182_198TO152_158">محل خاص</span><span id="noHighlight_0.6993742471080618"> </span><span id="ouHighlight__200_207TO160_164">مشتری</span><span id="noHighlight_0.44648845451368957"> </span><span id="ouHighlight__153_161TO166_174">بازاریابی</span><span id="noHighlight_0.721084765237262"> </span><span id="ouHighlight__217_219TO176_176">و</span><span id="noHighlight_0.9906056123926144"> </span><span id="ouHighlight__221_232TO178_184">توصیفات</span><span id="ouHighlight__233_233TO185_185">،</span><span id="noHighlight_0.6809826407774011"> </span><span id="ouHighlight__235_238TO187_191">کاربر</span><span id="noHighlight_0.9082447209117392"> </span><span id="ouHighlight__240_247TO193_200">checkins</span><span id="noHighlight_0.7745919448715917"> </span><span id="ouHighlight__250_252TO202_202">و</span><span id="noHighlight_0.7508756862982666"> </span><span id="ouHighlight__254_258TO204_208">رسانه</span><span id="noHighlight_0.4715558561151134"> را </span><span id="ouHighlight__27_34TO213_218">در نظر</span><span id="noHighlight_0.2457173262732677">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_2">اگر</span><span id="noHighlight_0.7587873463480973"> </span><span id="ouHighlight__3_5TO4_6">شما</span><span id="noHighlight_0.5754940338991876"> </span><span id="ouHighlight__12_14TO8_9">هر</span><span id="noHighlight_0.47069265780978553"> </span><span id="ouHighlight__16_20TO11_14">صفحه</span><span id="noHighlight_0.2696398348820993"> را </span><span id="ouHighlight__22_23TO19_20">در</span><span id="noHighlight_0.7836276051214541"> </span><span id="ouHighlight__30_33TO22_25">سایت</span><span id="noHighlight_0.20122472007945547"> </span><span id="ouHighlight__25_28TO27_29">خود</span><span id="noHighlight_0.03705710476355595"> </span><span id="ouHighlight__51_52TO31_34">برای</span><span id="noHighlight_0.374914193870722"> </span><span id="ouHighlight__54_57TO36_40">نمایش</span><span id="noHighlight_0.7664192260149927"> </span><span id="ouHighlight__68_74TO42_47">محتوای</span><span id="noHighlight_0.02747497857295822"> </span><span id="ouHighlight__63_66TO49_52">همان</span><span id="noHighlight_0.4375934279394281"> </span><span id="ouHighlight__44_49TO54_58">تنظیم</span><span id="noHighlight_0.6870281657421653"> </span><span id="ouHighlight__76_76TO60_60">—</span><span id="noHighlight_0.9795814503629515"> </span><span id="ouHighlight__78_84TO62_66">مانند</span><span id="noHighlight_0.18732090823306635"> </span><span id="ouHighlight__86_94TO68_72">مشتری</span><span id="noHighlight_0.9104933918939385"> </span><span id="ouHighlight__96_97TO74_75">یا</span><span id="noHighlight_0.0593851127254591"> </span><span id="ouHighlight__99_113TO77_89">کارکنان تولید</span><span id="noHighlight_0.16832677309671384"> </span><span id="ouHighlight__115_121TO91_95">محتوا</span><span id="noHighlight_0.9151089085324549"> </span><span id="ouHighlight__123_129TO97_101">مانند</span><span id="noHighlight_0.8584174577606559"> </span><span id="ouHighlight__131_151TO103_107">بررسی</span><span id="noHighlight_0.9802960324337956"> و </span><span id="ouHighlight__131_151TO111_115">نظرها</span><span id="noHighlight_0.35464995739538374"> </span><span id="ouHighlight__153_162TO117_118">چک قابل فهم</span><span id="noHighlight_0.11486064113997374"> </span><span id="ouHighlight__164_165TO129_130">یا</span><span id="noHighlight_0.08548464818235191"> </span><span id="ouHighlight__167_171TO132_136">وبلاگ</span><span id="noHighlight_0.08915988628328952"> </span><span id="ouHighlight__173_173TO138_138">—</span><span id="noHighlight_0.8956629485596432"> </span><span id="ouHighlight__175_185TO140_152">پیکربندی مجدد</span><span id="noHighlight_0.7604852803405715"> </span><span id="ouHighlight__192_195TO154_157">سایت</span><span id="noHighlight_0.8002817481832717"> </span><span id="ouHighlight__187_190TO159_164">خود را</span><span id="noHighlight_0.13292596780903476"> به </span><span id="ouHighlight__197_198TO169_172">طوری</span><span id="noHighlight_0.8931081865994653"> </span><span id="ouHighlight__200_203TO174_175">که</span><span id="noHighlight_0.18581273262061726"> به </span><span id="ouHighlight__232_238TO180_189">نظر می رسد</span><span id="noHighlight_0.9919772697242368"> </span><span id="ouHighlight__205_207TO191_192">هر</span><span id="noHighlight_0.24751213040323794"> </span><span id="ouHighlight__215_219TO194_197">قطعه</span><span id="noHighlight_0.6104523173111089"> </span><span id="ouHighlight__209_213TO199_206">داده شده</span><span id="noHighlight_0.5773446800743409"> </span><span id="ouHighlight__221_222TO208_209">از</span><span id="noHighlight_0.049321980159369616"> </span><span id="ouHighlight__224_230TO211_215">مطالب</span><span id="noHighlight_0.5318608126870539"> </span><span id="ouHighlight__243_246TO217_219">فقط</span><span id="noHighlight_0.7697838959824809"> </span><span id="ouHighlight__240_241TO221_222">در</span><span id="noHighlight_0.14375295182021064"> </span><span class="" id="ouHighlight__248_250TO224_225">یک</span><span id="noHighlight_0.9112629309585656"> </span><span id="ouHighlight__252_255TO227_230">صفحه</span><span id="noHighlight_0.3715726394834865">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_11TO0_11">علاوه بر این</span><span id="ouHighlight__12_12TO12_12">،</span><span id="noHighlight_0.8526405495914989"> </span><span id="ouHighlight__14_15TO14_16">اگر</span><span id="noHighlight_0.29930703795954505"> </span><span id="ouHighlight__17_19TO18_20">شما</span><span id="noHighlight_0.19598944227428672"> </span><span id="ouHighlight__25_29TO22_34">با استفاده از</span><span id="noHighlight_0.07262709996427008"> </span><span id="ouHighlight__41_47TO36_40">مطالب</span><span id="noHighlight_0.25191724992478925"> </span><span id="ouHighlight__31_39TO42_47">تکراری</span><span id="noHighlight_0.9403952242575182"> </span><span id="ouHighlight__49_50TO49_50">به</span><span id="noHighlight_0.8194715272475719"> </span><span id="ouHighlight__52_56TO52_56">درایو</span><span id="noHighlight_0.38788851688773285"> </span><span id="ouHighlight__96_102TO58_63">متمرکز</span><span id="noHighlight_0.09072801664635688"> </span><span id="ouHighlight__69_75TO65_67">هدف</span><span id="noHighlight_0.9659686428971891"> </span><span id="ouHighlight__60_67TO69_75">جداگانه</span><span id="noHighlight_0.9936233295916266"> است </span><span id="ouHighlight__77_80TO81_82">که</span><span id="noHighlight_0.04752108703188196"> </span><span id="ouHighlight__89_94TO84_88">جستجو</span><span id="noHighlight_0.38183557549239255"> </span><span id="ouHighlight__82_83TO90_92">است</span><span id="noHighlight_0.18556304682558245"> </span><span id="ouHighlight__104_104TO94_94">—</span><span id="noHighlight_0.6404227071541422"> به </span><span id="ouHighlight__110_116TO99_108">عنوان مثال</span><span id="ouHighlight__117_117TO109_109">،</span><span id="noHighlight_0.1841357272234594"> </span><span id="ouHighlight__119_128TO111_116">تکنسین</span><span id="noHighlight_0.3305429358362256"> </span><span id="ouHighlight__130_134TO118_122">صفحات</span><span id="noHighlight_0.542126942206818"> </span><span id="ouHighlight__136_144TO124_126">شرح</span><span id="noHighlight_0.6623421608314762"> </span><span class="" id="ouHighlight__150_153TO128_130">کار</span><span id="noHighlight_0.6806775470447545"> </span><span id="ouHighlight__155_158TO132_140">انجام شده</span><span id="noHighlight_0.6871934148837471"> </span><span id="ouHighlight__160_163TO142_143">(و</span><span id="noHighlight_0.4623169804099577"> </span><span id="ouHighlight__165_171TO145_149">بررسی</span><span id="noHighlight_0.9172342380392972"> </span><span id="ouHighlight__173_181TO151_157">دریافت)</span><span id="noHighlight_0.17808380665503654"> </span><span id="ouHighlight__183_184TO159_162">توسط</span><span id="noHighlight_0.5930151422242488"> </span><span id="ouHighlight__197_209TO164_170">کارکنان</span><span id="noHighlight_0.9693715015844694"> </span><span id="ouHighlight__186_195TO172_174">خاص</span><span id="noHighlight_0.46361542282543644"> </span><span id="ouHighlight__211_211TO176_176">—</span><span id="noHighlight_0.6939848146941462"> </span><span id="ouHighlight__218_220TO178_180">همه</span><span id="noHighlight_0.8554974428550461"> </span><span id="ouHighlight__222_224TO182_184">اما</span><span id="noHighlight_0.4989001203027512"> </span><span id="ouHighlight__226_228TO186_187">یک</span><span id="noHighlight_0.07747712072435453"> </span><span id="ouHighlight__230_236TO189_192">نسخه</span><span id="noHighlight_0.8616336148116819"> </span><span id="ouHighlight__238_239TO194_195">از</span><span id="noHighlight_0.13343250652415883"> </span><span id="ouHighlight__241_245TO197_198">آن</span><span id="noHighlight_0.9721853908413425"> </span><span id="ouHighlight__257_261TO200_204">صفحات</span><span id="noHighlight_0.03882348120859913"> </span><span id="ouHighlight__247_255TO206_211">تکراری</span><span id="noHighlight_0.9906329798530797"> </span><span class="" id="ouHighlight__263_270TO213_221">بدون شاخص</span><span id="noHighlight_0.2119503309154307"> </span><span id="ouHighlight__213_216TO223_224">را</span><span id="noHighlight_0.7021004131300411"> </span><span id="ouHighlight__272_273TO226_227">یا</span><span id="noHighlight_0.8394556915673022"> </span><span id="ouHighlight__292_296TO229_233">dupes</span><span id="noHighlight_0.2496611681830181"> </span><span id="ouHighlight__298_299TO235_236">به</span><span id="noHighlight_0.4043210411658317"> </span><span id="ouHighlight__301_303TO238_239">یک</span><span id="noHighlight_0.13350379982579041"> </span><span id="ouHighlight__305_311TO241_244">نسخه</span><span id="noHighlight_0.7730929305837708"> </span><span id="ouHighlight__275_286TO246_257">canonicalize</span><span id="noHighlight_0.27628090332188304">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">5.</span><span id="noHighlight_0.7420623108325828"> </span><span id="ouHighlight__18_22TO3_10">سایت های</span><span id="noHighlight_0.9782847619112803"> </span><span id="ouHighlight__9_16TO12_16">متعدد</span><span id="noHighlight_0.7225208950578196"> در </span><span id="ouHighlight__24_25TO21_24">صورت</span><span id="noHighlight_0.16432127247083295"> </span><span id="ouHighlight__27_34TO26_30">امکان</span><span id="noHighlight_0.5935433131032851"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO32_46">برای جلوگیری از</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_2">اگر</span><span id="noHighlight_0.6467373325481983"> </span><span id="ouHighlight__3_5TO4_6">شما</span><span id="noHighlight_0.04118980104299219"> </span><span id="ouHighlight__12_20TO8_10">بیش</span><span id="noHighlight_0.12770994621187126"> از </span><span id="ouHighlight__22_24TO15_16">یک</span><span id="noHighlight_0.4208005357337894"> </span><span id="ouHighlight__35_38TO18_21">سایت</span><span id="noHighlight_0.5459320873283907"> </span><span id="ouHighlight__26_33TO23_29">جداگانه</span><span id="noHighlight_0.96854032981237"> </span><span id="ouHighlight__53_54TO31_32">به</span><span id="noHighlight_0.029120044799526346"> </span><span id="ouHighlight__61_63TO34_42">جستجوگرها</span><span id="noHighlight_0.4242841955690071"> </span><span id="ouHighlight__56_59TO44_46">شما</span><span id="noHighlight_0.30142743867351196">:<br><br></span><p><img class="has-border aligncenter wp-image-218875 size-large" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/shotland-doorway-800-800x500.png" alt="shotland-doorway-800" height="308" width="493"></p><br></div><br><div><span id="ouHighlight__26_28TO0_2">چرا</span><span id="noHighlight_0.6495856183448255"> </span><span id="ouHighlight__30_32TO4_6">شما</span><span id="noHighlight_0.17366289965989357"> </span><span id="ouHighlight__34_37TO8_11">نیاز</span><span id="noHighlight_0.23799367205368183"> به </span><span id="ouHighlight__39_42TO16_17">هر</span><span id="noHighlight_0.8749443814562972"> </span><span id="ouHighlight__53_58TO19_23">دامنه</span><span id="noHighlight_0.9637119433411696"> </span><span id="ouHighlight__44_51TO25_31">جداگانه</span><span id="noHighlight_0.8937233231785007"> </span><span id="ouHighlight__60_61TO33_34">v.</span><span id="noHighlight_0.8726618792516713"> </span><span id="ouHighlight__63_68TO36_40">داشتن</span><span id="noHighlight_0.11007074542145567"> </span><span id="ouHighlight__70_72TO42_44">همه</span><span id="noHighlight_0.3698422182867589"> </span><span id="ouHighlight__81_87TO46_50">مطالب</span><span id="noHighlight_0.7912831494354806"> را </span><span id="ouHighlight__89_90TO55_56">در</span><span id="noHighlight_0.851200343157692"> </span><span id="ouHighlight__92_92TO58_59">یک</span><span id="noHighlight_0.448766302924163"> </span><span id="ouHighlight__101_104TO61_64">سایت</span><span id="noHighlight_0.8906732387187605"> </span><span id="ouHighlight__5_8TO66_70">مطمئن</span><span id="noHighlight_0.4411222099531893"> </span><span id="ouHighlight__0_3TO72_75">شوید</span><span id="noHighlight_0.027662925666349758"> که </span><span id="ouHighlight__10_12TO80_82">شما</span><span id="noHighlight_0.45328534483811145"> را </span><span id="ouHighlight__18_24TO87_91">توجیه</span><span id="noHighlight_0.6941564425971516"> </span><span id="ouHighlight__14_16TO93_100">می تواند</span><span id="noHighlight_0.3478447566047159">.</span><span id="noHighlight_0.9863395189667019"> </span><span id="ouHighlight__107_118TO103_116">به طرز چشمگیری</span><span id="noHighlight_0.30987912219411473"> </span><span id="ouHighlight__120_128TO118_123">متفاوت</span><span id="noHighlight_0.11682686957524901"> </span><span id="ouHighlight__130_137TO125_129">خدمات</span><span id="noHighlight_0.05497834492371312"> </span><span id="ouHighlight__150_154TO131_134">سلیم</span><span id="noHighlight_0.2276163723282928"> </span><span id="ouHighlight__156_157TO136_137">در</span><span id="noHighlight_0.08401133124012516"> </span><span id="ouHighlight__169_175TO139_147">دامنه های</span><span id="noHighlight_0.2507583276991636"> </span><span id="ouHighlight__159_167TO149_153">مختلف</span><span id="noHighlight_0.31813380260937707"> </span><span id="ouHighlight__139_143TO155_162">ممکن است</span><span id="ouHighlight__176_176TO163_163">،</span><span id="noHighlight_0.07684079060593285"> </span><span id="ouHighlight__178_180TO165_167">اما</span><span id="noHighlight_0.7821428388121291"> </span><span id="ouHighlight__185_192TO169_172">وکیل</span><span id="noHighlight_0.0371686730511992"> </span><span id="ouHighlight__194_199TO174_178">داشتن</span><span id="noHighlight_0.5003379574688401"> </span><span id="ouHighlight__213_218TO180_184">دامنه</span><span id="noHighlight_0.6835301139041655"> </span><span id="ouHighlight__201_201TO186_188">های</span><span id="noHighlight_0.18141958066609887"> </span><span id="ouHighlight__203_211TO190_194">مختلف</span><span id="noHighlight_0.8223938523764119"> </span><span id="ouHighlight__220_222TO196_199">برای</span><span id="noHighlight_0.1806584520648019"> </span><span id="ouHighlight__224_227TO201_202">هر</span><span id="noHighlight_0.4440856440157078"> </span><span id="ouHighlight__229_232TO204_208">منطقه</span><span id="noHighlight_0.29973097118820824"> </span><span id="ouHighlight__234_235TO210_211">از</span><span id="noHighlight_0.5008954597270735"> </span><span id="ouHighlight__237_239TO213_217">قانون</span><span id="noHighlight_0.20649795737828003"> </span><span id="ouHighlight__241_244TO219_222">آنها</span><span id="noHighlight_0.8032421724773561"> </span><span class="" id="ouHighlight__246_253TO224_228">تمرین</span><span id="noHighlight_0.19598841801851463"> </span><span id="ouHighlight__255_257TO230_233">برای</span><span id="noHighlight_0.6951609012839485"> </span><span id="ouHighlight__259_262TO235_236">هر</span><span id="noHighlight_0.06544265489570344"> </span><span id="ouHighlight__264_267TO238_244">شهرستان</span><span id="noHighlight_0.6678039112439015"> </span><span id="ouHighlight__274_280TO246_250">خدمات</span><span id="noHighlight_0.5141069343710795"> </span><span id="ouHighlight__269_272TO252_255">آنها</span><span id="noHighlight_0.9038017071668516"> </span><span id="ouHighlight__285_292TO257_263">احتمالا</span><span id="noHighlight_0.5043078201512042"> </span><span id="ouHighlight__294_303TO265_267">کشش</span><span id="noHighlight_0.6007884367049956"> </span><span id="ouHighlight__282_283TO269_271">است</span><span id="noHighlight_0.8140547626066896">. </span><span id="ouHighlight__309_311TO274_274">و</span><span id="noHighlight_0.18684956017805676"> </span><span id="ouHighlight__313_314TO276_278">اگر</span><span id="noHighlight_0.781031338369882"> </span><span id="ouHighlight__316_318TO280_282">همه</span><span id="noHighlight_0.5549202111431881"> </span><span id="ouHighlight__328_334TO284_288">دامنه</span><span id="noHighlight_0.269470015697432"> </span><span id="ouHighlight__323_326TO290_292">شما</span><span id="noHighlight_0.7511962954255877"> </span><span id="ouHighlight__336_338TO294_303">استفاده از</span><span id="noHighlight_0.7993233290125861"> </span><span id="ouHighlight__344_347TO305_308">همان</span><span id="noHighlight_0.15148546034062482"> </span><span id="ouHighlight__355_360TO310_314">شماره</span><span id="noHighlight_0.7537248551449498"> </span><span id="ouHighlight__349_353TO316_319">تلفن</span><span id="noHighlight_0.7493181121323628"> و </span><span id="ouHighlight__362_363TO323_324">یا</span><span id="noHighlight_0.6464883004381564"> </span><span id="ouHighlight__365_368TO326_329">لینک</span><span id="noHighlight_0.41388112382313946"> </span><span id="ouHighlight__370_371TO331_332">به</span><span id="noHighlight_0.684951423047855"> </span><span id="ouHighlight__377_380TO334_337">همان</span><span id="noHighlight_0.7108706258487242"> </span><span id="ouHighlight__382_393TO339_341">فرم</span><span id="noHighlight_0.7315938786566425"> </span><span id="ouHighlight__396_399TO343_344">آن</span><span id="noHighlight_0.42475993060255446"> </span><span id="ouHighlight__401_408TO346_352">احتمالا</span><span id="noHighlight_0.2554262050914017"> </span><span id="ouHighlight__410_411TO354_355">در</span><span id="noHighlight_0.28943597362259676"> </span><span id="ouHighlight__413_416TO357_364">معرض خطر</span><span id="noHighlight_0.8041680046129641"> </span><span id="ouHighlight__396_399TO366_368">است</span><span id="noHighlight_0.5914948304091473">.</span></div><div><span id="ouHighlight__63_66TO0_3">آنجا</span><span id="noHighlight_0.16561143761835162"> </span><span id="ouHighlight__68_69TO5_6">که</span><span id="noHighlight_0.3292215304039694"> </span><span id="ouHighlight__71_73TO8_10">شما</span><span id="noHighlight_0.9554157453753369"> </span><span id="ouHighlight__75_79TO12_13">می</span><span id="noHighlight_0.4514798842125255"> توانید </span><span id="ouHighlight__81_86TO22_23">در</span><span id="noHighlight_0.9823438655327741"> </span><span id="ouHighlight__97_100TO25_28">سایت</span><span id="noHighlight_0.41145080954480906"> </span><span id="ouHighlight__90_95TO30_31">تک</span><span id="noHighlight_0.40685236208349185"> </span><span class="" id="ouHighlight__10_13TO33_34">که</span><span id="noHighlight_0.36708406957593553"> </span><span id="ouHighlight__15_17TO36_38">شما</span><span id="noHighlight_0.4393443367215182"> </span><span id="ouHighlight__19_23TO40_49">جلوگیری از</span><span id="noHighlight_0.01051868800117195"> </span><span id="ouHighlight__25_31TO51_56">محتوای</span><span id="noHighlight_0.8889354704264124"> </span><span id="ouHighlight__33_43TO58_63">تکراری</span><span id="noHighlight_0.6368532403168669"> </span><span id="ouHighlight__45_50TO65_72">در سراسر</span><span id="noHighlight_0.21534625290339693"> </span><span id="ouHighlight__56_60TO74_77">سایت</span><span id="noHighlight_0.2633570832755391"> </span><span id="ouHighlight__52_54TO79_81">های</span><span id="noHighlight_0.9750790473711852"> </span><span id="ouHighlight__5_8TO83_87">مطمئن</span><span id="noHighlight_0.23610514811725647"> </span><span id="ouHighlight__101_101TO89_92">است.</span></div><br></div></div></div> text/html 2015-04-22T04:44:57+01:00 topnet-mph.mihanblog.com امیر رضایی 5 راه سایت های گوگل راهرو صفحه به روز رسانی می توانید داج http://topnet-mph.mihanblog.com/post/9 <span id="DstLangList" name="dstlanglist" class="LangList"> </span><div id="TargetLanguageControls" class="LanguageSelector" align="justify"> </div> <div id="OutputControlsInnerContainer" class="InnerControlsContainer" align="justify"> <div style="direction: rtl; text-align: right;" class="fa" id="OutputArea"> <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap"><div><span class="" id="ouHighlight__0_4TO0_9">در حالی که</span><span id="noHighlight_0.9116845410425424"> به </span><span id="ouHighlight__52_56TO14_23">نظر می رسد</span><span id="noHighlight_0.11580457144651257"> </span><span id="ouHighlight__6_13TO25_28">گوگل</span><span id="noHighlight_0.9551035923882244"> به </span><span id="ouHighlight__45_50TO33_41">روز رسانی</span><span id="noHighlight_0.48800731543558784"> </span><span id="ouHighlight__35_43TO43_50">الگوریتم</span><span id="noHighlight_0.14407489274516894"> </span><span id="ouHighlight__15_33TO52_62">همراه دوستی</span><span id="noHighlight_0.8879976820861863"> </span><span id="ouHighlight__66_73TO64_67">اسیر</span><span id="noHighlight_0.7868187958757855"> </span><span id="ouHighlight__86_90TO69_71">سهم</span><span id="noHighlight_0.9645156689613718"> </span><span id="ouHighlight__79_84TO73_79">شیر است</span><span id="noHighlight_0.0702259372090085"> </span><span class="" id="ouHighlight__95_110TO81_94">پمپاژ pageview</span><span id="noHighlight_0.4021737358044928"> </span><span id="ouHighlight__116_120TO96_101">پست ها</span><span id="noHighlight_0.8436674521225316"> </span><span id="ouHighlight__112_114TO103_111">جستجوگرها</span><span id="ouHighlight__121_121TO112_112">،</span><span id="noHighlight_0.6334468171481273"> </span><span id="ouHighlight__127_133TO114_118">راهرو</span><span id="noHighlight_0.10173065056156905"> </span><span id="ouHighlight__135_138TO120_123">صفحه</span><span id="noHighlight_0.4051024526078544"> به </span><span id="ouHighlight__140_145TO128_136">روز رسانی</span><span id="noHighlight_0.5184332581491052"> </span><span id="ouHighlight__185_193TO138_143">عناوین</span><span id="noHighlight_0.25443095085032774"> </span><span id="ouHighlight__181_183TO145_153">جستجوگرها</span><span id="noHighlight_0.06752677163923515"> </span><span id="ouHighlight__171_179TO155_157">جیغ</span><span id="noHighlight_0.6310137736052418"> </span><span id="ouHighlight__156_165TO159_163">نسبتا</span><span id="noHighlight_0.970762399283456"> </span><span id="ouHighlight__167_169TO165_167">کمی</span><span id="noHighlight_0.7581856387509343"> </span><span id="ouHighlight__151_154TO169_175">دیده می</span><span id="noHighlight_0.39866082364719846"> </span><span id="ouHighlight__147_149TO177_179">شود</span><span id="noHighlight_0.13531071653042814">.</span><span id="noHighlight_0.90971602110698"> </span><span class="" id="ouHighlight__196_199TO182_189">بنابراین</span><span id="ouHighlight__200_200TO190_190">،</span><span id="noHighlight_0.6861385428632488"> </span><span id="ouHighlight__202_202TO192_193">من</span><span id="noHighlight_0.16052252623687324"> </span><span id="ouHighlight__204_210TO195_202">فکر کردم</span><span id="noHighlight_0.13658794757120785"> </span><span id="ouHighlight__212_214TO204_208">من می</span><span id="noHighlight_0.010612321734009167"> </span><span id="ouHighlight__216_219TO210_212">دهد</span><span id="noHighlight_0.012211468987169627"> </span><span id="ouHighlight__239_247TO214_221">الگوریتم</span><span id="noHighlight_0.544518404967866"> </span><span id="ouHighlight__225_228TO223_226">فقیر</span><span id="ouHighlight__229_229TO227_227">،</span><span id="noHighlight_0.2643251848975182"> </span><span id="ouHighlight__231_237TO229_244">نادیده گرفته شده</span><span id="noHighlight_0.45556882619646655"> </span><span id="ouHighlight__249_251TO246_248">خود</span><span id="noHighlight_0.6254823496699512"> را با </span><span id="ouHighlight__253_255TO256_259">توجه</span><span id="noHighlight_0.600098865367165">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__5_9TO0_2">ماه</span><span id="noHighlight_0.9568330270969377"> </span><span id="ouHighlight__0_3TO4_8">گذشته</span><span id="ouHighlight__10_10TO9_9">،</span><span id="noHighlight_0.08840503907572372"> </span><span class="" id="ouHighlight__12_17TO11_14">گوگل</span><span id="noHighlight_0.09355958574176937"> </span><span id="ouHighlight__19_27TO16_24">اعلام کرد</span><span id="noHighlight_0.2836404111297499"> </span><span id="ouHighlight__29_32TO26_27">که</span><span id="noHighlight_0.7002720298371632"> </span><span id="ouHighlight__34_35TO29_30">آن</span><span id="noHighlight_0.9082353820132482"> </span><span id="ouHighlight__37_41TO32_33">را</span><span id="noHighlight_0.33327929555913227"> </span><span id="ouHighlight__46_54TO35_38">آزاد</span><span id="noHighlight_0.060787518584932476"> </span><span id="ouHighlight__67_76TO40_45">"تنظیم</span><span id="noHighlight_0.2513950113229394"> </span><span id="ouHighlight__58_65TO47_56">رتبه بندی"</span><span id="noHighlight_0.362452439012949"> </span><span id="ouHighlight__87_90TO58_59">با</span><span id="noHighlight_0.5093740083167791"> </span><span id="ouHighlight__100_104TO61_65">صفحات</span><span id="noHighlight_0.556971232117914"> </span><span id="ouHighlight__92_98TO67_71">راهرو</span><span id="ouHighlight__105_105TO72_72">،</span><span id="noHighlight_0.16943163457200183"> </span><span id="ouHighlight__119_122TO74_76">این</span><span id="noHighlight_0.7702063928333482"> به </span><span id="ouHighlight__124_129TO81_89">روز رسانی</span><span id="noHighlight_0.8220930812850227"> </span><span id="ouHighlight__142_143TO91_91">«</span><span id="ouHighlight__151_156TO92_96">تاثیر</span><span id="noHighlight_0.6030406757556473"> </span><span id="ouHighlight__145_149TO98_103">گسترده</span><span id="ouHighlight__157_157TO104_104">»</span><span id="noHighlight_0.23758302831548972"> </span><span class="" id="ouHighlight__137_140TO106_111">توانست</span><span id="noHighlight_0.08267746616398763"> </span><span id="ouHighlight__107_112TO113_120">با اشاره</span><span id="noHighlight_0.37657744405132987"> به </span><span id="ouHighlight__159_160TO125_126">در</span><span id="noHighlight_0.7829541485427456"> </span><span id="ouHighlight__162_166TO128_131">سایت</span><span id="noHighlight_0.03865810982019868"> </span><span id="ouHighlight__168_176TO133_142">استفاده از</span><span id="noHighlight_0.39130860190053596"> </span><span id="ouHighlight__178_184TO144_148">راهرو</span><span id="noHighlight_0.5606186824227519"> </span><span id="ouHighlight__186_194TO150_156">مبارزات</span><span id="noHighlight_0.5987220502755496"> </span><span id="ouHighlight__82_85TO158_163">معامله</span><span id="noHighlight_0.4653764787326541">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_0TO0_1">من</span><span id="noHighlight_0.654586136542561"> </span><span id="ouHighlight__15_17TO3_5">چند</span><span id="noHighlight_0.9615298126264431"> </span><span id="ouHighlight__19_27TO7_15">rumblings</span><span id="noHighlight_0.7907679241218277"> </span><span class="" id="ouHighlight__29_32TO17_21">اینجا</span><span id="noHighlight_0.20121486704731228"> </span><span id="ouHighlight__34_36TO23_23">و</span><span id="noHighlight_0.8937339937381877"> </span><span id="ouHighlight__38_42TO25_28">آنجا</span><span id="noHighlight_0.5534862826677107"> </span><span id="ouHighlight__7_11TO30_34">شنیده</span><span id="noHighlight_0.6802160269260938"> </span><span id="ouHighlight__2_5TO36_37">ام</span><span id="noHighlight_0.5127897125033654"> </span><span id="ouHighlight__44_44TO39_39">—</span><span id="noHighlight_0.7667729311808311"> </span><span id="ouHighlight__46_48TO41_41">و</span><span id="noHighlight_0.8522338065796202"> </span><span id="ouHighlight__50_50TO43_44">من</span><span id="noHighlight_0.7034959306895161"> </span><span id="ouHighlight__57_66TO46_49">قطعا</span><span id="noHighlight_0.05505749009141758"> </span><span id="ouHighlight__73_80TO51_57">"دروازه</span><span id="noHighlight_0.6137375758215889"> </span><span id="ouHighlight__82_85TO59_63">صفحه"</span><span id="noHighlight_0.01875978695554048"> </span><span id="ouHighlight__88_95TO65_71">هشدارها</span><span id="noHighlight_0.4480886378817819"> </span><span id="ouHighlight__97_98TO73_74">در</span><span id="noHighlight_0.44824455996704904"> </span><span id="ouHighlight__100_105TO76_79">گوگل</span><span id="noHighlight_0.9320429768704407"> </span><span id="ouHighlight__117_121TO81_85">ابزار</span><span id="noHighlight_0.14652728898372058"> </span><span id="ouHighlight__107_115TO87_93">وب مستر</span><span id="noHighlight_0.484777564990134"> </span><span id="ouHighlight__123_124TO95_96">در</span><span id="noHighlight_0.045846718162694367"> </span><span id="ouHighlight__130_133TO98_102">گذشته</span><span id="noHighlight_0.7864264223175721"> دیده </span><span id="ouHighlight__52_55TO109_110">می</span><span id="noHighlight_0.6939315250780136"> </span><span id="ouHighlight__68_71TO112_114">شود</span><span id="noHighlight_0.3014650400842983"> </span><span id="ouHighlight__135_135TO116_116">—</span><span id="noHighlight_0.4933200982362571"> </span><span id="ouHighlight__137_139TO118_120">اما</span><span id="noHighlight_0.15779021163831752"> </span><span id="ouHighlight__153_163TO122_127">شواهدی</span><span id="noHighlight_0.08778151674922274"> </span><span id="ouHighlight__165_168TO129_130">که</span><span id="noHighlight_0.019350031303643767"> </span><span id="ouHighlight__170_173TO132_134">این</span><span id="noHighlight_0.278918631672631"> به </span><span id="ouHighlight__175_180TO139_147">روز رسانی</span><span id="noHighlight_0.3624455702295105"> </span><span id="ouHighlight__186_189TO149_151">شده</span><span id="noHighlight_0.9459575976561017"> را </span><span id="ouHighlight__148_151TO156_159">دیده</span><span id="noHighlight_0.21290830249238335"> </span><span id="ouHighlight__143_146TO161_164">اند،</span><span id="noHighlight_0.9186762811218706"> </span><span id="ouHighlight__191_198TO166_169">آزاد</span><span id="noHighlight_0.46720347244256744">,</span><span id="noHighlight_0.23165348318555046"> </span><span id="ouHighlight__201_212TO172_176">بویژه</span><span id="noHighlight_0.40218749460265313"> </span><span id="ouHighlight__214_215TO178_180">هیچ</span><span id="noHighlight_0.8599150539801912"> </span><span id="ouHighlight__232_239TO182_186">شواهد</span><span id="noHighlight_0.5759528575944675"> </span><span id="ouHighlight__224_229TO188_193">"تاثیر</span><span id="noHighlight_0.9221188034433402"> </span><span id="ouHighlight__217_222TO195_201">گسترده"</span><span id="noHighlight_0.6892488407318547"> </span><span id="ouHighlight__242_243TO203_204">تا</span><span id="noHighlight_0.5362929963141427"> </span><span id="ouHighlight__255_259TO206_212">هنوز هم</span><span id="noHighlight_0.9698127675226458"> </span><span class="" id="ouHighlight__261_262TO214_217">ممکن</span><span id="noHighlight_0.4515762898465263"> است </span><span id="ouHighlight__264_267TO223_226">زمان</span><span id="noHighlight_0.5701586749976171"> </span><span id="ouHighlight__269_270TO228_231">برای</span><span id="noHighlight_0.262288572886195"> </span><span id="ouHighlight__272_276TO233_242">جلوگیری از</span><span id="noHighlight_0.3456398613132351"> </span><span id="ouHighlight__278_281TO244_246">این</span><span id="noHighlight_0.27099568577698685"> </span><span id="ouHighlight__287_288TO248_250">اگر</span><span id="noHighlight_0.16975207582927654"> </span><span id="ouHighlight__290_292TO252_254">شما</span><span id="noHighlight_0.8161511740264876"> </span><span id="ouHighlight__298_299TO256_257">در</span><span id="noHighlight_0.8166178095704628"> </span><span id="ouHighlight__301_304TO259_266">معرض خطر</span><span id="noHighlight_0.3566638146740916"> </span><span id="ouHighlight__305_305TO268_271">است.</span><span id="noHighlight_0.018462318313777426"> </span><span id="ouHighlight__316_319TO273_279">بعضی از</span><span id="noHighlight_0.6277300618631679"> </span><span id="ouHighlight__321_325TO281_285">مراحل</span><span id="noHighlight_0.9138511310780085"> </span><span id="ouHighlight__327_329TO287_289">شما</span><span id="noHighlight_0.39499852992604223"> </span><span id="ouHighlight__335_338TO291_292">می</span><span id="noHighlight_0.018829468377923986"> </span><span id="ouHighlight__331_333TO294_299">توانید</span><span id="noHighlight_0.46122686044918915"> در </span><span id="ouHighlight__307_314TO304_308">اینجا</span><span id="noHighlight_0.5593305310298544">:</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">1.</span><span id="noHighlight_0.8683327124108673"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO3_12">جلوگیری از</span><span id="noHighlight_0.4102340107574808"> </span><span id="ouHighlight__15_19TO14_18">صفحات</span><span id="noHighlight_0.5703243542142161"> </span><span id="ouHighlight__9_13TO20_23">خالی</span></div><br><div><span id="ouHighlight__5_8TO0_3">خراب</span><span id="noHighlight_0.32681961167393125"> کردن </span><span id="ouHighlight__16_20TO10_14">صفحات</span><span id="noHighlight_0.6450426803300262"> </span><span id="ouHighlight__10_14TO16_19">خالی</span><span id="noHighlight_0.9411412684759204"> </span><span id="ouHighlight__21_21TO21_24">است.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__15_19TO0_4">صفحات</span><span id="noHighlight_0.14901564638353482"> </span><span id="ouHighlight__11_13TO6_9">جدید</span><span id="noHighlight_0.3959994764941841"> </span><span id="ouHighlight__6_9TO11_14">فشار</span><span id="noHighlight_0.9754959347910047"> </span><span id="ouHighlight__21_24TO16_20">زندگی</span><span id="noHighlight_0.731349134439217"> </span><span id="ouHighlight__0_4TO22_24">نمی</span><span id="noHighlight_0.21058909629462375"> کنیم </span><span class="" id="ouHighlight__26_30TO31_32">تا</span><span id="noHighlight_0.3964425719237338"> </span><span id="ouHighlight__32_36TO34_38">پس از</span><span id="noHighlight_0.44976362135438097"> </span><span id="ouHighlight__45_51TO40_44">محتوا</span><span id="noHighlight_0.20530762530337288"> </span><span id="ouHighlight__38_43TO46_57">منحصر به فرد</span><span id="noHighlight_0.24710299062145402"> </span><span id="ouHighlight__70_73TO59_65">آنها را</span><span id="noHighlight_0.7745469534528044"> در </span><span id="ouHighlight__56_64TO70_74">دسترس</span><span id="noHighlight_0.5371791520834965"> </span><span id="ouHighlight__53_54TO76_78">است</span><span id="noHighlight_0.3454718553736983">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">2.</span><span id="noHighlight_0.39503335430640363"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO3_12">جلوگیری از</span><span id="noHighlight_0.7981176942442318"> </span><span id="ouHighlight__9_20TO14_21">سخت برای پیدا کردن</span><span id="noHighlight_0.1038157963322136"> </span><span id="ouHighlight__22_26TO33_37">صفحات</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_4TO0_5">صفحاتی</span><span id="noHighlight_0.3452909546522419"> </span><span id="ouHighlight__6_9TO7_8">که</span><span id="noHighlight_0.8225702329039448"> </span><span id="ouHighlight__38_41TO10_11">به</span><span id="noHighlight_0.5615792112153236"> </span><span id="ouHighlight__53_62TO13_18">ناوبری</span><span id="noHighlight_0.18854074577697988"> </span><span id="ouHighlight__48_51TO20_23">سایت</span><span id="noHighlight_0.6682020111685177"> </span><span id="ouHighlight__43_46TO25_27">شما</span><span id="noHighlight_0.2974004295465228"> </span><span id="ouHighlight__19_25TO29_33">شدیدا</span><span id="noHighlight_0.03978419340548678"> </span><span id="ouHighlight__27_36TO35_41">یکپارچه</span><span id="noHighlight_0.7942672836613255"> </span><span id="ouHighlight__11_13TO43_47">هستند</span><span id="noHighlight_0.33501469043183574"> </span><span id="ouHighlight__64_64TO49_49">—</span><span id="noHighlight_0.879357921422104"> </span><span id="ouHighlight__66_68TO51_53">اما</span><span id="noHighlight_0.7882476257558998"> </span><span id="ouHighlight__83_84TO55_56">به</span><span id="noHighlight_0.5948904149956102"> </span><span id="ouHighlight__86_90TO58_62">درایو</span><span id="noHighlight_0.6478698313317706"> </span><span id="ouHighlight__92_98TO64_69">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.4631387078136665"> </span><span id="ouHighlight__100_101TO71_72">به</span><span id="noHighlight_0.40163940795897257"> </span><span id="ouHighlight__108_111TO74_77">سایت</span><span id="noHighlight_0.12107858150578854"> </span><span id="ouHighlight__103_106TO79_81">شما</span><span id="noHighlight_0.38750151435597646"> </span><span id="ouHighlight__74_81TO83_91">طراحی شده</span><span id="noHighlight_0.4706809165383835"> </span><span id="ouHighlight__70_72TO93_95">اند</span><span id="noHighlight_0.573068585995437"> </span><span id="ouHighlight__113_113TO97_97">—</span><span id="noHighlight_0.038609311001528646"> </span><span id="ouHighlight__119_124TO99_102">ممکن</span><span id="noHighlight_0.8669577404342309"> است </span><span id="ouHighlight__126_137TO108_124">به طور فزاینده ای</span><span id="noHighlight_0.9541258085785694"> </span><span id="ouHighlight__139_149TO126_133">مشکل ساز</span><span id="noHighlight_0.9225789262759807">.</span><span id="noHighlight_0.02678028637714225"> </span><span id="ouHighlight__152_159TO136_148">در نظر بگیرید</span><span id="noHighlight_0.33495807411634837"> </span><span id="ouHighlight__161_168TO150_153">تمیز</span><span id="noHighlight_0.48146793383576103"> </span><span id="ouHighlight__170_171TO155_158">کردن</span><span id="noHighlight_0.6920815822023565"> </span><span id="ouHighlight__183_192TO160_165">ناوبری</span><span id="noHighlight_0.7113145167762729"> </span><span id="ouHighlight__178_181TO167_170">سایت</span><span id="noHighlight_0.6055056944320567"> </span><span id="ouHighlight__173_176TO172_174">شما</span><span id="noHighlight_0.9903494745289714"> </span><span id="ouHighlight__197_200TO176_177">که</span><span id="noHighlight_0.54515840752408"> </span><span id="ouHighlight__208_215TO179_192">بازدید کنندگان</span><span id="noHighlight_0.07793736312867416"> </span><span id="ouHighlight__202_206TO194_198">انسان</span><span id="noHighlight_0.6780668217534469"> </span><span id="ouHighlight__232_234TO200_202">راه</span><span id="noHighlight_0.5034623654413162"> </span><span id="ouHighlight__226_230TO204_209">خود را</span><span id="noHighlight_0.5509904561455298"> </span><span id="ouHighlight__217_219TO211_219">می توانید</span><span id="noHighlight_0.5789361047852202"> </span><span id="ouHighlight__236_241TO221_225">اطراف</span><span id="noHighlight_0.15657526936072264"> </span><span id="ouHighlight__248_251TO227_230">سایت</span><span id="noHighlight_0.7132788320760548"> </span><span id="ouHighlight__243_246TO232_237">خود را</span><span id="noHighlight_0.9287355770066295"> </span><span id="ouHighlight__221_224TO239_247">پیدا کنید</span><span id="noHighlight_0.8373960079621765"> </span><span id="ouHighlight__254_256TO249_249">و</span><span id="noHighlight_0.4757156029320677"> </span><span id="ouHighlight__273_277TO251_256">صفحاتی</span><span id="noHighlight_0.9643391614179693"> </span><span id="ouHighlight__279_282TO258_259">که</span><span id="noHighlight_0.2820005055097924"> </span><span id="ouHighlight__288_296TO261_265">دشوار</span><span id="noHighlight_0.4524388608323181"> </span><span id="ouHighlight__298_299TO267_268">یا</span><span id="noHighlight_0.2993837536351761"> </span><span id="ouHighlight__301_310TO270_275">ناممکن</span><span id="noHighlight_0.08808332529280205"> </span><span id="ouHighlight__312_314TO277_280">برای</span><span id="noHighlight_0.862621984446922"> </span><span id="ouHighlight__318_330TO282_287">انسانی</span><span id="noHighlight_0.9136735204904944"> </span><span id="ouHighlight__332_333TO289_292">برای</span><span id="noHighlight_0.9689188612867004"> </span><span id="ouHighlight__335_338TO294_302">پیدا کردن</span><span id="noHighlight_0.8782208411017492"> </span><span id="ouHighlight__340_343TO304_305">که</span><span id="noHighlight_0.8687926878413422"> </span><span id="ouHighlight__349_355TO307_312">متمرکز</span><span id="noHighlight_0.044200565971506345"> </span><span id="ouHighlight__357_358TO314_315">بر</span><span id="noHighlight_0.5476457258525003"> </span><span id="ouHighlight__360_366TO317_323">رانندگی</span><span id="noHighlight_0.7338909938809003"> </span><span class="" id="ouHighlight__375_381TO325_330">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.9046375389853819"> </span><span id="ouHighlight__368_373TO332_336">جستجو</span><span id="noHighlight_0.7088954587702135"> </span><span id="ouHighlight__268_271TO338_343">ندارید</span><span id="noHighlight_0.8334624306013504">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">3.</span><span id="noHighlight_0.7483284362446605"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO3_6">نخست</span><span id="noHighlight_0.6926533178638709"> </span><span id="ouHighlight__13_16TO8_10">پمپ</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.1952328640750255"> </span><span id="ouHighlight__4_8TO5_9">صفحات</span><span id="noHighlight_0.09180786811109387"> است </span><span id="ouHighlight__10_13TO15_16">که</span><span id="noHighlight_0.9948275421784742"> </span><span id="ouHighlight__22_25TO18_22">بستگی</span><span id="noHighlight_0.30423891860736296"> به </span><span id="ouHighlight__27_35TO27_31">مشتری</span><span id="noHighlight_0.29233702313551857"> </span><span id="ouHighlight__37_38TO33_34">یا</span><span id="noHighlight_0.6049142965620641"> </span><span id="ouHighlight__40_54TO36_48">کارکنان تولید</span><span id="noHighlight_0.8974974118226043"> </span><span id="ouHighlight__56_62TO50_54">محتوا</span><span id="noHighlight_0.7834311049514769"> </span><span id="ouHighlight__64_64TO56_56">—</span><span id="noHighlight_0.5455040647303607"> </span><span id="ouHighlight__74_94TO58_62">بررسی</span><span id="noHighlight_0.9832362758286617"> در </span><span id="ouHighlight__74_94TO67_71">نظرها</span><span id="noHighlight_0.6687209241343448"> </span><span id="ouHighlight__96_105TO73_80">قابل فهم</span><span id="noHighlight_0.1639895440394642"> به </span><span id="ouHighlight__96_105TO85_89">بررسی</span><span id="noHighlight_0.6231588211459189"> </span><span id="ouHighlight__107_111TO91_95">وبلاگ</span><span id="noHighlight_0.742936017882602"> </span><span id="ouHighlight__114_116TO97_97">و</span><span id="noHighlight_0.9446892020014552"> </span><span id="ouHighlight__118_126TO99_103">گالری</span><span id="noHighlight_0.19892022401368858"> </span><span id="ouHighlight__128_128TO105_105">—</span><span id="noHighlight_0.5131085011745992"> </span><span id="ouHighlight__141_150TO107_111">اهمیت</span><span id="noHighlight_0.31789465133288053"> </span><span id="ouHighlight__166_173TO113_118">فعالیت</span><span id="noHighlight_0.26802712718796606"> های </span><span class="" id="ouHighlight__175_179TO124_132">زود هنگام</span><span id="noHighlight_0.7695374341705529"> </span><span id="ouHighlight__182_184TO134_134">و</span><span id="noHighlight_0.7993172337718305"> </span><span id="ouHighlight__186_189TO136_137">با</span><span id="noHighlight_0.6014024072251453"> </span><span id="ouHighlight__191_200TO139_141">نظم</span><span id="noHighlight_0.12983666154637752"> </span><span id="ouHighlight__155_164TO143_147">تولید</span><span id="noHighlight_0.8685132055312628"> </span><span id="ouHighlight__130_135TO149_153">استرس</span><span id="noHighlight_0.9257993907797553">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_7TO0_5">در نظر</span><span id="noHighlight_0.20294977979107043"> </span><span id="ouHighlight__9_15TO7_15">نگه داشتن</span><span id="noHighlight_0.05880787621209593"> </span><span id="ouHighlight__21_22TO17_18">در</span><span id="noHighlight_0.4212908444735859"> </span><span id="ouHighlight__24_32TO20_26">استقرار</span><span id="noHighlight_0.9823172338129141"> </span><span id="ouHighlight__34_37TO28_31">چنین</span><span id="noHighlight_0.21846213651950463"> </span><span id="ouHighlight__39_43TO33_37">صفحات</span><span id="noHighlight_0.04389298087937643"> </span><span id="ouHighlight__45_49TO39_49">تا زمانی که</span><span id="noHighlight_0.3384462361559534"> </span><span id="ouHighlight__51_53TO51_53">شما</span><span id="noHighlight_0.9407094857259889"> </span><span id="ouHighlight__21_22TO55_60">از قبل</span><span id="noHighlight_0.13791541254103223"> </span><span id="ouHighlight__60_69TO62_67">بذردار</span><span id="noHighlight_0.9281343173887456"> </span><span id="ouHighlight__71_72TO69_70">یا</span><span id="noHighlight_0.9579901595653635"> </span><span id="ouHighlight__83_88TO72_75">کافی</span><span id="noHighlight_0.9292053754463074"> </span><span id="ouHighlight__108_114TO77_82">محتوای</span><span id="noHighlight_0.0503148020052705"> </span><span id="ouHighlight__90_95TO84_95">منحصر به فرد</span><span id="noHighlight_0.36785481476717474"> </span><span id="ouHighlight__97_106TO97_101">مشروع</span><span id="noHighlight_0.5075588477388958"> </span><span id="ouHighlight__116_117TO103_106">برای</span><span id="noHighlight_0.7657428063514189"> </span><span id="ouHighlight__119_125TO108_112">توجیه</span><span id="noHighlight_0.9328959912080588"> </span><span id="ouHighlight__127_130TO114_120">آنها را</span><span id="noHighlight_0.18289679366010214"> به </span><span id="ouHighlight__74_81TO125_132">دست آورد</span><span id="noHighlight_0.06990868958628249">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">4.</span><span id="noHighlight_0.18651807839253198"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO3_12">جلوگیری از</span><span id="noHighlight_0.7576291265917667"> </span><span id="ouHighlight__19_25TO14_19">محتوای</span><span id="noHighlight_0.7525645331332862"> </span><span id="ouHighlight__9_17TO21_26">تکراری</span></div><br><div><span id="ouHighlight__13_19TO0_4">نگاهی</span><span id="noHighlight_0.36405666720500185"> </span><span id="ouHighlight__5_11TO6_9">دیگر</span><span id="noHighlight_0.9157883764879275"> </span><span id="ouHighlight__43_49TO11_15">مطالب</span><span id="noHighlight_0.05870458906340803"> </span><span id="ouHighlight__26_31TO17_21">ایستا</span><span id="noHighlight_0.9194526936496933"> </span><span id="ouHighlight__21_24TO23_28">خود را</span><span id="noHighlight_0.5840526988024398"> </span><span id="ouHighlight__33_41TO30_38">بازاریابی</span><span id="noHighlight_0.5079298813805024"> </span><span id="ouHighlight__0_3TO40_43">کنند</span><span id="noHighlight_0.4832946603593046">.</span><span id="noHighlight_0.39395950395544244"> </span><span id="ouHighlight__62_68TO46_50">مطالب</span><span id="noHighlight_0.17642644154955656"> </span><span id="ouHighlight__52_60TO52_57">تکراری</span><span id="ouHighlight__72_72TO58_58">،</span><span id="noHighlight_0.37860469672908925"> به </span><span id="ouHighlight__74_75TO63_65">طور</span><span id="noHighlight_0.20686352954263254"> </span><span id="ouHighlight__77_83TO67_69">کلی</span><span id="noHighlight_0.17757642985568434"> </span><span id="ouHighlight__86_92TO71_81">در حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.5342031426002442"> </span><span id="ouHighlight__94_102TO83_86">چیزی</span><span id="noHighlight_0.19346621050117807"> </span><span id="ouHighlight__104_107TO88_89">که</span><span id="noHighlight_0.3918938728230714"> </span><span id="ouHighlight__109_111TO91_98">می تواند</span><span id="noHighlight_0.234279527504203"> </span><span id="ouHighlight__113_117TO100_103">باعث</span><span id="noHighlight_0.2550213895912944"> </span><span id="ouHighlight__119_126TO105_110">مشکلات</span><span id="noHighlight_0.6607064179692097"> </span><span id="ouHighlight__128_129TO112_113">در</span><span id="noHighlight_0.11126605071759155"> </span><span id="ouHighlight__131_136TO115_118">گوگل</span><span id="noHighlight_0.9547470232554501"> </span><span id="ouHighlight__70_71TO120_122">است</span><span id="noHighlight_0.8615905089014182">.</span><span id="noHighlight_0.9876987815933458"> </span><span id="ouHighlight__185_190TO125_130">هر چند</span><span id="noHighlight_0.23875813306151572"> </span><span id="ouHighlight__196_202TO132_137">مجازات</span><span id="noHighlight_0.7763041166917835"> </span><span id="ouHighlight__204_206TO139_146">ممکن است</span><span id="noHighlight_0.891873332401623"> </span><span id="ouHighlight__208_215TO148_153">افزایش</span><span id="noHighlight_0.6553718213525148"> </span><span id="ouHighlight__221_225TO155_159">صفحات</span><span id="noHighlight_0.09240402783301838"> </span><span id="ouHighlight__236_245TO161_166">تکراری</span><span id="noHighlight_0.16986919502104347"> </span><span id="ouHighlight__247_249TO168_168">و</span><span id="noHighlight_0.04835566281552217"> </span><span id="ouHighlight__251_261TO170_180">duplicative</span><span id="noHighlight_0.6589038390313013"> </span><span id="ouHighlight__232_234TO182_186">هستند</span><span id="noHighlight_0.8232939803203829"> </span><span id="ouHighlight__227_230TO188_189">که</span><span id="noHighlight_0.23087058059857013"> </span><span id="ouHighlight__139_141TO191_194">برای</span><span id="noHighlight_0.928771942374351"> </span><span id="ouHighlight__143_146TO196_198">این</span><span id="noHighlight_0.3291489824692775"> </span><span id="ouHighlight__148_153TO200_204">آخرین</span><span id="noHighlight_0.45353457848656564"> </span><span id="ouHighlight__155_160TO206_215">بروز رسانی</span><span id="ouHighlight__161_161TO216_216">،</span><span id="noHighlight_0.28004822966058085"> </span><span id="ouHighlight__163_169TO218_227">با این حال</span><span id="ouHighlight__170_170TO228_228">،</span><span id="noHighlight_0.09991425686565425"> به نظر </span><span id="ouHighlight__172_180TO237_241">میرسد</span><span id="ouHighlight__263_263TO242_243">--</span><span id="noHighlight_0.471275366549214">به </span><span id="ouHighlight__269_275TO247_256">عنوان مثال</span><span id="ouHighlight__276_276TO257_257">،</span><span id="noHighlight_0.2844679982303153"> </span><span id="ouHighlight__287_291TO259_263">صفحات</span><span id="noHighlight_0.2052497246252858"> </span><span id="ouHighlight__278_285TO265_269">متعدد</span><span id="noHighlight_0.9216599454192339"> </span><span id="ouHighlight__293_296TO271_272">با</span><span id="noHighlight_0.8354164416832194"> </span><span id="ouHighlight__321_327TO274_279">محتوای</span><span id="noHighlight_0.11988318935719455"> </span><span id="ouHighlight__298_310TO281_294">قابل ملاحظه ای</span><span id="noHighlight_0.7567757807275496"> </span><span id="ouHighlight__316_319TO296_300">مشابه</span><span id="noHighlight_0.580110036716623"> </span><span id="ouHighlight__337_338TO302_303">در</span><span id="noHighlight_0.8687067162105678"> </span><span id="ouHighlight__344_347TO305_308">همان</span><span id="noHighlight_0.3788344732132244"> </span><span id="ouHighlight__349_352TO310_312">شهر</span><span id="noHighlight_0.6465252937443913"> </span><span id="ouHighlight__354_362TO314_326">هدف قرار دادن</span><span id="noHighlight_0.24673999652396594"> </span><span id="ouHighlight__374_381TO328_338">کلمات کلیدی</span><span id="noHighlight_0.288893622651165"> </span><span id="ouHighlight__364_372TO340_344">مختلف</span><span id="noHighlight_0.7088159835287171"> </span><span id="ouHighlight__329_335TO346_351">متمرکز</span><span id="noHighlight_0.09513568589776067"> </span><span id="ouHighlight__382_382TO353_356">است.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.9232284609427265"> </span><span id="ouHighlight__20_24TO5_9">صفحات</span><span id="noHighlight_0.32696898564950405"> </span><span id="ouHighlight__4_18TO11_21">محلی متمرکز</span><span id="ouHighlight__25_25TO22_22">،</span><span id="noHighlight_0.03152405020725879"> </span><span id="ouHighlight__36_48TO24_36">دو برابر کردن</span><span id="noHighlight_0.7779663616082007"> </span><span id="ouHighlight__50_51TO38_43">بر روی</span><span id="noHighlight_0.4802582917369339"> </span><span id="ouHighlight__53_58TO45_48">واحد</span><span id="ouHighlight__59_59TO49_49">،</span><span id="noHighlight_0.5049733044816749"> </span><span id="ouHighlight__61_69TO51_54">موثر</span><span id="noHighlight_0.1684652749163723"> </span><span id="ouHighlight__77_81TO56_60">صفحات</span><span id="noHighlight_0.5841640429475548"> </span><span id="ouHighlight__71_75TO62_65">محلی</span><span id="noHighlight_0.7085167056176886"> </span><span id="ouHighlight__83_85TO67_70">برای</span><span id="noHighlight_0.37167874753814556"> </span><span id="ouHighlight__87_90TO72_73">هر</span><span id="noHighlight_0.7085272675268687"> </span><span id="ouHighlight__92_99TO75_78">مکان</span><span id="noHighlight_0.6588660841978002"> </span><span id="ouHighlight__102_111TO80_89">اعمال نفوذ</span><span id="noHighlight_0.7107512864996101"> </span><span id="ouHighlight__117_120TO91_96">بهترین</span><span id="noHighlight_0.2630134769139224"> </span><span id="ouHighlight__125_128TO98_103">خود را</span><span id="noHighlight_0.6731387939618146"> </span><span id="ouHighlight__130_143TO105_111">حرفه ای</span><span id="noHighlight_0.8567353381036317"> </span><span id="ouHighlight__145_151TO113_125">نوشته شده است</span><span id="noHighlight_0.9432805432215232"> </span><span id="ouHighlight__209_215TO127_131">بررسی</span><span id="noHighlight_0.2325804301236596"> </span><span id="ouHighlight__163_169TO133_137">محتوا</span><span id="noHighlight_0.06006835984615999"> </span><span id="ouHighlight__174_177TO139_141">نیز</span><span id="noHighlight_0.1478027510084715"> به </span><span id="ouHighlight__179_180TO146_150">عنوان</span><span id="noHighlight_0.15997521161041983"> </span><span id="ouHighlight__182_198TO152_158">محل خاص</span><span id="noHighlight_0.6993742471080618"> </span><span id="ouHighlight__200_207TO160_164">مشتری</span><span id="noHighlight_0.44648845451368957"> </span><span id="ouHighlight__153_161TO166_174">بازاریابی</span><span id="noHighlight_0.721084765237262"> </span><span id="ouHighlight__217_219TO176_176">و</span><span id="noHighlight_0.9906056123926144"> </span><span id="ouHighlight__221_232TO178_184">توصیفات</span><span id="ouHighlight__233_233TO185_185">،</span><span id="noHighlight_0.6809826407774011"> </span><span id="ouHighlight__235_238TO187_191">کاربر</span><span id="noHighlight_0.9082447209117392"> </span><span id="ouHighlight__240_247TO193_200">checkins</span><span id="noHighlight_0.7745919448715917"> </span><span id="ouHighlight__250_252TO202_202">و</span><span id="noHighlight_0.7508756862982666"> </span><span id="ouHighlight__254_258TO204_208">رسانه</span><span id="noHighlight_0.4715558561151134"> را </span><span id="ouHighlight__27_34TO213_218">در نظر</span><span id="noHighlight_0.2457173262732677">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_2">اگر</span><span id="noHighlight_0.7587873463480973"> </span><span id="ouHighlight__3_5TO4_6">شما</span><span id="noHighlight_0.5754940338991876"> </span><span id="ouHighlight__12_14TO8_9">هر</span><span id="noHighlight_0.47069265780978553"> </span><span id="ouHighlight__16_20TO11_14">صفحه</span><span id="noHighlight_0.2696398348820993"> را </span><span id="ouHighlight__22_23TO19_20">در</span><span id="noHighlight_0.7836276051214541"> </span><span id="ouHighlight__30_33TO22_25">سایت</span><span id="noHighlight_0.20122472007945547"> </span><span id="ouHighlight__25_28TO27_29">خود</span><span id="noHighlight_0.03705710476355595"> </span><span id="ouHighlight__51_52TO31_34">برای</span><span id="noHighlight_0.374914193870722"> </span><span id="ouHighlight__54_57TO36_40">نمایش</span><span id="noHighlight_0.7664192260149927"> </span><span id="ouHighlight__68_74TO42_47">محتوای</span><span id="noHighlight_0.02747497857295822"> </span><span id="ouHighlight__63_66TO49_52">همان</span><span id="noHighlight_0.4375934279394281"> </span><span id="ouHighlight__44_49TO54_58">تنظیم</span><span id="noHighlight_0.6870281657421653"> </span><span id="ouHighlight__76_76TO60_60">—</span><span id="noHighlight_0.9795814503629515"> </span><span id="ouHighlight__78_84TO62_66">مانند</span><span id="noHighlight_0.18732090823306635"> </span><span id="ouHighlight__86_94TO68_72">مشتری</span><span id="noHighlight_0.9104933918939385"> </span><span id="ouHighlight__96_97TO74_75">یا</span><span id="noHighlight_0.0593851127254591"> </span><span id="ouHighlight__99_113TO77_89">کارکنان تولید</span><span id="noHighlight_0.16832677309671384"> </span><span id="ouHighlight__115_121TO91_95">محتوا</span><span id="noHighlight_0.9151089085324549"> </span><span id="ouHighlight__123_129TO97_101">مانند</span><span id="noHighlight_0.8584174577606559"> </span><span id="ouHighlight__131_151TO103_107">بررسی</span><span id="noHighlight_0.9802960324337956"> و </span><span id="ouHighlight__131_151TO111_115">نظرها</span><span id="noHighlight_0.35464995739538374"> </span><span id="ouHighlight__153_162TO117_118">چک قابل فهم</span><span id="noHighlight_0.11486064113997374"> </span><span id="ouHighlight__164_165TO129_130">یا</span><span id="noHighlight_0.08548464818235191"> </span><span id="ouHighlight__167_171TO132_136">وبلاگ</span><span id="noHighlight_0.08915988628328952"> </span><span id="ouHighlight__173_173TO138_138">—</span><span id="noHighlight_0.8956629485596432"> </span><span id="ouHighlight__175_185TO140_152">پیکربندی مجدد</span><span id="noHighlight_0.7604852803405715"> </span><span id="ouHighlight__192_195TO154_157">سایت</span><span id="noHighlight_0.8002817481832717"> </span><span id="ouHighlight__187_190TO159_164">خود را</span><span id="noHighlight_0.13292596780903476"> به </span><span id="ouHighlight__197_198TO169_172">طوری</span><span id="noHighlight_0.8931081865994653"> </span><span id="ouHighlight__200_203TO174_175">که</span><span id="noHighlight_0.18581273262061726"> به </span><span id="ouHighlight__232_238TO180_189">نظر می رسد</span><span id="noHighlight_0.9919772697242368"> </span><span id="ouHighlight__205_207TO191_192">هر</span><span id="noHighlight_0.24751213040323794"> </span><span id="ouHighlight__215_219TO194_197">قطعه</span><span id="noHighlight_0.6104523173111089"> </span><span id="ouHighlight__209_213TO199_206">داده شده</span><span id="noHighlight_0.5773446800743409"> </span><span id="ouHighlight__221_222TO208_209">از</span><span id="noHighlight_0.049321980159369616"> </span><span id="ouHighlight__224_230TO211_215">مطالب</span><span id="noHighlight_0.5318608126870539"> </span><span id="ouHighlight__243_246TO217_219">فقط</span><span id="noHighlight_0.7697838959824809"> </span><span id="ouHighlight__240_241TO221_222">در</span><span id="noHighlight_0.14375295182021064"> </span><span class="" id="ouHighlight__248_250TO224_225">یک</span><span id="noHighlight_0.9112629309585656"> </span><span id="ouHighlight__252_255TO227_230">صفحه</span><span id="noHighlight_0.3715726394834865">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_11TO0_11">علاوه بر این</span><span id="ouHighlight__12_12TO12_12">،</span><span id="noHighlight_0.8526405495914989"> </span><span id="ouHighlight__14_15TO14_16">اگر</span><span id="noHighlight_0.29930703795954505"> </span><span id="ouHighlight__17_19TO18_20">شما</span><span id="noHighlight_0.19598944227428672"> </span><span id="ouHighlight__25_29TO22_34">با استفاده از</span><span id="noHighlight_0.07262709996427008"> </span><span id="ouHighlight__41_47TO36_40">مطالب</span><span id="noHighlight_0.25191724992478925"> </span><span id="ouHighlight__31_39TO42_47">تکراری</span><span id="noHighlight_0.9403952242575182"> </span><span id="ouHighlight__49_50TO49_50">به</span><span id="noHighlight_0.8194715272475719"> </span><span id="ouHighlight__52_56TO52_56">درایو</span><span id="noHighlight_0.38788851688773285"> </span><span id="ouHighlight__96_102TO58_63">متمرکز</span><span id="noHighlight_0.09072801664635688"> </span><span id="ouHighlight__69_75TO65_67">هدف</span><span id="noHighlight_0.9659686428971891"> </span><span id="ouHighlight__60_67TO69_75">جداگانه</span><span id="noHighlight_0.9936233295916266"> است </span><span id="ouHighlight__77_80TO81_82">که</span><span id="noHighlight_0.04752108703188196"> </span><span id="ouHighlight__89_94TO84_88">جستجو</span><span id="noHighlight_0.38183557549239255"> </span><span id="ouHighlight__82_83TO90_92">است</span><span id="noHighlight_0.18556304682558245"> </span><span id="ouHighlight__104_104TO94_94">—</span><span id="noHighlight_0.6404227071541422"> به </span><span id="ouHighlight__110_116TO99_108">عنوان مثال</span><span id="ouHighlight__117_117TO109_109">،</span><span id="noHighlight_0.1841357272234594"> </span><span id="ouHighlight__119_128TO111_116">تکنسین</span><span id="noHighlight_0.3305429358362256"> </span><span id="ouHighlight__130_134TO118_122">صفحات</span><span id="noHighlight_0.542126942206818"> </span><span id="ouHighlight__136_144TO124_126">شرح</span><span id="noHighlight_0.6623421608314762"> </span><span class="" id="ouHighlight__150_153TO128_130">کار</span><span id="noHighlight_0.6806775470447545"> </span><span id="ouHighlight__155_158TO132_140">انجام شده</span><span id="noHighlight_0.6871934148837471"> </span><span id="ouHighlight__160_163TO142_143">(و</span><span id="noHighlight_0.4623169804099577"> </span><span id="ouHighlight__165_171TO145_149">بررسی</span><span id="noHighlight_0.9172342380392972"> </span><span id="ouHighlight__173_181TO151_157">دریافت)</span><span id="noHighlight_0.17808380665503654"> </span><span id="ouHighlight__183_184TO159_162">توسط</span><span id="noHighlight_0.5930151422242488"> </span><span id="ouHighlight__197_209TO164_170">کارکنان</span><span id="noHighlight_0.9693715015844694"> </span><span id="ouHighlight__186_195TO172_174">خاص</span><span id="noHighlight_0.46361542282543644"> </span><span id="ouHighlight__211_211TO176_176">—</span><span id="noHighlight_0.6939848146941462"> </span><span id="ouHighlight__218_220TO178_180">همه</span><span id="noHighlight_0.8554974428550461"> </span><span id="ouHighlight__222_224TO182_184">اما</span><span id="noHighlight_0.4989001203027512"> </span><span id="ouHighlight__226_228TO186_187">یک</span><span id="noHighlight_0.07747712072435453"> </span><span id="ouHighlight__230_236TO189_192">نسخه</span><span id="noHighlight_0.8616336148116819"> </span><span id="ouHighlight__238_239TO194_195">از</span><span id="noHighlight_0.13343250652415883"> </span><span id="ouHighlight__241_245TO197_198">آن</span><span id="noHighlight_0.9721853908413425"> </span><span id="ouHighlight__257_261TO200_204">صفحات</span><span id="noHighlight_0.03882348120859913"> </span><span id="ouHighlight__247_255TO206_211">تکراری</span><span id="noHighlight_0.9906329798530797"> </span><span class="" id="ouHighlight__263_270TO213_221">بدون شاخص</span><span id="noHighlight_0.2119503309154307"> </span><span id="ouHighlight__213_216TO223_224">را</span><span id="noHighlight_0.7021004131300411"> </span><span id="ouHighlight__272_273TO226_227">یا</span><span id="noHighlight_0.8394556915673022"> </span><span id="ouHighlight__292_296TO229_233">dupes</span><span id="noHighlight_0.2496611681830181"> </span><span id="ouHighlight__298_299TO235_236">به</span><span id="noHighlight_0.4043210411658317"> </span><span id="ouHighlight__301_303TO238_239">یک</span><span id="noHighlight_0.13350379982579041"> </span><span id="ouHighlight__305_311TO241_244">نسخه</span><span id="noHighlight_0.7730929305837708"> </span><span id="ouHighlight__275_286TO246_257">canonicalize</span><span id="noHighlight_0.27628090332188304">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">5.</span><span id="noHighlight_0.7420623108325828"> </span><span id="ouHighlight__18_22TO3_10">سایت های</span><span id="noHighlight_0.9782847619112803"> </span><span id="ouHighlight__9_16TO12_16">متعدد</span><span id="noHighlight_0.7225208950578196"> در </span><span id="ouHighlight__24_25TO21_24">صورت</span><span id="noHighlight_0.16432127247083295"> </span><span id="ouHighlight__27_34TO26_30">امکان</span><span id="noHighlight_0.5935433131032851"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO32_46">برای جلوگیری از</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_2">اگر</span><span id="noHighlight_0.6467373325481983"> </span><span id="ouHighlight__3_5TO4_6">شما</span><span id="noHighlight_0.04118980104299219"> </span><span id="ouHighlight__12_20TO8_10">بیش</span><span id="noHighlight_0.12770994621187126"> از </span><span id="ouHighlight__22_24TO15_16">یک</span><span id="noHighlight_0.4208005357337894"> </span><span id="ouHighlight__35_38TO18_21">سایت</span><span id="noHighlight_0.5459320873283907"> </span><span id="ouHighlight__26_33TO23_29">جداگانه</span><span id="noHighlight_0.96854032981237"> </span><span id="ouHighlight__53_54TO31_32">به</span><span id="noHighlight_0.029120044799526346"> </span><span id="ouHighlight__61_63TO34_42">جستجوگرها</span><span id="noHighlight_0.4242841955690071"> </span><span id="ouHighlight__56_59TO44_46">شما</span><span id="noHighlight_0.30142743867351196">:<br><br></span><p><img class="has-border aligncenter wp-image-218875 size-large" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/shotland-doorway-800-800x500.png" alt="shotland-doorway-800" height="308" width="493"></p><br></div><br><div><span id="ouHighlight__26_28TO0_2">چرا</span><span id="noHighlight_0.6495856183448255"> </span><span id="ouHighlight__30_32TO4_6">شما</span><span id="noHighlight_0.17366289965989357"> </span><span id="ouHighlight__34_37TO8_11">نیاز</span><span id="noHighlight_0.23799367205368183"> به </span><span id="ouHighlight__39_42TO16_17">هر</span><span id="noHighlight_0.8749443814562972"> </span><span id="ouHighlight__53_58TO19_23">دامنه</span><span id="noHighlight_0.9637119433411696"> </span><span id="ouHighlight__44_51TO25_31">جداگانه</span><span id="noHighlight_0.8937233231785007"> </span><span id="ouHighlight__60_61TO33_34">v.</span><span id="noHighlight_0.8726618792516713"> </span><span id="ouHighlight__63_68TO36_40">داشتن</span><span id="noHighlight_0.11007074542145567"> </span><span id="ouHighlight__70_72TO42_44">همه</span><span id="noHighlight_0.3698422182867589"> </span><span id="ouHighlight__81_87TO46_50">مطالب</span><span id="noHighlight_0.7912831494354806"> را </span><span id="ouHighlight__89_90TO55_56">در</span><span id="noHighlight_0.851200343157692"> </span><span id="ouHighlight__92_92TO58_59">یک</span><span id="noHighlight_0.448766302924163"> </span><span id="ouHighlight__101_104TO61_64">سایت</span><span id="noHighlight_0.8906732387187605"> </span><span id="ouHighlight__5_8TO66_70">مطمئن</span><span id="noHighlight_0.4411222099531893"> </span><span id="ouHighlight__0_3TO72_75">شوید</span><span id="noHighlight_0.027662925666349758"> که </span><span id="ouHighlight__10_12TO80_82">شما</span><span id="noHighlight_0.45328534483811145"> را </span><span id="ouHighlight__18_24TO87_91">توجیه</span><span id="noHighlight_0.6941564425971516"> </span><span id="ouHighlight__14_16TO93_100">می تواند</span><span id="noHighlight_0.3478447566047159">.</span><span id="noHighlight_0.9863395189667019"> </span><span id="ouHighlight__107_118TO103_116">به طرز چشمگیری</span><span id="noHighlight_0.30987912219411473"> </span><span id="ouHighlight__120_128TO118_123">متفاوت</span><span id="noHighlight_0.11682686957524901"> </span><span id="ouHighlight__130_137TO125_129">خدمات</span><span id="noHighlight_0.05497834492371312"> </span><span id="ouHighlight__150_154TO131_134">سلیم</span><span id="noHighlight_0.2276163723282928"> </span><span id="ouHighlight__156_157TO136_137">در</span><span id="noHighlight_0.08401133124012516"> </span><span id="ouHighlight__169_175TO139_147">دامنه های</span><span id="noHighlight_0.2507583276991636"> </span><span id="ouHighlight__159_167TO149_153">مختلف</span><span id="noHighlight_0.31813380260937707"> </span><span id="ouHighlight__139_143TO155_162">ممکن است</span><span id="ouHighlight__176_176TO163_163">،</span><span id="noHighlight_0.07684079060593285"> </span><span id="ouHighlight__178_180TO165_167">اما</span><span id="noHighlight_0.7821428388121291"> </span><span id="ouHighlight__185_192TO169_172">وکیل</span><span id="noHighlight_0.0371686730511992"> </span><span id="ouHighlight__194_199TO174_178">داشتن</span><span id="noHighlight_0.5003379574688401"> </span><span id="ouHighlight__213_218TO180_184">دامنه</span><span id="noHighlight_0.6835301139041655"> </span><span id="ouHighlight__201_201TO186_188">های</span><span id="noHighlight_0.18141958066609887"> </span><span id="ouHighlight__203_211TO190_194">مختلف</span><span id="noHighlight_0.8223938523764119"> </span><span id="ouHighlight__220_222TO196_199">برای</span><span id="noHighlight_0.1806584520648019"> </span><span id="ouHighlight__224_227TO201_202">هر</span><span id="noHighlight_0.4440856440157078"> </span><span id="ouHighlight__229_232TO204_208">منطقه</span><span id="noHighlight_0.29973097118820824"> </span><span id="ouHighlight__234_235TO210_211">از</span><span id="noHighlight_0.5008954597270735"> </span><span id="ouHighlight__237_239TO213_217">قانون</span><span id="noHighlight_0.20649795737828003"> </span><span id="ouHighlight__241_244TO219_222">آنها</span><span id="noHighlight_0.8032421724773561"> </span><span class="" id="ouHighlight__246_253TO224_228">تمرین</span><span id="noHighlight_0.19598841801851463"> </span><span id="ouHighlight__255_257TO230_233">برای</span><span id="noHighlight_0.6951609012839485"> </span><span id="ouHighlight__259_262TO235_236">هر</span><span id="noHighlight_0.06544265489570344"> </span><span id="ouHighlight__264_267TO238_244">شهرستان</span><span id="noHighlight_0.6678039112439015"> </span><span id="ouHighlight__274_280TO246_250">خدمات</span><span id="noHighlight_0.5141069343710795"> </span><span id="ouHighlight__269_272TO252_255">آنها</span><span id="noHighlight_0.9038017071668516"> </span><span id="ouHighlight__285_292TO257_263">احتمالا</span><span id="noHighlight_0.5043078201512042"> </span><span id="ouHighlight__294_303TO265_267">کشش</span><span id="noHighlight_0.6007884367049956"> </span><span id="ouHighlight__282_283TO269_271">است</span><span id="noHighlight_0.8140547626066896">. </span><span id="ouHighlight__309_311TO274_274">و</span><span id="noHighlight_0.18684956017805676"> </span><span id="ouHighlight__313_314TO276_278">اگر</span><span id="noHighlight_0.781031338369882"> </span><span id="ouHighlight__316_318TO280_282">همه</span><span id="noHighlight_0.5549202111431881"> </span><span id="ouHighlight__328_334TO284_288">دامنه</span><span id="noHighlight_0.269470015697432"> </span><span id="ouHighlight__323_326TO290_292">شما</span><span id="noHighlight_0.7511962954255877"> </span><span id="ouHighlight__336_338TO294_303">استفاده از</span><span id="noHighlight_0.7993233290125861"> </span><span id="ouHighlight__344_347TO305_308">همان</span><span id="noHighlight_0.15148546034062482"> </span><span id="ouHighlight__355_360TO310_314">شماره</span><span id="noHighlight_0.7537248551449498"> </span><span id="ouHighlight__349_353TO316_319">تلفن</span><span id="noHighlight_0.7493181121323628"> و </span><span id="ouHighlight__362_363TO323_324">یا</span><span id="noHighlight_0.6464883004381564"> </span><span id="ouHighlight__365_368TO326_329">لینک</span><span id="noHighlight_0.41388112382313946"> </span><span id="ouHighlight__370_371TO331_332">به</span><span id="noHighlight_0.684951423047855"> </span><span id="ouHighlight__377_380TO334_337">همان</span><span id="noHighlight_0.7108706258487242"> </span><span id="ouHighlight__382_393TO339_341">فرم</span><span id="noHighlight_0.7315938786566425"> </span><span id="ouHighlight__396_399TO343_344">آن</span><span id="noHighlight_0.42475993060255446"> </span><span id="ouHighlight__401_408TO346_352">احتمالا</span><span id="noHighlight_0.2554262050914017"> </span><span id="ouHighlight__410_411TO354_355">در</span><span id="noHighlight_0.28943597362259676"> </span><span id="ouHighlight__413_416TO357_364">معرض خطر</span><span id="noHighlight_0.8041680046129641"> </span><span id="ouHighlight__396_399TO366_368">است</span><span id="noHighlight_0.5914948304091473">.</span></div><div><span id="ouHighlight__63_66TO0_3">آنجا</span><span id="noHighlight_0.16561143761835162"> </span><span id="ouHighlight__68_69TO5_6">که</span><span id="noHighlight_0.3292215304039694"> </span><span id="ouHighlight__71_73TO8_10">شما</span><span id="noHighlight_0.9554157453753369"> </span><span id="ouHighlight__75_79TO12_13">می</span><span id="noHighlight_0.4514798842125255"> توانید </span><span id="ouHighlight__81_86TO22_23">در</span><span id="noHighlight_0.9823438655327741"> </span><span id="ouHighlight__97_100TO25_28">سایت</span><span id="noHighlight_0.41145080954480906"> </span><span id="ouHighlight__90_95TO30_31">تک</span><span id="noHighlight_0.40685236208349185"> </span><span class="" id="ouHighlight__10_13TO33_34">که</span><span id="noHighlight_0.36708406957593553"> </span><span id="ouHighlight__15_17TO36_38">شما</span><span id="noHighlight_0.4393443367215182"> </span><span id="ouHighlight__19_23TO40_49">جلوگیری از</span><span id="noHighlight_0.01051868800117195"> </span><span id="ouHighlight__25_31TO51_56">محتوای</span><span id="noHighlight_0.8889354704264124"> </span><span id="ouHighlight__33_43TO58_63">تکراری</span><span id="noHighlight_0.6368532403168669"> </span><span id="ouHighlight__45_50TO65_72">در سراسر</span><span id="noHighlight_0.21534625290339693"> </span><span id="ouHighlight__56_60TO74_77">سایت</span><span id="noHighlight_0.2633570832755391"> </span><span id="ouHighlight__52_54TO79_81">های</span><span id="noHighlight_0.9750790473711852"> </span><span id="ouHighlight__5_8TO83_87">مطمئن</span><span id="noHighlight_0.23610514811725647"> </span><span id="ouHighlight__101_101TO89_92">است.</span></div><br></div></div></div> text/html 2015-04-22T04:43:17+01:00 topnet-mph.mihanblog.com امیر رضایی سابقه وب Google دانلود می افزاید: گزینه & قطره فیلتر گزینه http://topnet-mph.mihanblog.com/post/16 <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap" align="justify"><div><span class="" id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.33905467338403517"> </span><span class="" id="ouHighlight__11_17TO5_15">بی سر و صدا</span><span id="noHighlight_0.5498298664457296"> </span><span id="ouHighlight__19_25TO17_21">تغییر</span><span id="noHighlight_0.2127204264755166"> </span><span id="ouHighlight__27_29TO23_26">نحوه</span><span id="noHighlight_0.5049992134684473"> </span><span id="ouHighlight__60_64TO28_33">کارکرد</span><span id="noHighlight_0.6506515778801704"> </span><span id="ouHighlight__55_58TO35_38">صفحه</span><span id="noHighlight_0.9122593614715083"> </span><span id="ouHighlight__47_53TO40_44">سابقه</span><span id="noHighlight_0.1329910743998437"> </span><span id="ouHighlight__43_45TO46_47">وب</span><span id="noHighlight_0.3744079973553308"> </span><span id="ouHighlight__36_41TO49_54">Google</span><span id="noHighlight_0.16438783189231942"> </span><span id="ouHighlight__31_34TO56_58">شما</span><span id="noHighlight_0.8874939263860346">.</span><span id="noHighlight_0.3592953249954747"> </span><span id="ouHighlight__67_69TO61_63">شما</span><span id="noHighlight_0.8001255478635402"> </span><span id="ouHighlight__75_77TO65_72">هم اکنون</span><span id="noHighlight_0.05957768023038423"> </span><span id="ouHighlight__71_73TO74_82">می توانید</span><span id="noHighlight_0.09123025492563452"> </span><span id="ouHighlight__79_86TO84_89">دانلود</span><span id="noHighlight_0.0927867620741134"> </span><span id="ouHighlight__88_90TO91_94">تمام</span><span id="noHighlight_0.7546992846107925"> </span><span class="" id="ouHighlight__108_115TO96_103">جستجوهای</span><span id="noHighlight_0.3484319164791273"> </span><span class="" id="ouHighlight__92_95TO105_107">خود</span><span id="noHighlight_0.853174673555547"> </span><span class="" id="ouHighlight__97_106TO109_114">تاریخی</span><span id="noHighlight_0.08728456894148451"> </span><span id="ouHighlight__117_118TO116_117">به</span><span id="noHighlight_0.3283402929905561"> </span><span id="ouHighlight__125_132TO119_126">کامپیوتر</span><span id="noHighlight_0.302312662543895"> </span><span id="ouHighlight__120_123TO128_130">شما</span><span id="ouHighlight__133_133TO131_131">،</span><span id="noHighlight_0.12384726838928961"> </span><span id="ouHighlight__135_137TO133_135">اما</span><span id="noHighlight_0.7194212736370853"> </span><span id="ouHighlight__139_141TO137_139">شما</span><span id="noHighlight_0.6099461484973108"> </span><span id="ouHighlight__143_145TO141_149">می توانید</span><span id="noHighlight_0.8151039853264903"> </span><span id="ouHighlight__147_155TO151_154">دیگر</span><span id="noHighlight_0.7946443330767181"> </span><span id="ouHighlight__157_162TO156_160">فیلتر</span><span id="noHighlight_0.39283293282899834"> </span><span id="ouHighlight__168_171TO162_168">داده ها</span><span id="noHighlight_0.791517173931953"> </span><span id="ouHighlight__173_174TO170_173">توسط</span><span id="noHighlight_0.11010068930803996"> </span><span class="" id="ouHighlight__176_181TO175_179">جستجو</span><span id="noHighlight_0.4940562717132717"> </span><span id="ouHighlight__183_190TO181_185">عمودی</span><span id="noHighlight_0.8961734018456511"> </span><span id="ouHighlight__192_193TO187_188">در</span><span id="noHighlight_0.21364806397367986"> </span><span id="ouHighlight__199_204TO190_193">صفحه</span><span id="noHighlight_0.4126383539120083">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_3TO0_3">Alex</span><span id="noHighlight_0.5094669738912723"> </span><span id="ouHighlight__5_9TO5_9">Chitu</span><span id="noHighlight_0.7210472092265356"> </span><span id="ouHighlight__11_14TO11_12">از</span><span id="noHighlight_0.11143963941253676"> </span><span id="ouHighlight__16_21TO14_17">گوگل</span><span id="noHighlight_0.717971578490595"> </span><span id="ouHighlight__33_38TO19_23">سیستم</span><span id="noHighlight_0.2218065173125564"> </span><span class="" id="ouHighlight__23_31TO25_28">عامل</span><span id="noHighlight_0.10960667299038718"> </span><span class="" id="ouHighlight__53_59TO30_36">تغییرات</span><span id="noHighlight_0.0055205424684718896"> </span><span class="" id="ouHighlight__48_51TO38_42">هر دو</span><span id="noHighlight_0.008420199961455599"> </span><span class="" id="ouHighlight__40_46TO44_52">متوجه شده</span><span id="noHighlight_0.15227776294399709"> </span><span class="" id="ouHighlight__61_63TO54_54">و</span><span id="noHighlight_0.6761904770402223"> </span><span class="" id="ouHighlight__65_74TO56_60">مستند</span><span id="noHighlight_0.38267649081041644"> </span><span class="" id="ouHighlight__80_89TO62_66">تفاوت</span><span id="noHighlight_0.3110988439140182">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_5TO0_5">صادرات</span><span id="noHighlight_0.9988342384729135"> </span><span id="ouHighlight__23_29TO7_11">سابقه</span><span id="noHighlight_0.838442277339626"> </span><span id="ouHighlight__19_21TO13_14">وب</span><span id="noHighlight_0.8124675712607723"> </span><span id="ouHighlight__12_17TO16_21">Google</span><span id="noHighlight_0.52560340067432"> </span><span class="" id="ouHighlight__7_10TO23_25">شما</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.6672152569589301"> </span><span id="ouHighlight__3_8TO5_10">صادرات</span><span id="noHighlight_0.6748529153980122"> </span><span id="ouHighlight__10_13TO12_14">شما</span><span id="noHighlight_0.8234707576304128"> </span><span id="ouHighlight__19_25TO16_22">تاریخچه</span><span id="noHighlight_0.3559547281627137"> </span><span id="ouHighlight__15_17TO24_25">وب</span><span id="noHighlight_0.10616190186328955"> </span><span id="ouHighlight__27_30TO27_28">از</span><span id="noHighlight_0.09898635871317274"> </span><span id="ouHighlight__32_37TO30_33">گوگل</span><span class="" id="ouHighlight__38_38TO34_34">،</span><span id="noHighlight_0.18474314122971114"> </span><span id="ouHighlight__43_44TO36_37">به</span><span id="noHighlight_0.353992833060233"> </span><span id="ouHighlight__46_63TO39_56">history.google.com</span><span id="noHighlight_0.5038698266402528"> </span><span id="ouHighlight__40_41TO58_62">بروید</span><span id="noHighlight_0.36398634513689954"> </span><span id="ouHighlight__65_67TO64_64">و</span><span id="noHighlight_0.13594943035026963"> کلیک </span><span id="ouHighlight__75_76TO71_72">بر</span><span id="noHighlight_0.36850023474432003"> </span><span id="ouHighlight__69_73TO74_76">روی</span><span id="noHighlight_0.45313218272969835"> </span><span id="ouHighlight__87_90TO78_82">آیکون</span><span id="noHighlight_0.5814865374177421"> </span><span id="ouHighlight__82_85TO84_86">منو</span><span id="noHighlight_0.14460572014114326"> را </span><span id="ouHighlight__92_93TO91_92">در</span><span id="noHighlight_0.873355035096707"> </span><span id="ouHighlight__99_101TO94_98">بالای</span><span id="noHighlight_0.989293978069293"> </span><span id="ouHighlight__103_107TO100_107">سمت راست</span><span id="noHighlight_0.5742443680671798"> </span><span id="ouHighlight__109_110TO109_110">از</span><span id="noHighlight_0.4305544569977353"> </span><span id="ouHighlight__116_119TO112_115">صفحه</span><span id="noHighlight_0.07128043631505987">.</span><span id="noHighlight_0.3462271739270827"> </span><span id="ouHighlight__122_125TO118_120">سپس</span><span id="noHighlight_0.987434579060852"> </span><span id="ouHighlight__146_151TO122_125">دکمه</span><span id="noHighlight_0.5005482632882629"> </span><span class="" id="ouHighlight__137_144TO127_132">دانلود</span><span id="noHighlight_0.9975875413525553"> </span><span class="" id="ouHighlight__127_131TO134_142">کلیک کنید</span><span id="noHighlight_0.36825544228141704">:</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_18TO0_18">۱.منوی تاریخچه گوگل<br><br></span><p><img src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/google-history-export.png" alt="google-history-export" class="alignnone size-full wp-image-219368" height="271" width="375"></p><br></div><br><div><span id="ouHighlight__0_4TO0_4">پس از</span><span id="noHighlight_0.28846284603807315"> </span><span id="ouHighlight__10_14TO6_9">کلیک</span><span id="noHighlight_0.4593290673239384"> </span><span id="ouHighlight__6_8TO11_14">کردن</span><span id="noHighlight_0.25392926710275177"> </span><span id="ouHighlight__16_17TO16_18">روی</span><span id="noHighlight_0.35514055599386585"> </span><span id="ouHighlight__19_22TO20_21">آن</span><span id="noHighlight_0.9889108634796435"> </span><span id="ouHighlight__25_27TO23_25">شما</span><span id="noHighlight_0.34419966024456583"> محدوده </span><span id="ouHighlight__39_41TO34_34">ی</span><span id="noHighlight_0.7320293285475744"> </span><span class="" id="ouHighlight__43_52TO36_45">مسئولیت ها</span><span id="noHighlight_0.1884311426998403"> </span><span id="ouHighlight__54_56TO47_47">و</span><span id="noHighlight_0.8139927635598797"> </span><span id="ouHighlight__58_61TO49_51">سپس</span><span id="noHighlight_0.42531971342273345"> </span><span id="ouHighlight__67_72TO53_60">گزینه ای</span><span id="noHighlight_0.45704193464606857"> را </span><span id="ouHighlight__74_75TO65_68">برای</span><span id="noHighlight_0.26496081679842276"> </span><span id="ouHighlight__77_84TO70_75">دانلود</span><span id="noHighlight_0.5852411926018325"> </span><span id="ouHighlight__86_89TO77_79">این</span><span id="noHighlight_0.8572054435076712"> </span><span id="ouHighlight__91_94TO81_87">داده ها</span><span id="noHighlight_0.1540724893434018"> </span><span id="ouHighlight__96_99TO89_90">به</span><span id="noHighlight_0.47047080405773056"> </span><span id="ouHighlight__101_101TO92_93">یک</span><span id="noHighlight_0.7883277788198237"> </span><span id="ouHighlight__103_106TO95_98">فایل</span><span id="noHighlight_0.7539653113463053"> داده </span><span id="ouHighlight__29_31TO105_106">می</span><span id="noHighlight_0.9377846442874341"> </span><span id="ouHighlight__33_37TO108_110">شود</span><span id="noHighlight_0.8616321262558039">.</span><span id="noHighlight_0.2317276655784285"> در </span><span id="ouHighlight__109_112TO116_120">اینجا</span><span id="noHighlight_0.9679963103807421"> این </span><span id="ouHighlight__114_115TO126_128">است</span><span id="noHighlight_0.47529789537665756"> که محدوده </span><span id="ouHighlight__117_119TO140_140">ی</span><span id="noHighlight_0.22537619919495466"> </span><span id="ouHighlight__121_130TO142_151">مسئولیت ها</span><span id="noHighlight_0.6003017419277127">:</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_20TO0_16">گوگل سابقه صادرات</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.9244757090327604"> </span><span id="ouHighlight__4_7TO5_17">اطلاعات بیشتر</span><span id="noHighlight_0.8989351843853437"> </span><span id="ouHighlight__9_10TO19_25">در مورد</span><span id="noHighlight_0.7237671094241906"> </span><span id="ouHighlight__12_15TO27_29">این</span><span id="noHighlight_0.08336787759768183"> </span><span id="ouHighlight__17_23TO31_35">ویژگی</span><span id="ouHighlight__24_24TO36_36">،</span><span id="noHighlight_0.7021217661975855"> </span><span id="ouHighlight__32_34TO38_42">اتمام</span><span id="noHighlight_0.14419075508539836"> </span><span id="ouHighlight__36_39TO44_46">این</span><span id="noHighlight_0.2559959278043583"> </span><span class="" id="ouHighlight__46_53TO48_53">نوشتار</span><span id="noHighlight_0.3737465926368526"> </span><span id="ouHighlight__41_44TO55_57">کمک</span><span id="noHighlight_0.2609974500348031"> </span><span id="ouHighlight__55_58TO59_60">از</span><span id="noHighlight_0.5552112515759171"> </span><span id="ouHighlight__60_65TO62_65">گوگل</span><span id="noHighlight_0.7720677536592744">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.6718837783290506"> </span><span id="ouHighlight__15_21TO5_9">فیلتر</span><span id="noHighlight_0.16181255481608514"> را </span><span id="ouHighlight__23_26TO14_15">از</span><span id="noHighlight_0.10300817101756843"> </span><span id="ouHighlight__32_38TO17_23">تاریخچه</span><span id="noHighlight_0.8467640914411867"> </span><span id="ouHighlight__28_30TO25_26">وب</span><span id="noHighlight_0.7469992791399216"> </span><span id="ouHighlight__7_13TO28_37">حذف می کند</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_4TO0_7">متاسفانه</span><span id="ouHighlight__5_5TO8_8">،</span><span id="noHighlight_0.4509104048254553"> </span><span id="ouHighlight__7_9TO10_12">شما</span><span id="noHighlight_0.7568572071915622"> </span><span id="ouHighlight__11_13TO14_22">می توانید</span><span id="noHighlight_0.9984080906859361"> </span><span id="ouHighlight__15_17TO24_31">هم اکنون</span><span id="noHighlight_0.9936196419311983"> </span><span id="ouHighlight__19_24TO33_36">دیگر</span><span id="noHighlight_0.5483487888301161"> </span><span id="ouHighlight__26_32TO38_42">منزوی</span><span id="noHighlight_0.9194226226850419"> </span><span id="ouHighlight__34_36TO44_44">و</span><span id="noHighlight_0.7702458550333853"> </span><span class="" id="ouHighlight__45_47TO46_47">ما</span><span id="noHighlight_0.4334648636680213"> </span><span id="ouHighlight__49_52TO49_51">فقط</span><span id="noHighlight_0.07594714630922672"> </span><span class="" id="ouHighlight__38_43TO53_57">فیلتر</span><span id="noHighlight_0.9878070373898507"> </span><span class="" id="ouHighlight__59_63TO59_63">تصویر</span><span id="noHighlight_0.730849370342822"> </span><span class="" id="ouHighlight__54_57TO65_70">خود را</span><span id="noHighlight_0.45592221633460706"> جستجو می </span><span id="ouHighlight__65_72TO81_83">کند</span><span id="noHighlight_0.19499670764168875"> </span><span id="ouHighlight__74_77TO85_86">از</span><span id="noHighlight_0.8617658808444232"> </span><span id="ouHighlight__89_96TO88_95">جستجوهای</span><span id="noHighlight_0.7179889400836253"> </span><span id="ouHighlight__84_87TO97_101">اخبار</span><span id="noHighlight_0.22966670059769623"> </span><span id="ouHighlight__79_82TO103_108">خود را</span><span id="noHighlight_0.38952993122388124"> </span><span id="ouHighlight__98_101TO110_111">از</span><span id="noHighlight_0.9349256800912131"> </span><span id="ouHighlight__112_119TO113_120">جستجوهای</span><span id="noHighlight_0.5466551243143214"> </span><span id="ouHighlight__108_110TO122_123">وب</span><span id="noHighlight_0.3224817197000617"> </span><span id="ouHighlight__103_106TO125_127">شما</span><span id="noHighlight_0.04688028915492881"> </span><span id="ouHighlight__121_126TO129_130">در</span><span id="noHighlight_0.22436311910631246"> </span><span id="ouHighlight__139_145TO132_136">سابقه</span><span id="noHighlight_0.7745344388017423"> </span><span id="ouHighlight__135_137TO138_139">وب</span><span id="noHighlight_0.6320298470151674"> </span><span class="" id="ouHighlight__128_133TO141_146">Google</span><span id="noHighlight_0.3993232740909842"> </span><span class="" id="ouHighlight__147_153TO148_151">دیگر</span><span id="noHighlight_0.7813778029404002">.</span><span id="noHighlight_0.8487843888722323"> </span><span id="ouHighlight__156_161TO154_157">گوگل</span><span id="noHighlight_0.4785090667293831"> </span><span id="ouHighlight__163_169TO159_172">کاهش یافته است</span><span id="noHighlight_0.889939475796821"> </span><span class="" id="ouHighlight__183_186TO174_175">که</span><span id="noHighlight_0.6538748162361223"> </span><span class="" id="ouHighlight__203_207TO177_185">در امتداد</span><span id="noHighlight_0.29343965668867533"> </span><span class="" id="ouHighlight__209_212TO187_191">جانبی</span><span id="noHighlight_0.9797077032441344"> </span><span id="ouHighlight__223_226TO193_195">دست</span><span id="noHighlight_0.13228563663123383"> </span><span id="ouHighlight__218_221TO197_198">چپ</span><span id="noHighlight_0.34753165281193543"> </span><span id="ouHighlight__239_242TO200_203">نوار</span><span id="noHighlight_0.15635220634460245"> </span><span id="ouHighlight__228_237TO205_210">پیمایش</span><span id="noHighlight_0.08385585973521936"> در </span><span id="ouHighlight__193_201TO215_219">دسترس</span><span id="noHighlight_0.8961555802486206"> </span><span id="ouHighlight__188_191TO221_225">بودند</span><span id="noHighlight_0.8159307960789801">. در </span><span id="ouHighlight__244_247TO231_235">اینجا</span><span id="noHighlight_0.1503881009083753"> این </span><span id="ouHighlight__249_250TO241_243">است</span><span id="noHighlight_0.7968017347758928"> که </span><span id="ouHighlight__254_260TO248_253">تصویری</span><span id="noHighlight_0.9706574777003248"> </span><span id="ouHighlight__262_263TO255_256">از</span><span id="noHighlight_0.4990981874003765"> </span><span id="ouHighlight__265_268TO258_261">آنچه</span><span id="noHighlight_0.7956744443537018"> </span><span id="ouHighlight__270_271TO263_264">آن</span><span id="noHighlight_0.20742617168609823"> را </span><span id="ouHighlight__280_283TO269_273">مانند</span><span id="noHighlight_0.331029781887222"> </span><span id="ouHighlight__285_286TO275_276">در</span><span id="noHighlight_0.8253947246758692"> </span><span class="" id="ouHighlight__288_291TO278_285">سال 2012</span><span id="noHighlight_0.39800980257883556"> </span><span class="" id="ouHighlight__293_296TO287_288">از</span><span id="noHighlight_0.8888398885633112"> </span><span id="ouHighlight__298_301TO290_293">Alex</span><span id="noHighlight_0.7670631344789208"> </span><span id="ouHighlight__273_278TO295_298">نگاه</span><span id="noHighlight_0.8934662137060623">:</span></div></div> text/html 2015-04-22T04:43:17+01:00 topnet-mph.mihanblog.com امیر رضایی سابقه وب Google دانلود می افزاید: گزینه & قطره فیلتر گزینه http://topnet-mph.mihanblog.com/post/8 <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap" align="justify"><div><span class="" id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.33905467338403517"> </span><span class="" id="ouHighlight__11_17TO5_15">بی سر و صدا</span><span id="noHighlight_0.5498298664457296"> </span><span id="ouHighlight__19_25TO17_21">تغییر</span><span id="noHighlight_0.2127204264755166"> </span><span id="ouHighlight__27_29TO23_26">نحوه</span><span id="noHighlight_0.5049992134684473"> </span><span id="ouHighlight__60_64TO28_33">کارکرد</span><span id="noHighlight_0.6506515778801704"> </span><span id="ouHighlight__55_58TO35_38">صفحه</span><span id="noHighlight_0.9122593614715083"> </span><span id="ouHighlight__47_53TO40_44">سابقه</span><span id="noHighlight_0.1329910743998437"> </span><span id="ouHighlight__43_45TO46_47">وب</span><span id="noHighlight_0.3744079973553308"> </span><span id="ouHighlight__36_41TO49_54">Google</span><span id="noHighlight_0.16438783189231942"> </span><span id="ouHighlight__31_34TO56_58">شما</span><span id="noHighlight_0.8874939263860346">.</span><span id="noHighlight_0.3592953249954747"> </span><span id="ouHighlight__67_69TO61_63">شما</span><span id="noHighlight_0.8001255478635402"> </span><span id="ouHighlight__75_77TO65_72">هم اکنون</span><span id="noHighlight_0.05957768023038423"> </span><span id="ouHighlight__71_73TO74_82">می توانید</span><span id="noHighlight_0.09123025492563452"> </span><span id="ouHighlight__79_86TO84_89">دانلود</span><span id="noHighlight_0.0927867620741134"> </span><span id="ouHighlight__88_90TO91_94">تمام</span><span id="noHighlight_0.7546992846107925"> </span><span class="" id="ouHighlight__108_115TO96_103">جستجوهای</span><span id="noHighlight_0.3484319164791273"> </span><span class="" id="ouHighlight__92_95TO105_107">خود</span><span id="noHighlight_0.853174673555547"> </span><span class="" id="ouHighlight__97_106TO109_114">تاریخی</span><span id="noHighlight_0.08728456894148451"> </span><span id="ouHighlight__117_118TO116_117">به</span><span id="noHighlight_0.3283402929905561"> </span><span id="ouHighlight__125_132TO119_126">کامپیوتر</span><span id="noHighlight_0.302312662543895"> </span><span id="ouHighlight__120_123TO128_130">شما</span><span id="ouHighlight__133_133TO131_131">،</span><span id="noHighlight_0.12384726838928961"> </span><span id="ouHighlight__135_137TO133_135">اما</span><span id="noHighlight_0.7194212736370853"> </span><span id="ouHighlight__139_141TO137_139">شما</span><span id="noHighlight_0.6099461484973108"> </span><span id="ouHighlight__143_145TO141_149">می توانید</span><span id="noHighlight_0.8151039853264903"> </span><span id="ouHighlight__147_155TO151_154">دیگر</span><span id="noHighlight_0.7946443330767181"> </span><span id="ouHighlight__157_162TO156_160">فیلتر</span><span id="noHighlight_0.39283293282899834"> </span><span id="ouHighlight__168_171TO162_168">داده ها</span><span id="noHighlight_0.791517173931953"> </span><span id="ouHighlight__173_174TO170_173">توسط</span><span id="noHighlight_0.11010068930803996"> </span><span class="" id="ouHighlight__176_181TO175_179">جستجو</span><span id="noHighlight_0.4940562717132717"> </span><span id="ouHighlight__183_190TO181_185">عمودی</span><span id="noHighlight_0.8961734018456511"> </span><span id="ouHighlight__192_193TO187_188">در</span><span id="noHighlight_0.21364806397367986"> </span><span id="ouHighlight__199_204TO190_193">صفحه</span><span id="noHighlight_0.4126383539120083">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_3TO0_3">Alex</span><span id="noHighlight_0.5094669738912723"> </span><span id="ouHighlight__5_9TO5_9">Chitu</span><span id="noHighlight_0.7210472092265356"> </span><span id="ouHighlight__11_14TO11_12">از</span><span id="noHighlight_0.11143963941253676"> </span><span id="ouHighlight__16_21TO14_17">گوگل</span><span id="noHighlight_0.717971578490595"> </span><span id="ouHighlight__33_38TO19_23">سیستم</span><span id="noHighlight_0.2218065173125564"> </span><span class="" id="ouHighlight__23_31TO25_28">عامل</span><span id="noHighlight_0.10960667299038718"> </span><span class="" id="ouHighlight__53_59TO30_36">تغییرات</span><span id="noHighlight_0.0055205424684718896"> </span><span class="" id="ouHighlight__48_51TO38_42">هر دو</span><span id="noHighlight_0.008420199961455599"> </span><span class="" id="ouHighlight__40_46TO44_52">متوجه شده</span><span id="noHighlight_0.15227776294399709"> </span><span class="" id="ouHighlight__61_63TO54_54">و</span><span id="noHighlight_0.6761904770402223"> </span><span class="" id="ouHighlight__65_74TO56_60">مستند</span><span id="noHighlight_0.38267649081041644"> </span><span class="" id="ouHighlight__80_89TO62_66">تفاوت</span><span id="noHighlight_0.3110988439140182">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_5TO0_5">صادرات</span><span id="noHighlight_0.9988342384729135"> </span><span id="ouHighlight__23_29TO7_11">سابقه</span><span id="noHighlight_0.838442277339626"> </span><span id="ouHighlight__19_21TO13_14">وب</span><span id="noHighlight_0.8124675712607723"> </span><span id="ouHighlight__12_17TO16_21">Google</span><span id="noHighlight_0.52560340067432"> </span><span class="" id="ouHighlight__7_10TO23_25">شما</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.6672152569589301"> </span><span id="ouHighlight__3_8TO5_10">صادرات</span><span id="noHighlight_0.6748529153980122"> </span><span id="ouHighlight__10_13TO12_14">شما</span><span id="noHighlight_0.8234707576304128"> </span><span id="ouHighlight__19_25TO16_22">تاریخچه</span><span id="noHighlight_0.3559547281627137"> </span><span id="ouHighlight__15_17TO24_25">وب</span><span id="noHighlight_0.10616190186328955"> </span><span id="ouHighlight__27_30TO27_28">از</span><span id="noHighlight_0.09898635871317274"> </span><span id="ouHighlight__32_37TO30_33">گوگل</span><span class="" id="ouHighlight__38_38TO34_34">،</span><span id="noHighlight_0.18474314122971114"> </span><span id="ouHighlight__43_44TO36_37">به</span><span id="noHighlight_0.353992833060233"> </span><span id="ouHighlight__46_63TO39_56">history.google.com</span><span id="noHighlight_0.5038698266402528"> </span><span id="ouHighlight__40_41TO58_62">بروید</span><span id="noHighlight_0.36398634513689954"> </span><span id="ouHighlight__65_67TO64_64">و</span><span id="noHighlight_0.13594943035026963"> کلیک </span><span id="ouHighlight__75_76TO71_72">بر</span><span id="noHighlight_0.36850023474432003"> </span><span id="ouHighlight__69_73TO74_76">روی</span><span id="noHighlight_0.45313218272969835"> </span><span id="ouHighlight__87_90TO78_82">آیکون</span><span id="noHighlight_0.5814865374177421"> </span><span id="ouHighlight__82_85TO84_86">منو</span><span id="noHighlight_0.14460572014114326"> را </span><span id="ouHighlight__92_93TO91_92">در</span><span id="noHighlight_0.873355035096707"> </span><span id="ouHighlight__99_101TO94_98">بالای</span><span id="noHighlight_0.989293978069293"> </span><span id="ouHighlight__103_107TO100_107">سمت راست</span><span id="noHighlight_0.5742443680671798"> </span><span id="ouHighlight__109_110TO109_110">از</span><span id="noHighlight_0.4305544569977353"> </span><span id="ouHighlight__116_119TO112_115">صفحه</span><span id="noHighlight_0.07128043631505987">.</span><span id="noHighlight_0.3462271739270827"> </span><span id="ouHighlight__122_125TO118_120">سپس</span><span id="noHighlight_0.987434579060852"> </span><span id="ouHighlight__146_151TO122_125">دکمه</span><span id="noHighlight_0.5005482632882629"> </span><span class="" id="ouHighlight__137_144TO127_132">دانلود</span><span id="noHighlight_0.9975875413525553"> </span><span class="" id="ouHighlight__127_131TO134_142">کلیک کنید</span><span id="noHighlight_0.36825544228141704">:</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_18TO0_18">۱.منوی تاریخچه گوگل<br><br></span><p><img src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/google-history-export.png" alt="google-history-export" class="alignnone size-full wp-image-219368" height="271" width="375"></p><br></div><br><div><span id="ouHighlight__0_4TO0_4">پس از</span><span id="noHighlight_0.28846284603807315"> </span><span id="ouHighlight__10_14TO6_9">کلیک</span><span id="noHighlight_0.4593290673239384"> </span><span id="ouHighlight__6_8TO11_14">کردن</span><span id="noHighlight_0.25392926710275177"> </span><span id="ouHighlight__16_17TO16_18">روی</span><span id="noHighlight_0.35514055599386585"> </span><span id="ouHighlight__19_22TO20_21">آن</span><span id="noHighlight_0.9889108634796435"> </span><span id="ouHighlight__25_27TO23_25">شما</span><span id="noHighlight_0.34419966024456583"> محدوده </span><span id="ouHighlight__39_41TO34_34">ی</span><span id="noHighlight_0.7320293285475744"> </span><span class="" id="ouHighlight__43_52TO36_45">مسئولیت ها</span><span id="noHighlight_0.1884311426998403"> </span><span id="ouHighlight__54_56TO47_47">و</span><span id="noHighlight_0.8139927635598797"> </span><span id="ouHighlight__58_61TO49_51">سپس</span><span id="noHighlight_0.42531971342273345"> </span><span id="ouHighlight__67_72TO53_60">گزینه ای</span><span id="noHighlight_0.45704193464606857"> را </span><span id="ouHighlight__74_75TO65_68">برای</span><span id="noHighlight_0.26496081679842276"> </span><span id="ouHighlight__77_84TO70_75">دانلود</span><span id="noHighlight_0.5852411926018325"> </span><span id="ouHighlight__86_89TO77_79">این</span><span id="noHighlight_0.8572054435076712"> </span><span id="ouHighlight__91_94TO81_87">داده ها</span><span id="noHighlight_0.1540724893434018"> </span><span id="ouHighlight__96_99TO89_90">به</span><span id="noHighlight_0.47047080405773056"> </span><span id="ouHighlight__101_101TO92_93">یک</span><span id="noHighlight_0.7883277788198237"> </span><span id="ouHighlight__103_106TO95_98">فایل</span><span id="noHighlight_0.7539653113463053"> داده </span><span id="ouHighlight__29_31TO105_106">می</span><span id="noHighlight_0.9377846442874341"> </span><span id="ouHighlight__33_37TO108_110">شود</span><span id="noHighlight_0.8616321262558039">.</span><span id="noHighlight_0.2317276655784285"> در </span><span id="ouHighlight__109_112TO116_120">اینجا</span><span id="noHighlight_0.9679963103807421"> این </span><span id="ouHighlight__114_115TO126_128">است</span><span id="noHighlight_0.47529789537665756"> که محدوده </span><span id="ouHighlight__117_119TO140_140">ی</span><span id="noHighlight_0.22537619919495466"> </span><span id="ouHighlight__121_130TO142_151">مسئولیت ها</span><span id="noHighlight_0.6003017419277127">:</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_20TO0_16">گوگل سابقه صادرات</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.9244757090327604"> </span><span id="ouHighlight__4_7TO5_17">اطلاعات بیشتر</span><span id="noHighlight_0.8989351843853437"> </span><span id="ouHighlight__9_10TO19_25">در مورد</span><span id="noHighlight_0.7237671094241906"> </span><span id="ouHighlight__12_15TO27_29">این</span><span id="noHighlight_0.08336787759768183"> </span><span id="ouHighlight__17_23TO31_35">ویژگی</span><span id="ouHighlight__24_24TO36_36">،</span><span id="noHighlight_0.7021217661975855"> </span><span id="ouHighlight__32_34TO38_42">اتمام</span><span id="noHighlight_0.14419075508539836"> </span><span id="ouHighlight__36_39TO44_46">این</span><span id="noHighlight_0.2559959278043583"> </span><span class="" id="ouHighlight__46_53TO48_53">نوشتار</span><span id="noHighlight_0.3737465926368526"> </span><span id="ouHighlight__41_44TO55_57">کمک</span><span id="noHighlight_0.2609974500348031"> </span><span id="ouHighlight__55_58TO59_60">از</span><span id="noHighlight_0.5552112515759171"> </span><span id="ouHighlight__60_65TO62_65">گوگل</span><span id="noHighlight_0.7720677536592744">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.6718837783290506"> </span><span id="ouHighlight__15_21TO5_9">فیلتر</span><span id="noHighlight_0.16181255481608514"> را </span><span id="ouHighlight__23_26TO14_15">از</span><span id="noHighlight_0.10300817101756843"> </span><span id="ouHighlight__32_38TO17_23">تاریخچه</span><span id="noHighlight_0.8467640914411867"> </span><span id="ouHighlight__28_30TO25_26">وب</span><span id="noHighlight_0.7469992791399216"> </span><span id="ouHighlight__7_13TO28_37">حذف می کند</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_4TO0_7">متاسفانه</span><span id="ouHighlight__5_5TO8_8">،</span><span id="noHighlight_0.4509104048254553"> </span><span id="ouHighlight__7_9TO10_12">شما</span><span id="noHighlight_0.7568572071915622"> </span><span id="ouHighlight__11_13TO14_22">می توانید</span><span id="noHighlight_0.9984080906859361"> </span><span id="ouHighlight__15_17TO24_31">هم اکنون</span><span id="noHighlight_0.9936196419311983"> </span><span id="ouHighlight__19_24TO33_36">دیگر</span><span id="noHighlight_0.5483487888301161"> </span><span id="ouHighlight__26_32TO38_42">منزوی</span><span id="noHighlight_0.9194226226850419"> </span><span id="ouHighlight__34_36TO44_44">و</span><span id="noHighlight_0.7702458550333853"> </span><span class="" id="ouHighlight__45_47TO46_47">ما</span><span id="noHighlight_0.4334648636680213"> </span><span id="ouHighlight__49_52TO49_51">فقط</span><span id="noHighlight_0.07594714630922672"> </span><span class="" id="ouHighlight__38_43TO53_57">فیلتر</span><span id="noHighlight_0.9878070373898507"> </span><span class="" id="ouHighlight__59_63TO59_63">تصویر</span><span id="noHighlight_0.730849370342822"> </span><span class="" id="ouHighlight__54_57TO65_70">خود را</span><span id="noHighlight_0.45592221633460706"> جستجو می </span><span id="ouHighlight__65_72TO81_83">کند</span><span id="noHighlight_0.19499670764168875"> </span><span id="ouHighlight__74_77TO85_86">از</span><span id="noHighlight_0.8617658808444232"> </span><span id="ouHighlight__89_96TO88_95">جستجوهای</span><span id="noHighlight_0.7179889400836253"> </span><span id="ouHighlight__84_87TO97_101">اخبار</span><span id="noHighlight_0.22966670059769623"> </span><span id="ouHighlight__79_82TO103_108">خود را</span><span id="noHighlight_0.38952993122388124"> </span><span id="ouHighlight__98_101TO110_111">از</span><span id="noHighlight_0.9349256800912131"> </span><span id="ouHighlight__112_119TO113_120">جستجوهای</span><span id="noHighlight_0.5466551243143214"> </span><span id="ouHighlight__108_110TO122_123">وب</span><span id="noHighlight_0.3224817197000617"> </span><span id="ouHighlight__103_106TO125_127">شما</span><span id="noHighlight_0.04688028915492881"> </span><span id="ouHighlight__121_126TO129_130">در</span><span id="noHighlight_0.22436311910631246"> </span><span id="ouHighlight__139_145TO132_136">سابقه</span><span id="noHighlight_0.7745344388017423"> </span><span id="ouHighlight__135_137TO138_139">وب</span><span id="noHighlight_0.6320298470151674"> </span><span class="" id="ouHighlight__128_133TO141_146">Google</span><span id="noHighlight_0.3993232740909842"> </span><span class="" id="ouHighlight__147_153TO148_151">دیگر</span><span id="noHighlight_0.7813778029404002">.</span><span id="noHighlight_0.8487843888722323"> </span><span id="ouHighlight__156_161TO154_157">گوگل</span><span id="noHighlight_0.4785090667293831"> </span><span id="ouHighlight__163_169TO159_172">کاهش یافته است</span><span id="noHighlight_0.889939475796821"> </span><span class="" id="ouHighlight__183_186TO174_175">که</span><span id="noHighlight_0.6538748162361223"> </span><span class="" id="ouHighlight__203_207TO177_185">در امتداد</span><span id="noHighlight_0.29343965668867533"> </span><span class="" id="ouHighlight__209_212TO187_191">جانبی</span><span id="noHighlight_0.9797077032441344"> </span><span id="ouHighlight__223_226TO193_195">دست</span><span id="noHighlight_0.13228563663123383"> </span><span id="ouHighlight__218_221TO197_198">چپ</span><span id="noHighlight_0.34753165281193543"> </span><span id="ouHighlight__239_242TO200_203">نوار</span><span id="noHighlight_0.15635220634460245"> </span><span id="ouHighlight__228_237TO205_210">پیمایش</span><span id="noHighlight_0.08385585973521936"> در </span><span id="ouHighlight__193_201TO215_219">دسترس</span><span id="noHighlight_0.8961555802486206"> </span><span id="ouHighlight__188_191TO221_225">بودند</span><span id="noHighlight_0.8159307960789801">. در </span><span id="ouHighlight__244_247TO231_235">اینجا</span><span id="noHighlight_0.1503881009083753"> این </span><span id="ouHighlight__249_250TO241_243">است</span><span id="noHighlight_0.7968017347758928"> که </span><span id="ouHighlight__254_260TO248_253">تصویری</span><span id="noHighlight_0.9706574777003248"> </span><span id="ouHighlight__262_263TO255_256">از</span><span id="noHighlight_0.4990981874003765"> </span><span id="ouHighlight__265_268TO258_261">آنچه</span><span id="noHighlight_0.7956744443537018"> </span><span id="ouHighlight__270_271TO263_264">آن</span><span id="noHighlight_0.20742617168609823"> را </span><span id="ouHighlight__280_283TO269_273">مانند</span><span id="noHighlight_0.331029781887222"> </span><span id="ouHighlight__285_286TO275_276">در</span><span id="noHighlight_0.8253947246758692"> </span><span class="" id="ouHighlight__288_291TO278_285">سال 2012</span><span id="noHighlight_0.39800980257883556"> </span><span class="" id="ouHighlight__293_296TO287_288">از</span><span id="noHighlight_0.8888398885633112"> </span><span id="ouHighlight__298_301TO290_293">Alex</span><span id="noHighlight_0.7670631344789208"> </span><span id="ouHighlight__273_278TO295_298">نگاه</span><span id="noHighlight_0.8934662137060623">:</span></div></div> text/html 2015-04-22T04:42:28+01:00 topnet-mph.mihanblog.com امیر رضایی Mobilegeddon روز: 3 راه برای دوستی تلفن همراه را به بعدی سطح http://topnet-mph.mihanblog.com/post/15 <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap" align="justify"><div><span class="" id="ouHighlight__0_4TO0_4">امروز</span><span id="noHighlight_0.26438578317032824"> </span><span id="ouHighlight__15_16TO6_7">21</span><span id="noHighlight_0.7437841498609535"> </span><span id="ouHighlight__9_13TO9_13">آوریل</span><span id="noHighlight_0.28838021882858"> </span><span id="ouHighlight__6_7TO15_17">است</span><span id="noHighlight_0.18180401875503105"> </span><span id="ouHighlight__18_18TO19_19">—</span><span id="noHighlight_0.9587745194829147"> </span><span id="ouHighlight__24_26TO21_23">روز</span><span id="noHighlight_0.006135920303073417"> </span><span id="ouHighlight__28_33TO25_28">گوگل</span><span id="noHighlight_0.27561979191123176"> </span><span id="ouHighlight__35_44TO30_33">رسما</span><span id="noHighlight_0.5528946250766098"> </span><span id="ouHighlight__46_53TO35_44">راه اندازی</span><span id="noHighlight_0.8344091538097311"> </span><span id="ouHighlight__55_57TO46_47">آن</span><span id="noHighlight_0.8371974555049536"> </span><span id="ouHighlight__83_91TO49_56">الگوریتم</span><span id="noHighlight_0.1950424955496063"> </span><span id="ouHighlight__75_81TO58_61">رتبه</span><span id="noHighlight_0.5923526296685884"> </span><span id="ouHighlight__59_64TO63_67">همراه</span><span id="noHighlight_0.8637869712405969"> </span><span id="ouHighlight__66_73TO69_75">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.4113355492864117">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.04284605784399398"> </span><span class="" id="ouHighlight__4_8TO5_12">سایت های</span><span id="noHighlight_0.3365635403966514"> </span><span id="ouHighlight__10_13TO14_15">که</span><span id="noHighlight_0.6724613983180633"> </span><span id="ouHighlight__29_36TO17_23">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.6572137593322237"> </span><span id="ouHighlight__22_27TO25_30">موبایل</span><span id="noHighlight_0.7144480499548469">,</span><span id="noHighlight_0.7927213993319353"> </span><span id="ouHighlight__39_42TO33_35">این</span><span id="noHighlight_0.15275655039806968"> به </span><span id="ouHighlight__44_48TO40_47">این معنی</span><span id="noHighlight_0.518148917557632"> </span><span id="ouHighlight__59_62TO49_51">افت</span><span id="noHighlight_0.930375464694344"> </span><span id="ouHighlight__52_57TO53_66">به احتمال زیاد</span><span id="noHighlight_0.009236569780018966"> </span><span id="ouHighlight__64_65TO68_69">در</span><span id="noHighlight_0.7387992824031926"> </span><span id="ouHighlight__67_73TO71_76">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.33487800834257797"> </span><span id="ouHighlight__75_78TO78_79">از</span><span id="noHighlight_0.323232021179377"> </span><span id="ouHighlight__91_98TO81_87">مخاطبان</span><span id="noHighlight_0.8539885949464306"> </span><span id="ouHighlight__84_89TO89_98">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.21238309236788977"> </span><span id="ouHighlight__100_105TO100_103">حرکت</span><span id="noHighlight_0.1196857024459661"> </span><span id="ouHighlight__107_113TO105_113">رو به جلو</span><span id="noHighlight_0.15416787586854885">.</span><span id="noHighlight_0.48786702429321205"> </span><span id="ouHighlight__116_118TO116_119">برای</span><span id="noHighlight_0.9904872042054638"> </span><span id="ouHighlight__120_124TO121_128">سایت های</span><span id="noHighlight_0.840395634736652"> </span><span id="ouHighlight__126_129TO130_131">که</span><span id="noHighlight_0.6779126575779686"> </span><span id="ouHighlight__142_149TO133_139">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.6153770345225249"> </span><span id="ouHighlight__135_140TO141_146">موبایل</span><span id="noHighlight_0.927052905711828">,</span><span id="noHighlight_0.5917624080729821"> </span><span id="ouHighlight__152_155TO149_151">این</span><span id="noHighlight_0.8402565607059725"> </span><span id="ouHighlight__157_161TO153_165">بدان معنی است</span><span id="noHighlight_0.7091803597501405"> </span><span id="ouHighlight__168_171TO167_170">زمان</span><span id="noHighlight_0.6518739640211478"> </span><span id="ouHighlight__176_177TO172_173">تا</span><span id="noHighlight_0.17605582523014807"> </span><span id="ouHighlight__183_186TO175_178">بازی</span><span id="noHighlight_0.47243859532519605"> </span><span id="ouHighlight__163_166TO180_182">است</span><span id="noHighlight_0.4924152519213766">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">در</span><span id="noHighlight_0.20499521759165973"> </span><span id="ouHighlight__3_6TO3_5">این</span><span id="noHighlight_0.8334181533437492"> </span><span id="ouHighlight__8_11TO7_9">پست</span><span id="noHighlight_0.701902008471234"> </span><span id="ouHighlight__14_17TO11_12">من</span><span id="noHighlight_0.22101120566229548"> </span><span class="" id="ouHighlight__19_25TO14_23">رئوس مطالب</span><span id="noHighlight_0.08843204980758024"> </span><span id="ouHighlight__14_17TO25_27">شما</span><span id="noHighlight_0.16212187911969977"> </span><span id="ouHighlight__27_31TO29_30">سه</span><span id="noHighlight_0.18854410593889914"> </span><span id="ouHighlight__33_36TO32_34">راه</span><span id="noHighlight_0.7796988411621684"> </span><span id="ouHighlight__43_48TO36_41">صاحبان</span><span id="noHighlight_0.8870746338121083"> </span><span id="ouHighlight__38_41TO43_46">سایت</span><span id="noHighlight_0.25699813674928684"> </span><span id="ouHighlight__50_52TO48_48">و</span><span id="noHighlight_0.19816403983135344"> </span><span id="ouHighlight__54_62TO50_59">بازاریابان</span><span id="noHighlight_0.1132988921015401"> </span><span id="ouHighlight__64_66TO61_69">می توانید</span><span id="noHighlight_0.6391119867754805"> </span><span id="ouHighlight__68_75TO71_76">همچنان</span><span id="noHighlight_0.667121444527396"> </span><span id="ouHighlight__77_78TO78_79">به</span><span id="noHighlight_0.2676705900962081"> </span><span id="ouHighlight__83_93TO81_85">رقابت</span><span id="noHighlight_0.27992912911765855"> </span><span id="ouHighlight__95_96TO87_88">در</span><span id="noHighlight_0.17613634049769344"> </span><span id="ouHighlight__109_117TO90_98">چشم انداز</span><span id="noHighlight_0.18724099064137079"> </span><span id="ouHighlight__102_107TO100_105">موبایل</span><span id="noHighlight_0.405145843106973"> </span><span id="ouHighlight__119_121TO107_107">و</span><span id="noHighlight_0.5594301363473175"> </span><span id="ouHighlight__128_136TO109_116">بهره مند</span><span id="noHighlight_0.43776227841942517"> </span><span class="" id="ouHighlight__138_139TO118_119">از</span><span id="noHighlight_0.25548430503442865"> </span><span id="ouHighlight__141_143TO121_123">این</span><span id="noHighlight_0.4073277325981396"> </span><span id="ouHighlight__160_170TO125_128">فرصت</span><span id="noHighlight_0.4820488305291274"> </span><span id="ouHighlight__145_151TO130_133">عظیم</span><span id="noHighlight_0.3508489198195247"> </span><span id="ouHighlight__153_158TO135_140">موبایل</span><span id="noHighlight_0.017660932586509248"> </span><span id="ouHighlight__172_175TO142_147">طولانی</span><span id="noHighlight_0.6666986498171241"> </span><span id="ouHighlight__177_181TO149_153">پس از</span><span id="noHighlight_0.656855264362971"> </span><span id="ouHighlight__183_189TO155_158">آنها</span><span id="noHighlight_0.99759841829246"> به </span><span id="ouHighlight__198_201TO163_167">تازگی</span><span id="noHighlight_0.247528085931642"> </span><span id="ouHighlight__191_196TO169_177">تبدیل شده</span><span id="noHighlight_0.11676996760709824"> </span><span id="ouHighlight__183_189TO179_181">ایم</span><span id="noHighlight_0.8924766602810018"> </span><span id="ouHighlight__203_209TO183_189">"موبایل</span><span id="noHighlight_0.8095000974255036"> </span><span id="ouHighlight__211_219TO191_194">زیست</span><span id="ouHighlight__220_220TO195_196">."</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">1.</span><span id="noHighlight_0.15585347333131583"> </span><span id="ouHighlight__9_14TO3_12">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.5606737503284966"> </span><span id="ouHighlight__25_26TO14_17">برای</span><span id="noHighlight_0.2827439510408778"> </span><span id="ouHighlight__28_30TO19_22">دیدن</span><span id="noHighlight_0.24630559157690168"> </span><span class="" id="ouHighlight__32_34TO24_28">چگونه</span><span id="noHighlight_0.2596069761255273"> </span><span id="ouHighlight__36_38TO30_32">شما</span><span id="noHighlight_0.20670282076604185"> </span><span id="ouHighlight__40_44TO34_37">پشته</span><span id="noHighlight_0.5013687596402668"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO39_44">پیگیری</span><span id="noHighlight_0.3586872656701555"> از </span><span id="ouHighlight__16_23TO49_59">کلمات کلیدی<br><br></span><a href="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/webmaster-tools-search-queries-filters.jpg"><img class="has-border wp-image-219330 size-large" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/webmaster-tools-search-queries-filters-800x479.jpg" alt="[CLICK TO ENLARGE]" height="311" width="520"></a><br></div><br><div><span id="ouHighlight__0_8TO0_2">شصت</span><span id="noHighlight_0.5307399347149261"> و </span><span id="ouHighlight__0_8TO6_7">دو</span><span id="noHighlight_0.31504320493294447"> </span><span id="ouHighlight__10_13TO9_12">(62)</span><span id="noHighlight_0.6294180591013182"> </span><span id="ouHighlight__15_21TO14_17">درصد</span><span id="noHighlight_0.5675219203822182"> </span><span id="ouHighlight__34_41TO19_23">جستجو</span><span id="noHighlight_0.48935829362848926"> های </span><span id="ouHighlight__26_32TO29_31">آلی</span><span id="noHighlight_0.16750945802855133"> </span><span id="ouHighlight__48_56TO33_37">مختلف</span><span id="noHighlight_0.6248884785018375"> </span><span id="ouHighlight__66_67TO39_44">بر روی</span><span id="noHighlight_0.8632211196702034"> </span><span id="ouHighlight__69_75TO46_51">دسکتاپ</span><span id="noHighlight_0.2650292670822213"> </span><span id="ouHighlight__77_79TO53_53">و</span><span id="noHighlight_0.8610685078239091"> </span><span id="ouHighlight__81_86TO55_60">موبایل</span><span id="noHighlight_0.0911650497377271"> </span><span id="ouHighlight__58_64TO62_65">نشان</span><span id="noHighlight_0.3256211466953334"> می دهد</span><span id="noHighlight_0.4141353690808601">.</span><span id="noHighlight_0.1550001242444098"> </span><span id="ouHighlight__89_90TO75_77">اگر</span><span id="noHighlight_0.34621269264100196"> </span><span id="ouHighlight__92_94TO79_81">شما</span><span id="noHighlight_0.8458832366343264"> </span><span id="ouHighlight__103_106TO83_87">مطمئن</span><span id="noHighlight_0.2567565219879162"> </span><span id="ouHighlight__96_101TO89_94">نیستید</span><span id="noHighlight_0.5759802243062289"> که </span><span id="ouHighlight__108_113TO99_109">چگونه / اگر</span><span id="noHighlight_0.7541816491134707"> </span><span id="ouHighlight__120_127TO111_119">رتبه بندی</span><span id="noHighlight_0.6313671581292247"> </span><span class="" id="ouHighlight__115_118TO121_126">خود را</span><span id="noHighlight_0.18643802475852012"> </span><span id="ouHighlight__129_131TO128_131">برای</span><span id="noHighlight_0.8869599154777409"> </span><span id="ouHighlight__147_154TO133_143">کلمات کلیدی</span><span id="noHighlight_0.7257980943495695"> </span><span id="ouHighlight__138_145TO145_150">اولویت</span><span id="noHighlight_0.18428983293800671"> </span><span id="ouHighlight__133_136TO152_155">بالا</span><span id="noHighlight_0.2328241344266424"> </span><span id="ouHighlight__163_169TO157_159">بین</span><span id="noHighlight_0.44337861293694913"> </span><span id="ouHighlight__171_177TO161_168">کامپیوتر</span><span id="noHighlight_0.46351823558728666"> </span><span id="ouHighlight__179_181TO170_170">و</span><span id="noHighlight_0.0747765439359902"> </span><span id="ouHighlight__183_188TO172_177">موبایل</span><span id="noHighlight_0.6805328224159677">,</span><span id="noHighlight_0.43173645670951977"> </span><span id="ouHighlight__156_161TO180_185">متفاوت</span><span id="noHighlight_0.19476237750221237"> در </span><span id="ouHighlight__191_193TO190_197">حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.4471778764010629"> </span><span id="ouHighlight__202_205TO199_202">زمان</span><span id="noHighlight_0.8415920364479497"> </span><span id="ouHighlight__207_208TO204_207">برای</span><span id="noHighlight_0.349809800370261"> </span><span id="ouHighlight__210_220TO209_213">بررسی</span><span id="noHighlight_0.3836159534428262">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_2">شما</span><span id="noHighlight_0.001632798637260291"> </span><span id="ouHighlight__4_6TO4_12">می توانید</span><span id="noHighlight_0.5129301091322892"> </span><span id="ouHighlight__8_12TO14_17">شروع</span><span id="noHighlight_0.7966900289154248"> به </span><span id="ouHighlight__19_26TO22_28">تحقیقات</span><span id="noHighlight_0.014013794988096406"> </span><span id="ouHighlight__14_17TO30_35">خود را</span><span id="noHighlight_0.1111778171628599"> </span><span id="ouHighlight__28_32TO37_49">با استفاده از</span><span id="noHighlight_0.4168412871038156"> </span><span id="ouHighlight__51_55TO51_55">ابزار</span><span id="noHighlight_0.8050642974956608"> </span><span id="ouHighlight__41_49TO57_63">وب مستر</span><span id="noHighlight_0.5983310391547526"> </span><span id="ouHighlight__34_39TO65_68">گوگل</span><span id="noHighlight_0.10689382473522213">.</span><span id="noHighlight_0.622803396895932"> </span><span id="ouHighlight__58_65TO71_74">حرکت</span><span id="noHighlight_0.16823465488292755"> </span><span id="ouHighlight__67_68TO76_77">به</span><span id="noHighlight_0.780251549644096"> </span><span id="ouHighlight__77_83TO79_84">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.7882553754398519"> </span><span id="ouHighlight__70_75TO86_90">جستجو</span><span id="noHighlight_0.48687269085348184"> </span><span id="ouHighlight__85_85TO92_92">&gt;</span><span id="noHighlight_0.280107265144672"> </span><span id="ouHighlight__87_92TO94_98">جستجو</span><span id="noHighlight_0.06723690285115069"> </span><span id="ouHighlight__94_100TO100_112">نمایش داده شد</span><span id="noHighlight_0.6213411022494014"> </span><span id="ouHighlight__102_104TO114_120">از طریق</span><span id="noHighlight_0.9566868787820831"> </span><span id="ouHighlight__120_129TO122_127">پیمایش</span><span id="noHighlight_0.7375758054574815"> </span><span class="" id="ouHighlight__110_118TO129_134">سمت چپ</span><span id="noHighlight_0.9890140461564885">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_3TO0_1">از</span><span id="noHighlight_0.579078167307676"> </span><span id="ouHighlight__5_9TO3_6">آنجا</span><span id="noHighlight_0.7217022959846628"> </span><span id="ouHighlight__12_14TO8_10">شما</span><span id="noHighlight_0.3624405949091205"> </span><span id="ouHighlight__16_18TO12_20">می توانید</span><span id="noHighlight_0.05901841752040704"> </span><span id="ouHighlight__20_25TO22_26">تنظیم</span><span id="noHighlight_0.8863360052023466"> </span><span id="ouHighlight__31_37TO28_32">فیلتر</span><span id="noHighlight_0.8939389513464936"> </span><span id="ouHighlight__39_40TO34_37">برای</span><span id="noHighlight_0.6701248810684755"> </span><span class="" id="ouHighlight__42_45TO39_47">نشان دادن</span><span id="noHighlight_0.2282982754985664"> </span><span id="ouHighlight__47_50TO49_51">فقط</span><span id="noHighlight_0.7382010082997646"> </span><span id="ouHighlight__52_59TO53_60">"موبایل"</span><span id="noHighlight_0.29222858420478537"> </span><span id="ouHighlight__68_74TO62_67">سوالات</span><span id="noHighlight_0.22116035634907116"> </span><span id="ouHighlight__61_66TO69_73">جستجو</span><span id="noHighlight_0.2193235591903866"> </span><span id="ouHighlight__76_77TO75_76">یا</span><span id="noHighlight_0.5238833153144684"> </span><span id="ouHighlight__79_82TO78_80">فقط</span><span id="noHighlight_0.01550683191677138"> </span><span id="ouHighlight__84_88TO82_85">"وب"</span><span id="noHighlight_0.4366726518929248"> </span><span id="ouHighlight__97_103TO87_99">نمایش داده شد</span><span id="noHighlight_0.7394671998662347"> </span><span id="ouHighlight__90_95TO101_105">جستجو</span><span id="noHighlight_0.7896066396749527"> </span><span id="ouHighlight__104_104TO107_111">کنید.</span><span id="noHighlight_0.8207494967306804"> </span><span id="ouHighlight__106_109TO113_117">نگاهی</span><span id="noHighlight_0.17869244192239142"> </span><span id="ouHighlight__111_114TO119_134">توجه داشته باشید</span><span id="noHighlight_0.6937769881079565"> </span><span id="ouHighlight__119_123TO136_137">که</span><span id="noHighlight_0.3676184334363052"> </span><span class="" id="ouHighlight__125_132TO139_149">کلمات کلیدی</span><span id="noHighlight_0.3724187609469801"> </span><span id="ouHighlight__146_152TO151_156">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.4614167434115888"> </span><span id="ouHighlight__138_144TO158_164">رانندگی</span><span id="noHighlight_0.13352839997949761"> </span><span id="ouHighlight__134_136TO166_170">هستند</span><span id="noHighlight_0.20678855910939686"> </span><span id="ouHighlight__154_154TO172_172">—</span><span id="noHighlight_0.22560982686515874"> </span><span id="ouHighlight__156_158TO174_174">و</span><span id="noHighlight_0.4749748365152444"> </span><span id="ouHighlight__160_164TO176_182">جایی که</span><span id="noHighlight_0.0299850429781352"> </span><span id="ouHighlight__166_169TO184_187">آنها</span><span id="noHighlight_0.3817560011300499"> </span><span id="ouHighlight__175_181TO189_197">رتبه بندی</span><span id="noHighlight_0.639242664624828"> </span><span id="ouHighlight__171_173TO199_200">ها</span><span id="noHighlight_0.6784433036876528"> </span><span id="ouHighlight__183_183TO202_202">—</span><span id="noHighlight_0.5971522171814114"> </span><span id="ouHighlight__185_186TO204_205">در</span><span id="noHighlight_0.16871523570587266"> </span><span id="ouHighlight__188_193TO207_216">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.9845875286299863"> </span><span id="ouHighlight__195_197TO218_225">در مقابل</span><span id="noHighlight_0.458112573608939"> </span><span id="ouHighlight__199_205TO227_232">دسکتاپ</span><span id="noHighlight_0.009379277399730546">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">در</span><span id="noHighlight_0.6586768264504116"> </span><span id="ouHighlight__3_6TO3_6">برخی</span><span id="noHighlight_0.41497331714520214"> </span><span id="ouHighlight__8_12TO8_12">موارد</span><span id="noHighlight_0.5889114574440302"> </span><span id="ouHighlight__25_29TO14_17">کمتر</span><span id="noHighlight_0.9302846479368406"> </span><span id="ouHighlight__38_44TO19_23">نتایج</span><span id="noHighlight_0.9198910595494468"> </span><span id="ouHighlight__31_36TO25_29">جستجو</span><span id="noHighlight_0.9118272241034612"> </span><span id="ouHighlight__46_48TO31_34">برای</span><span id="noHighlight_0.13028319349609985"> </span><span id="ouHighlight__52_57TO36_45">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.7573632107884978"> </span><span id="ouHighlight__59_64TO47_51">جستجو</span><span id="noHighlight_0.8952739535802414"> </span><span id="ouHighlight__66_69TO53_54">از</span><span id="noHighlight_0.1793199562590827"> </span><span id="ouHighlight__71_72TO56_58">روی</span><span id="noHighlight_0.8888709946535458"> </span><span id="ouHighlight__74_80TO60_69">صفحه نمایش</span><span id="noHighlight_0.10603240120748902"> </span><span id="ouHighlight__15_19TO71_74">وجود</span><span id="noHighlight_0.7801153292818409"> </span><span id="ouHighlight__21_23TO76_79">دارد</span><span id="noHighlight_0.0682786957937308"> </span><span id="ouHighlight__83_85TO81_81">و</span><span id="noHighlight_0.005121472955418427"> </span><span id="ouHighlight__87_88TO83_84">ما</span><span id="noHighlight_0.3876657727611593"> </span><span id="ouHighlight__90_93TO86_88">نیز</span><span id="noHighlight_0.4372599300685325"> </span><span id="ouHighlight__95_98TO90_93">باید</span><span id="noHighlight_0.632975715338521"> به </span><span id="ouHighlight__100_105TO98_101">عامل</span><span id="noHighlight_0.6424206455583371"> </span><span id="ouHighlight__107_108TO103_104">در</span><span id="noHighlight_0.5356405754339466"> </span><span id="ouHighlight__110_116TO106_110">نتایج</span><span id="noHighlight_0.6797216131947634"> </span><span id="ouHighlight__118_121TO112_113">از</span><span id="noHighlight_0.23595140511535295"> </span><span id="ouHighlight__133_138TO115_120">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.7779503391807604"> </span><span id="ouHighlight__123_131TO122_126">جهانی</span><span id="noHighlight_0.575437830394711"> </span><span id="ouHighlight__141_147TO128_132">مانند</span><span id="noHighlight_0.025264501890079893"> </span><span id="ouHighlight__149_154TO134_139">تصاویر</span><span id="noHighlight_0.44420860021380937"> </span><span id="ouHighlight__156_158TO141_141">و</span><span id="noHighlight_0.9981805724688371"> </span><span id="ouHighlight__160_165TO143_149">فیلم ها</span><span id="noHighlight_0.5491785873006519">.</span><span id="noHighlight_0.02271292513469092"> </span><span id="ouHighlight__168_169TO152_159">بنابراین</span><span id="ouHighlight__170_170TO160_160">،</span><span id="noHighlight_0.5824094562566876"> </span><span id="ouHighlight__189_192TO162_165">رتبه</span><span id="noHighlight_0.2058885110267279"> </span><span id="ouHighlight__184_187TO167_171">واقعی</span><span id="noHighlight_0.6587621217864201"> </span><span id="ouHighlight__179_182TO173_178">خود را</span><span id="noHighlight_0.15307206016131203"> </span><span id="ouHighlight__194_195TO180_181">در</span><span id="noHighlight_0.15733859894565494"> </span><span id="ouHighlight__197_205TO183_187">جهانی</span><span id="noHighlight_0.252040395620558"> </span><span id="ouHighlight__207_209TO189_192">برای</span><span id="noHighlight_0.1685305711316989"> </span><span id="ouHighlight__218_224TO194_199">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.868112466291985"> </span><span id="ouHighlight__211_216TO201_210">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.6227793728060868"> </span><span id="ouHighlight__225_225TO212_216">چیست؟</span><span id="noHighlight_0.7685676370181342"> </span><span id="ouHighlight__227_233TO218_223">دانستن</span><span id="noHighlight_0.6913917158165425"> </span><span id="ouHighlight__235_238TO225_227">این</span><span id="noHighlight_0.54489087909411"> </span><span id="ouHighlight__240_250TO229_235">اطلاعات</span><span id="noHighlight_0.11508284279717973"> </span><span id="ouHighlight__262_268TO237_245">بالا بردن</span><span id="noHighlight_0.8970143905485323"> </span><span id="ouHighlight__289_295TO247_250">تلاش</span><span id="noHighlight_0.9715893352202103"> های </span><span id="ouHighlight__282_287TO256_261">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.0067506847768696865"> </span><span id="ouHighlight__275_280TO263_272">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.8570915656048436"> </span><span id="ouHighlight__270_273TO274_279">خود را</span><span id="noHighlight_0.18322797229190124"> </span><span id="ouHighlight__257_260TO281_283">کمک</span><span id="noHighlight_0.17281930373559207"> </span><span id="ouHighlight__252_255TO285_293">خواهد کرد</span><span id="noHighlight_0.7896657489396973">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__19_22TO0_1">که</span><span id="noHighlight_0.7452431630868269"> </span><span id="ouHighlight__29_39TO3_7">رقابت</span><span id="noHighlight_0.994056043511396"> </span><span id="ouHighlight__24_27TO9_14">خود را</span><span id="noHighlight_0.9253346671446112"> </span><span id="ouHighlight__41_42TO16_17">در</span><span id="noHighlight_0.2180403106295694"> </span><span id="ouHighlight__44_49TO19_28">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.7611575150421123"> </span><span id="ouHighlight__59_69TO30_34">لزوما</span><span id="noHighlight_0.22300968375634223"> </span><span id="ouHighlight__79_89TO36_40">رقابت</span><span id="noHighlight_0.6022306876563349"> </span><span id="ouHighlight__74_77TO42_47">خود را</span><span id="noHighlight_0.39928399055821695"> </span><span id="ouHighlight__91_92TO49_54">بر روی</span><span id="noHighlight_0.5661487788060784"> </span><span id="ouHighlight__94_100TO56_62">میز کار</span><span id="noHighlight_0.020590846235505555"> </span><span id="ouHighlight__71_72TO64_67">ممکن</span><span id="noHighlight_0.227711378389162"> است </span><span id="ouHighlight__5_6TO73_74">در</span><span id="noHighlight_0.9435456863820217"> </span><span id="ouHighlight__8_11TO76_78">ذهن</span><span id="ouHighlight__12_12TO79_79">،</span><span id="noHighlight_0.5754011736993798"> </span><span id="ouHighlight__14_16TO81_89">بیش از حد</span><span id="ouHighlight__17_17TO90_90">،</span><span id="noHighlight_0.010860564438879505"> </span><span id="ouHighlight__0_3TO92_100">نگه دارید</span><span id="noHighlight_0.37309670684273377">.</span><span id="noHighlight_0.12269137835718058"> </span><span id="ouHighlight__113_116TO103_109">برخی از</span><span id="noHighlight_0.5798465233169479"> </span><span id="ouHighlight__118_121TO111_114">زمان</span><span id="noHighlight_0.26141471342415956"> </span><span id="ouHighlight__123_124TO116_117">در</span><span id="noHighlight_0.6281044276240816"> </span><span id="ouHighlight__131_138TO119_125">تحقیقات</span><span id="noHighlight_0.033342368189624216"> </span><span id="ouHighlight__126_129TO127_132">خود را</span><span id="noHighlight_0.809970904037204"> </span><span id="ouHighlight__140_141TO134_135">به</span><span id="noHighlight_0.26569372319206197"> </span><span id="ouHighlight__168_178TO137_141">رقبای</span><span id="noHighlight_0.8937773055179281"> </span><span id="ouHighlight__152_155TO143_148">خود را</span><span id="noHighlight_0.18593395176045646"> </span><span id="ouHighlight__157_159TO150_153">برتر</span><span id="noHighlight_0.21498109462437487"> </span><span id="ouHighlight__161_166TO155_160">موبایل</span><span id="noHighlight_0.8588603523524384"> </span><span id="ouHighlight__143_150TO162_168">شناسایی</span><span id="noHighlight_0.6341327631954968"> </span><span id="ouHighlight__180_182TO170_170">و</span><span id="noHighlight_0.08820957349690528"> </span><span id="ouHighlight__191_193TO172_174">کشف</span><span id="noHighlight_0.9120729799321917"> نقاط </span><span id="ouHighlight__215_224TO181_183">ضعف</span><span id="noHighlight_0.455825665005825"> </span><span id="ouHighlight__211_213TO185_185">و</span><span id="noHighlight_0.6530933405327148"> نقاط </span><span id="ouHighlight__201_209TO192_194">قوت</span><span id="noHighlight_0.7024532353190417"> </span><span id="ouHighlight__195_199TO196_201">خود را</span><span id="noHighlight_0.14823998157053975"> </span><span id="ouHighlight__107_111TO203_206">کنار</span><span id="noHighlight_0.2080116605790725"> گذاشته</span><span id="noHighlight_0.3040772707321594">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">2.</span><span id="noHighlight_0.1556840392804998"> </span><span id="ouHighlight__3_12TO3_5">درک</span><span id="noHighlight_0.43798549432872846"> </span><span id="ouHighlight__21_27TO7_11">زمینه</span><span id="noHighlight_0.004757424690019385"> </span><span id="ouHighlight__14_19TO13_18">موبایل</span><span id="noHighlight_0.3183117974034947">:</span><span id="noHighlight_0.8147098160687912"> </span><span id="ouHighlight__36_43TO21_26">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.10533132481397123"> </span><span id="ouHighlight__30_34TO28_31">محلی</span><span id="ouHighlight__44_44TO32_32">،</span><span id="noHighlight_0.22801430366009245"> </span><span id="ouHighlight__46_52TO34_39">محتوای</span><span id="noHighlight_0.5994048699583759"> </span><span id="ouHighlight__54_54TO41_41">+</span><span id="noHighlight_0.14621450288150384"> </span><span id="ouHighlight__56_59TO43_47">بیشتر</span></div><br><div><span id="ouHighlight__11_18TO0_5">تردیدی</span><span id="noHighlight_0.05472058421218717"> </span><span id="ouHighlight__8_9TO7_10">نیست</span><span id="noHighlight_0.8648184267598024"> </span><span id="ouHighlight__20_23TO12_13">که</span><span id="noHighlight_0.5599617687815834"> </span><span id="ouHighlight__45_48TO15_17">دست</span><span id="noHighlight_0.8103446561818459"> </span><span id="ouHighlight__50_51TO19_20">در</span><span id="noHighlight_0.4005385614229996"> </span><span id="ouHighlight__53_56TO22_24">دست</span><span id="noHighlight_0.3350687487124189"> </span><span id="ouHighlight__42_43TO26_27">به</span><span id="noHighlight_0.5755663820725502"> </span><span id="ouHighlight__25_30TO29_33">همراه</span><span id="noHighlight_0.01650443457978079"> </span><span id="ouHighlight__32_34TO35_35">و</span><span id="noHighlight_0.41935453781485"> </span><span id="ouHighlight__36_40TO37_40">محلی</span><span id="noHighlight_0.1825199167807957"> </span><span id="ouHighlight__0_6TO42_50">وجود دارد</span><span id="noHighlight_0.8288958237811017">.</span><span id="noHighlight_0.04459303847623208"> </span><span id="ouHighlight__59_70TO53_62">با توجه به</span><span id="noHighlight_0.05884565715926349"> </span><span id="ouHighlight__88_95TO64_69">راهکار</span><span id="noHighlight_0.6585923051086937"> </span><span id="ouHighlight__81_86TO71_80">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.09153298765684093"> </span><span id="ouHighlight__72_79TO82_85">گوگل</span><span id="noHighlight_0.31477508351733674"> به </span><span id="ouHighlight__98_99TO90_91">94</span><span id="noHighlight_0.5898095673042545"> </span><span id="ouHighlight__101_107TO93_96">درصد</span><span id="noHighlight_0.6601603801944778"> </span><span id="ouHighlight__109_110TO98_99">از</span><span id="noHighlight_0.8463851733486762"> </span><span id="ouHighlight__123_127TO101_107">کاربران</span><span id="noHighlight_0.4249029088017223"> </span><span id="ouHighlight__112_121TO109_123">گوشی های هوشمند</span><span id="noHighlight_0.1158498836451115"> </span><span id="ouHighlight__149_152TO125_131">اطلاعات</span><span id="noHighlight_0.4787155412940052"> </span><span id="ouHighlight__140_147TO133_135">محل</span><span id="noHighlight_0.7441073606824518"> </span><span id="ouHighlight__129_134TO137_141">جستجو</span><span id="noHighlight_0.955826559577383"> </span><span id="ouHighlight__153_153TO143_147">کنید.</span><span id="noHighlight_0.6618168964782487"> </span><span id="ouHighlight__155_165TO149_160">علاوه بر این</span><span id="ouHighlight__166_166TO161_161">،</span><span id="noHighlight_0.9326132208939342"> </span><span id="ouHighlight__168_173TO163_166">مردم</span><span id="noHighlight_0.9791772917974173"> </span><span id="ouHighlight__179_190TO168_181">به طور فزاینده</span><span id="noHighlight_0.14924414016471854"> </span><span id="ouHighlight__192_196TO183_192">استفاده از</span><span id="noHighlight_0.5826115860344424"> </span><span id="ouHighlight__204_210TO194_203">دستگاه های</span><span id="noHighlight_0.2668341938422353"> </span><span id="ouHighlight__198_202TO205_210">خود را</span><span id="noHighlight_0.09139056693426006"> </span><span id="ouHighlight__218_219TO212_213">در</span><span id="noHighlight_0.3293390381674386"> </span><span id="ouHighlight__223_227TO215_221">فروشگاه</span><span id="noHighlight_0.16384277329876973"> </span><span id="ouHighlight__229_230TO223_226">برای</span><span id="noHighlight_0.3423854830135292"> </span><span id="ouHighlight__232_233TO228_232">انجام</span><span id="noHighlight_0.6565509812562718"> </span><span id="ouHighlight__235_242TO234_240">تحقیقات</span><span id="noHighlight_0.030270615967355585"> </span><span id="ouHighlight__244_248TO242_245">مورد</span><span id="noHighlight_0.3219615438744924"> </span><span id="ouHighlight__254_260TO247_251">محصول</span><span id="noHighlight_0.9314111378004079"> </span><span id="ouHighlight__262_265TO253_256">آنها</span><span id="noHighlight_0.6943898906846356"> </span><span id="ouHighlight__271_281TO258_267">با توجه به</span><span id="noHighlight_0.5386552918670601">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">در</span><span id="noHighlight_0.4665760907751686"> </span><span id="ouHighlight__7_18TO3_9">سخنرانی</span><span id="noHighlight_0.12564554694797392"> </span><span id="ouHighlight__3_5TO11_13">خود</span><span id="noHighlight_0.32755605373225594"> </span><span id="ouHighlight__20_22TO15_18">برای</span><span id="noHighlight_0.8207860685150807"> </span><span id="ouHighlight__33_36TO20_27">سال 2015</span><span id="noHighlight_0.8893113573793464"> </span><span id="ouHighlight__24_26TO29_31">SMX</span><span id="noHighlight_0.8502021098540152"> </span><span id="ouHighlight__28_31TO33_35">غرب</span><span id="ouHighlight__37_37TO36_36">،</span><span id="noHighlight_0.9470103112337911"> </span><span id="ouHighlight__39_41TO38_41">دکتر</span><span id="noHighlight_0.3868727029876212"> </span><span id="ouHighlight__43_46TO43_45">پیت</span><span id="noHighlight_0.2230357382980236"> </span><span id="ouHighlight__48_53TO47_52">Meyers</span><span id="noHighlight_0.579528114745165"> </span><span id="ouHighlight__62_66TO54_57">صحبت</span><span id="noHighlight_0.1593712089141106"> </span><span id="ouHighlight__72_84TO59_65">دگرگونی</span><span id="noHighlight_0.4787721724907902"> </span><span id="ouHighlight__93_97TO67_70">محلی</span><span id="noHighlight_0.7974142156360159"> </span><span id="ouHighlight__99_103TO72_76">SERPs</span><span id="noHighlight_0.9248440381486501"> </span><span id="ouHighlight__105_113TO78_78">(با شروع</span><span id="noHighlight_0.1454327761583164"> </span><span id="ouHighlight__115_116TO87_88">در</span><span id="noHighlight_0.4735680735703628"> </span><span id="ouHighlight__124_126TO90_91">16</span><span id="noHighlight_0.5362566093387149"> </span><span id="ouHighlight__118_122TO93_98">اسلاید</span><span id="ouHighlight__124_126TO99_99">)</span><span id="noHighlight_0.26649713917616746"> </span><span id="ouHighlight__128_128TO101_101">—</span><span id="noHighlight_0.9789120699189894"> </span><span id="ouHighlight__130_133TO103_109">آنچه که</span><span id="noHighlight_0.22994155608370193"> </span><span id="ouHighlight__135_136TO111_112">او</span><span id="noHighlight_0.20952829299424913"> </span><span id="ouHighlight__138_142TO114_120">خواستار</span><span id="noHighlight_0.8000647396864324"> </span><span id="ouHighlight__148_153TO122_131">"میان وعده</span><span id="noHighlight_0.428842943093245"> </span><span class="" id="ouHighlight__155_158TO133_137">بسته"</span><span id="noHighlight_0.9052119076178533"> </span><span id="ouHighlight__161_167TO139_143">نتایج</span><span id="noHighlight_0.7840291732268678"> </span><span id="ouHighlight__169_169TO145_145">—</span><span id="noHighlight_0.5329395712345171"> </span><span id="ouHighlight__171_175TO147_148">که</span><span id="noHighlight_0.7974818514529814"> </span><span id="ouHighlight__191_202TO150_159">به طور خاص</span><span id="noHighlight_0.411778609541842"> </span><span id="ouHighlight__204_206TO161_164">برای</span><span id="noHighlight_0.7788988938809144"> </span><span id="ouHighlight__219_222TO166_170">کاربر</span><span id="noHighlight_0.14365976891854348"> </span><span id="ouHighlight__212_217TO172_181">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.9718568440045824"> </span><span id="ouHighlight__182_189TO183_191">طراحی شده</span><span id="noHighlight_0.23235563173073714"> </span><span id="ouHighlight__177_180TO193_197">بودند</span><span id="noHighlight_0.8026151113600886">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_2">اما</span><span id="noHighlight_0.19240788285057286"> </span><span id="ouHighlight__4_10TO4_11">چهار چوب</span><span id="noHighlight_0.7055978419821234"> </span><span id="ouHighlight__15_17TO13_15">مهم</span><span id="noHighlight_0.15677573656195254"> </span><span id="ouHighlight__12_13TO17_19">است</span><span id="noHighlight_0.6523790680351718"> </span><span id="ouHighlight__20_22TO21_21">و</span><span id="noHighlight_0.8184492145198229"> </span><span id="ouHighlight__24_26TO23_24">نه</span><span id="noHighlight_0.33978122409070133"> </span><span id="ouHighlight__28_30TO26_29">تمام</span><span id="noHighlight_0.4768910480594315"> </span><span id="ouHighlight__39_46TO31_38">جستجوهای</span><span id="noHighlight_0.4467331948071752"> </span><span class="" id="ouHighlight__32_37TO40_45">موبایل</span><span id="noHighlight_0.3455461398509918"> </span><span id="ouHighlight__52_56TO47_50">محلی</span><span id="noHighlight_0.6275644626105589"> </span><span id="ouHighlight__48_50TO52_56">هستند</span><span id="noHighlight_0.10840707181465514">.</span><span id="noHighlight_0.6944054340744296"> </span><span id="ouHighlight__59_70TO59_65">بر اساس</span><span id="noHighlight_0.24974716048338985"> </span><span id="ouHighlight__72_74TO67_68">یک</span><span id="noHighlight_0.7602176888826707"> </span><span id="ouHighlight__76_80TO70_75">مطالعه</span><span id="noHighlight_0.6806392831633816"> </span><span id="ouHighlight__82_83TO77_80">توسط</span><span id="noHighlight_0.2843780842849143"> </span><span id="ouHighlight__85_90TO82_85">گوگل</span><span id="ouHighlight__91_91TO86_86">،</span><span id="noHighlight_0.39060926671349483"> </span><span id="ouHighlight__93_94TO88_89">77</span><span id="noHighlight_0.570823093492038"> </span><span id="ouHighlight__96_102TO91_94">درصد</span><span id="noHighlight_0.3908168699896737"> </span><span id="ouHighlight__104_105TO96_97">از</span><span id="noHighlight_0.15595484860797515"> </span><span id="ouHighlight__114_121TO99_105">جستجوها</span><span id="noHighlight_0.5913970783264596"> </span><span id="ouHighlight__107_112TO107_112">موبایل</span><span id="noHighlight_0.2025156955513877"> </span><span id="ouHighlight__129_130TO114_115">در</span><span id="noHighlight_0.8030378948844232"> </span><span id="ouHighlight__132_135TO117_120">خانه</span><span id="noHighlight_0.9522713588722994"> </span><span id="ouHighlight__123_127TO122_130">رخ می دهد</span><span id="noHighlight_0.18265032510747903"> </span><span id="ouHighlight__137_138TO132_133">یا</span><span id="noHighlight_0.15355216361626423"> </span><span id="ouHighlight__140_143TO135_137">کار</span><span id="noHighlight_0.8943608573828339"> </span><span id="ouHighlight__145_145TO139_139">—</span><span id="noHighlight_0.29155527366438927"> </span><span id="ouHighlight__147_148TO141_142">پس</span><span id="noHighlight_0.8474072773358323"> </span><span id="ouHighlight__150_154TO144_149">دوباره</span><span id="noHighlight_0.23500510742580916"> </span><span id="ouHighlight__157_169TO151_153">درک</span><span id="noHighlight_0.2473548551416339"> </span><span id="ouHighlight__265_272TO155_160">مربوطه</span><span id="noHighlight_0.35062386776676513"> </span><span id="ouHighlight__257_263TO162_166">ماندن</span><span id="noHighlight_0.5800039697963222"> </span><span id="ouHighlight__244_252TO168_170">مهم</span><span id="noHighlight_0.20832488265012494"> </span><span id="ouHighlight__241_242TO172_174">است</span><span id="noHighlight_0.09018845810965892"> </span><span id="ouHighlight__171_173TO176_180">چگونه</span><span id="noHighlight_0.13967828314906572"> </span><span id="ouHighlight__184_187TO182_191">متفاوت است</span><span id="noHighlight_0.9502524253033707"> </span><span id="ouHighlight__175_182TO193_203">کلمات کلیدی</span><span id="noHighlight_0.25770721340511415"> </span><span id="ouHighlight__189_190TO205_208">توسط</span><span id="noHighlight_0.09334598478035216"> </span><span id="ouHighlight__192_197TO210_215">دستگاه</span><span id="noHighlight_0.18827354647204642"> </span><span id="ouHighlight__199_202TO217_218">(و</span><span id="noHighlight_0.15093348925961214"> </span><span class="" id="ouHighlight__204_206TO220_224">چگونه</span><span id="noHighlight_0.9961490098706406"> </span><span id="ouHighlight__212_218TO226_229">پیام</span><span id="noHighlight_0.4463165563931212"> </span><span id="ouHighlight__220_223TO231_238">خواهد شد</span><span id="ouHighlight__224_224TO239_239">،</span><span id="noHighlight_0.35941371365193453"> </span><span id="ouHighlight__226_227TO241_242">به</span><span id="noHighlight_0.4989231086016519"> </span><span id="ouHighlight__229_232TO244_251">نوبه خود</span><span id="noHighlight_0.40427134968472667"> </span><span id="ouHighlight__235_239TO253_263">متفاوت است)</span><span id="noHighlight_0.7581101118847204">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_3TO0_1">از</span><span id="noHighlight_0.20935323201280576"> </span><span id="ouHighlight__16_23TO3_8">راهکار</span><span id="noHighlight_0.5595933549134847"> </span><span id="ouHighlight__9_14TO10_15">موبایل</span><span id="noHighlight_0.6954783122427529"> </span><span id="ouHighlight__26_31TO17_20">گوگل</span><span id="noHighlight_0.3147574791581297"> </span><span id="ouHighlight__44_50TO22_26">زمینه</span><span id="noHighlight_0.26940931618457675"> </span><span id="ouHighlight__33_42TO28_32">تاکید</span><span id="noHighlight_0.6526615003901646">:</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_3TO0_8">هنگامی که</span><span id="noHighlight_0.7249774040535397"> </span><span id="ouHighlight__5_13TO10_13">شرکت</span><span id="noHighlight_0.1517951311699155"> در </span><span id="ouHighlight__30_40TO18_21">فرصت</span><span id="noHighlight_0.3119987301714987"> </span><span id="ouHighlight__49_56TO23_27">ارائه</span><span id="noHighlight_0.2955642212941414"> </span><span id="ouHighlight__42_47TO29_38">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.351146785387652"> </span><span class="" id="ouHighlight__20_24TO40_43">صحبت</span><span id="noHighlight_0.22731142686325867"> می کند</span><span id="ouHighlight__57_57TO51_51">،</span><span id="noHighlight_0.7110755560523695"> </span><span id="ouHighlight__59_63TO53_56">اغلب</span><span id="noHighlight_0.24418994987301101"> </span><span id="ouHighlight__65_68TO58_61">آنها</span><span id="noHighlight_0.8412096116659118"> </span><span id="ouHighlight__70_72TO63_67">هستند</span><span id="noHighlight_0.5109378979172777"> </span><span id="ouHighlight__74_82TO69_76">با اشاره</span><span id="noHighlight_0.4762226571949988"> </span><span id="ouHighlight__84_85TO78_79">به</span><span id="noHighlight_0.1027393458346878"> </span><span id="ouHighlight__111_118TO81_85">ارائه</span><span id="noHighlight_0.6405860258592612"> </span><span id="ouHighlight__103_109TO87_94">چهار چوب</span><span id="noHighlight_0.9533928505119117"> </span><span id="ouHighlight__91_101TO96_99">فرصت</span><span id="noHighlight_0.26536626141464004">.</span><span id="noHighlight_0.16542268421793638"> </span><span id="ouHighlight__130_142TO102_104">درک</span><span id="noHighlight_0.8514480350550717"> </span><span id="ouHighlight__123_128TO106_109">بهتر</span><span id="noHighlight_0.2629941294134881"> </span><span id="ouHighlight__144_145TO111_112">از</span><span id="noHighlight_0.6746271524158264"> </span><span id="ouHighlight__147_153TO114_121">چهار چوب</span><span id="ouHighlight__154_154TO122_122">،</span><span id="noHighlight_0.24732215464261986"> </span><span id="ouHighlight__169_181TO124_128">شرایط</span><span id="noHighlight_0.10375150789994303"> </span><span id="ouHighlight__160_167TO130_133">خاصی</span><span id="noHighlight_0.14319963909809075"> که </span><span class="highlight" id="ouHighlight__183_184TO138_139">در</span><span id="noHighlight_0.7216061857345927"> </span><span id="ouHighlight__186_190TO141_142">آن</span><span id="noHighlight_0.5779521121122194"> </span><span id="ouHighlight__197_205TO144_150">مشتریان</span><span id="noHighlight_0.3309893628588205"> </span><span id="ouHighlight__192_195TO152_154">خود</span><span id="noHighlight_0.6123062094640039"> </span><span id="ouHighlight__212_214TO156_158">شما</span><span id="ouHighlight__219_219TO159_159">،</span><span id="noHighlight_0.2799762723311078"> </span><span id="ouHighlight__229_232TO161_164">زمان</span><span id="noHighlight_0.9262236927973854"> و </span><span id="ouHighlight__235_242TO168_171">مکان</span><span id="noHighlight_0.23841621526027057"> </span><span id="ouHighlight__245_247TO173_173">و</span><span id="noHighlight_0.7597069005685075"> </span><span id="ouHighlight__249_252TO175_177">حتی</span><span id="noHighlight_0.9430722798439263"> </span><span id="ouHighlight__254_262TO179_184">نزدیکی</span><span id="noHighlight_0.005062027976374561"> به </span><span id="ouHighlight__207_210TO189_193">دنبال</span><span id="noHighlight_0.045440064194385066"> </span><span id="ouHighlight__265_270TO195_209">اجازه می دهد تا</span><span id="noHighlight_0.15736570689751794"> </span><span id="ouHighlight__287_293TO211_214">پیام</span><span id="noHighlight_0.04124087375420027"> های </span><span id="ouHighlight__277_285TO220_228">بازاریابی</span><span id="noHighlight_0.6463072317422799"> </span><span id="ouHighlight__272_275TO230_232">خود</span><span id="noHighlight_0.03407209270600664"> </span><span id="ouHighlight__295_296TO234_235">را</span><span id="noHighlight_0.4156755398886144"> </span><span class="" id="ouHighlight__301_304TO237_241">بیشتر</span><span id="noHighlight_0.44103267734415275"> </span><span id="ouHighlight__306_313TO243_255">هدف قرار داده</span><span id="ouHighlight__314_314TO256_256">،</span><span id="noHighlight_0.5851628898311882"> </span><span id="ouHighlight__316_325TO258_265">معنی دار</span><span id="noHighlight_0.5417702683993448"> </span><span id="ouHighlight__328_330TO267_267">و</span><span id="noHighlight_0.04962385445291995"> </span><span id="ouHighlight__332_341TO269_272">موفق</span><span id="noHighlight_0.31388907665380006"> </span><span id="ouHighlight__298_299TO274_278">باشید</span><span id="noHighlight_0.9483388767529708">.</span><span id="noHighlight_0.29970887855191375"> </span><span id="ouHighlight__353_355TO281_282">دو</span><span id="noHighlight_0.904197524759642"> </span><span id="ouHighlight__357_367TO284_286">نفر</span><span id="noHighlight_0.2777970098582868"> </span><span id="ouHighlight__369_372TO288_292">هر دو</span><span id="noHighlight_0.7011682312592491"> </span><span id="ouHighlight__374_382TO294_298">جستجو</span><span id="noHighlight_0.43645024180094105"> </span><span id="ouHighlight__384_386TO300_303">برای</span><span id="noHighlight_0.8772168762388135"> </span><span id="ouHighlight__388_394TO305_309">دقیقا</span><span id="noHighlight_0.18745444759391794"> </span><span id="ouHighlight__400_403TO311_314">همان</span><span id="noHighlight_0.37636009392752556"> </span><span id="ouHighlight__405_409TO316_319">چیزی</span><span id="noHighlight_0.042191047960002837"> را </span><span id="ouHighlight__344_351TO324_336">در نظر بگیرید</span><span id="noHighlight_0.5732963266812394">:</span><span id="noHighlight_0.376810433922281"> </span><span id="ouHighlight__412_416TO339_343">پیتزا</span><span id="noHighlight_0.3806841136135275">.</span><span id="noHighlight_0.9202006761817214"> </span><span id="ouHighlight__435_435TO346_347">یک</span><span id="noHighlight_0.8243868927488106"> </span><span id="ouHighlight__444_449TO349_354">دستگاه</span><span id="noHighlight_0.34241341739722087"> </span><span id="ouHighlight__437_442TO356_365">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.05576425006874364"> </span><span id="ouHighlight__452_460TO367_371">جستجو</span><span id="noHighlight_0.03976417293978596"> </span><span id="ouHighlight__462_466TO373_382">در حالی که</span><span id="noHighlight_0.7203637450427458"> </span><span id="ouHighlight__476_480TO384_387">حدود</span><span id="noHighlight_0.6968220505363176"> </span><span id="ouHighlight__472_474TO389_389">و</span><span id="noHighlight_0.4552927153286468"> در </span><span id="ouHighlight__482_489TO394_401">مرکز شهر</span><span id="noHighlight_0.24888799243359605"> </span><span id="ouHighlight__491_492TO403_404">در</span><span id="noHighlight_0.9073798662980237"> </span><span id="ouHighlight__494_499TO406_409">7:30</span><span id="noHighlight_0.7184028692342382"> </span><span id="ouHighlight__494_500TO411_420">بعد از ظهر</span><span id="noHighlight_0.49335774263643994"> </span><span id="ouHighlight__429_430TO422_424">است</span><span id="noHighlight_0.005221919306415357">. </span><span id="ouHighlight__506_511TO427_429">دوم</span><span id="noHighlight_0.4322143554537392"> </span><span id="ouHighlight__516_517TO431_432">در</span><span id="noHighlight_0.9771595942142624"> </span><span id="ouHighlight__521_526TO434_439">لپ تاپ</span><span id="noHighlight_0.7172114718401689"> </span><span id="ouHighlight__528_529TO441_442">در</span><span id="noHighlight_0.24009579211187027"> </span><span id="ouHighlight__531_534TO444_447">خانه</span><span id="noHighlight_0.33760205347145833"> </span><span id="ouHighlight__536_537TO449_450">در</span><span id="noHighlight_0.3258094033103477"> </span><span id="ouHighlight__539_546TO452_459">11:14 am</span><span id="noHighlight_0.4626873586550607"> </span><span id="ouHighlight__513_514TO461_463">است</span><span id="noHighlight_0.9832649492813699">. </span><span id="ouHighlight__552_556TO466_468">اول</span><span id="noHighlight_0.5465390358660503"> </span><span id="ouHighlight__561_566TO470_475">احتمال</span><span id="noHighlight_0.011141065100809255"> </span><span id="ouHighlight__582_587TO477_482">نزدیکی</span><span id="noHighlight_0.5616089449239209"> </span><span id="ouHighlight__589_595TO484_495">شام خوردن در</span><span id="noHighlight_0.04490393605281495"> به </span><span id="ouHighlight__576_578TO500_504">دنبال</span><span id="noHighlight_0.31281576434805247"> </span><span id="ouHighlight__603_612TO506_510">تجربه</span><span id="noHighlight_0.7827613708152359"> </span><span id="ouHighlight__597_601TO512_516">پیتزا</span><span id="noHighlight_0.08791502835014964">.</span><span id="noHighlight_0.8765829127386704"> </span><span id="ouHighlight__619_624TO519_521">دوم</span><span id="noHighlight_0.6605385062240812"> </span><span id="ouHighlight__629_634TO523_536">به احتمال زیاد</span><span id="noHighlight_0.6546550245324273"> به </span><span id="ouHighlight__644_646TO541_545">دنبال</span><span id="noHighlight_0.8528586933996545"> </span><span id="ouHighlight__659_664TO547_551">گزینه</span><span id="noHighlight_0.7144065094262061"> </span><span id="ouHighlight__650_657TO553_557">تحویل</span><span id="noHighlight_0.7871560813555802"> </span><span id="ouHighlight__666_667TO559_560">در</span><span id="noHighlight_0.40955516095500477"> </span><span id="ouHighlight__669_672TO562_565">خانه</span><span id="noHighlight_0.4895210387043367"> </span><span id="ouHighlight__626_627TO567_569">است</span><span id="noHighlight_0.24519096714463673">.</span><span id="noHighlight_0.3625184171520056"> </span><span id="ouHighlight__675_678TO572_576">هر یک</span><span id="noHighlight_0.026940473480801752"> </span><span id="ouHighlight__680_681TO578_579">از</span><span id="noHighlight_0.0030123165604862834"> </span><span id="ouHighlight__683_687TO581_583">این</span><span id="noHighlight_0.33049945948240145"> </span><span id="ouHighlight__696_704TO585_591">مشتریان</span><span id="noHighlight_0.020749583389325754"> </span><span id="ouHighlight__689_694TO593_597">گرسنه</span><span id="noHighlight_0.9625464835543303"> </span><span id="ouHighlight__711_717TO599_602">نیاز</span><span id="noHighlight_0.6051172973894626"> </span><span id="ouHighlight__728_736TO604_607">پیام</span><span id="noHighlight_0.7735518229296549"> </span><span id="ouHighlight__719_726TO609_613">مناسب</span><span id="noHighlight_0.11222709477804316"> </span><span id="ouHighlight__738_739TO615_616">را</span><span id="noHighlight_0.6105976989787517"> </span><span id="ouHighlight__746_756TO618_628">به طور موثر</span><span id="noHighlight_0.5007730689322775"> به </span><span id="ouHighlight__764_767TO633_636">آنها</span><span id="noHighlight_0.7204698731705429"> خدمت می </span><span id="ouHighlight__758_762TO646_649">کنند</span><span id="noHighlight_0.959716348070135">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.9891776357104218"> </span><span id="ouHighlight__4_7TO5_17">اطلاعات بیشتر</span><span id="noHighlight_0.5468598088650312"> </span><span id="ouHighlight__9_10TO19_24">بر روی</span><span id="noHighlight_0.8880429631833913"> </span><span id="ouHighlight__12_15TO26_32">آنچه که</span><span id="noHighlight_0.6670892420615916"> </span><span id="ouHighlight__30_33TO34_42">می خواهید</span><span id="noHighlight_0.29331486849536603"> </span><span class="" id="ouHighlight__24_28TO44_50">کاربران</span><span id="noHighlight_0.06885945058023091"> </span><span id="ouHighlight__17_22TO52_61">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.7324437515450185"> </span><span id="ouHighlight__35_38TO63_64">از</span><span id="noHighlight_0.07776535096301063"> </span><span id="ouHighlight__46_52TO66_71">محتوای</span><span id="noHighlight_0.3760210302479917"> </span><span id="ouHighlight__40_44TO73_75">خود</span><span id="ouHighlight__53_53TO76_76">،</span><span id="noHighlight_0.42085380281995277"> </span><span id="ouHighlight__61_63TO78_82">اتمام</span><span id="noHighlight_0.6583557700522564"> </span><span id="ouHighlight__76_79TO84_86">پست</span><span id="noHighlight_0.7330716775550686"> </span><span id="ouHighlight__68_74TO88_91">قبلی</span><span id="noHighlight_0.3036027947903486"> </span><span id="ouHighlight__81_87TO93_97">نوشتم</span><span id="noHighlight_0.07755078667248694"> </span><span id="ouHighlight__89_91TO99_102">برای</span><span id="noHighlight_0.195437740035597"> </span><span id="ouHighlight__103_106TO104_107">زمین</span><span id="noHighlight_0.23692507763895287"> های </span><span id="ouHighlight__93_101TO113_121">بازاریابی</span><span id="noHighlight_0.5168490604242484">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">3.</span><span id="noHighlight_0.12244199191400806"> </span><span id="ouHighlight__25_34TO3_7">تجربه</span><span id="noHighlight_0.9717657839214624"> </span><span id="ouHighlight__18_23TO9_13">همراه</span><span id="noHighlight_0.7593068658509371"> را </span><span id="ouHighlight__36_38TO18_21">برای</span><span id="noHighlight_0.6934286083422281"> </span><span id="ouHighlight__40_50TO23_27">تبدیل</span><span id="noHighlight_0.7266830839802954"> </span><span id="ouHighlight__3_12TO29_38">بهینه سازی</span></div><br><p><img class="has-border aligncenter wp-image-218633 size-full" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/mobile-ad-spend.jpg" alt="mobile internet ad spending worldwide, 2013-2019" height="278" width="428"></p></div> text/html 2015-04-22T04:42:28+01:00 topnet-mph.mihanblog.com امیر رضایی Mobilegeddon روز: 3 راه برای دوستی تلفن همراه را به بعدی سطح http://topnet-mph.mihanblog.com/post/7 <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap" align="justify"><div><span class="" id="ouHighlight__0_4TO0_4">امروز</span><span id="noHighlight_0.26438578317032824"> </span><span id="ouHighlight__15_16TO6_7">21</span><span id="noHighlight_0.7437841498609535"> </span><span id="ouHighlight__9_13TO9_13">آوریل</span><span id="noHighlight_0.28838021882858"> </span><span id="ouHighlight__6_7TO15_17">است</span><span id="noHighlight_0.18180401875503105"> </span><span id="ouHighlight__18_18TO19_19">—</span><span id="noHighlight_0.9587745194829147"> </span><span id="ouHighlight__24_26TO21_23">روز</span><span id="noHighlight_0.006135920303073417"> </span><span id="ouHighlight__28_33TO25_28">گوگل</span><span id="noHighlight_0.27561979191123176"> </span><span id="ouHighlight__35_44TO30_33">رسما</span><span id="noHighlight_0.5528946250766098"> </span><span id="ouHighlight__46_53TO35_44">راه اندازی</span><span id="noHighlight_0.8344091538097311"> </span><span id="ouHighlight__55_57TO46_47">آن</span><span id="noHighlight_0.8371974555049536"> </span><span id="ouHighlight__83_91TO49_56">الگوریتم</span><span id="noHighlight_0.1950424955496063"> </span><span id="ouHighlight__75_81TO58_61">رتبه</span><span id="noHighlight_0.5923526296685884"> </span><span id="ouHighlight__59_64TO63_67">همراه</span><span id="noHighlight_0.8637869712405969"> </span><span id="ouHighlight__66_73TO69_75">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.4113355492864117">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.04284605784399398"> </span><span class="" id="ouHighlight__4_8TO5_12">سایت های</span><span id="noHighlight_0.3365635403966514"> </span><span id="ouHighlight__10_13TO14_15">که</span><span id="noHighlight_0.6724613983180633"> </span><span id="ouHighlight__29_36TO17_23">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.6572137593322237"> </span><span id="ouHighlight__22_27TO25_30">موبایل</span><span id="noHighlight_0.7144480499548469">,</span><span id="noHighlight_0.7927213993319353"> </span><span id="ouHighlight__39_42TO33_35">این</span><span id="noHighlight_0.15275655039806968"> به </span><span id="ouHighlight__44_48TO40_47">این معنی</span><span id="noHighlight_0.518148917557632"> </span><span id="ouHighlight__59_62TO49_51">افت</span><span id="noHighlight_0.930375464694344"> </span><span id="ouHighlight__52_57TO53_66">به احتمال زیاد</span><span id="noHighlight_0.009236569780018966"> </span><span id="ouHighlight__64_65TO68_69">در</span><span id="noHighlight_0.7387992824031926"> </span><span id="ouHighlight__67_73TO71_76">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.33487800834257797"> </span><span id="ouHighlight__75_78TO78_79">از</span><span id="noHighlight_0.323232021179377"> </span><span id="ouHighlight__91_98TO81_87">مخاطبان</span><span id="noHighlight_0.8539885949464306"> </span><span id="ouHighlight__84_89TO89_98">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.21238309236788977"> </span><span id="ouHighlight__100_105TO100_103">حرکت</span><span id="noHighlight_0.1196857024459661"> </span><span id="ouHighlight__107_113TO105_113">رو به جلو</span><span id="noHighlight_0.15416787586854885">.</span><span id="noHighlight_0.48786702429321205"> </span><span id="ouHighlight__116_118TO116_119">برای</span><span id="noHighlight_0.9904872042054638"> </span><span id="ouHighlight__120_124TO121_128">سایت های</span><span id="noHighlight_0.840395634736652"> </span><span id="ouHighlight__126_129TO130_131">که</span><span id="noHighlight_0.6779126575779686"> </span><span id="ouHighlight__142_149TO133_139">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.6153770345225249"> </span><span id="ouHighlight__135_140TO141_146">موبایل</span><span id="noHighlight_0.927052905711828">,</span><span id="noHighlight_0.5917624080729821"> </span><span id="ouHighlight__152_155TO149_151">این</span><span id="noHighlight_0.8402565607059725"> </span><span id="ouHighlight__157_161TO153_165">بدان معنی است</span><span id="noHighlight_0.7091803597501405"> </span><span id="ouHighlight__168_171TO167_170">زمان</span><span id="noHighlight_0.6518739640211478"> </span><span id="ouHighlight__176_177TO172_173">تا</span><span id="noHighlight_0.17605582523014807"> </span><span id="ouHighlight__183_186TO175_178">بازی</span><span id="noHighlight_0.47243859532519605"> </span><span id="ouHighlight__163_166TO180_182">است</span><span id="noHighlight_0.4924152519213766">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">در</span><span id="noHighlight_0.20499521759165973"> </span><span id="ouHighlight__3_6TO3_5">این</span><span id="noHighlight_0.8334181533437492"> </span><span id="ouHighlight__8_11TO7_9">پست</span><span id="noHighlight_0.701902008471234"> </span><span id="ouHighlight__14_17TO11_12">من</span><span id="noHighlight_0.22101120566229548"> </span><span class="" id="ouHighlight__19_25TO14_23">رئوس مطالب</span><span id="noHighlight_0.08843204980758024"> </span><span id="ouHighlight__14_17TO25_27">شما</span><span id="noHighlight_0.16212187911969977"> </span><span id="ouHighlight__27_31TO29_30">سه</span><span id="noHighlight_0.18854410593889914"> </span><span id="ouHighlight__33_36TO32_34">راه</span><span id="noHighlight_0.7796988411621684"> </span><span id="ouHighlight__43_48TO36_41">صاحبان</span><span id="noHighlight_0.8870746338121083"> </span><span id="ouHighlight__38_41TO43_46">سایت</span><span id="noHighlight_0.25699813674928684"> </span><span id="ouHighlight__50_52TO48_48">و</span><span id="noHighlight_0.19816403983135344"> </span><span id="ouHighlight__54_62TO50_59">بازاریابان</span><span id="noHighlight_0.1132988921015401"> </span><span id="ouHighlight__64_66TO61_69">می توانید</span><span id="noHighlight_0.6391119867754805"> </span><span id="ouHighlight__68_75TO71_76">همچنان</span><span id="noHighlight_0.667121444527396"> </span><span id="ouHighlight__77_78TO78_79">به</span><span id="noHighlight_0.2676705900962081"> </span><span id="ouHighlight__83_93TO81_85">رقابت</span><span id="noHighlight_0.27992912911765855"> </span><span id="ouHighlight__95_96TO87_88">در</span><span id="noHighlight_0.17613634049769344"> </span><span id="ouHighlight__109_117TO90_98">چشم انداز</span><span id="noHighlight_0.18724099064137079"> </span><span id="ouHighlight__102_107TO100_105">موبایل</span><span id="noHighlight_0.405145843106973"> </span><span id="ouHighlight__119_121TO107_107">و</span><span id="noHighlight_0.5594301363473175"> </span><span id="ouHighlight__128_136TO109_116">بهره مند</span><span id="noHighlight_0.43776227841942517"> </span><span class="" id="ouHighlight__138_139TO118_119">از</span><span id="noHighlight_0.25548430503442865"> </span><span id="ouHighlight__141_143TO121_123">این</span><span id="noHighlight_0.4073277325981396"> </span><span id="ouHighlight__160_170TO125_128">فرصت</span><span id="noHighlight_0.4820488305291274"> </span><span id="ouHighlight__145_151TO130_133">عظیم</span><span id="noHighlight_0.3508489198195247"> </span><span id="ouHighlight__153_158TO135_140">موبایل</span><span id="noHighlight_0.017660932586509248"> </span><span id="ouHighlight__172_175TO142_147">طولانی</span><span id="noHighlight_0.6666986498171241"> </span><span id="ouHighlight__177_181TO149_153">پس از</span><span id="noHighlight_0.656855264362971"> </span><span id="ouHighlight__183_189TO155_158">آنها</span><span id="noHighlight_0.99759841829246"> به </span><span id="ouHighlight__198_201TO163_167">تازگی</span><span id="noHighlight_0.247528085931642"> </span><span id="ouHighlight__191_196TO169_177">تبدیل شده</span><span id="noHighlight_0.11676996760709824"> </span><span id="ouHighlight__183_189TO179_181">ایم</span><span id="noHighlight_0.8924766602810018"> </span><span id="ouHighlight__203_209TO183_189">"موبایل</span><span id="noHighlight_0.8095000974255036"> </span><span id="ouHighlight__211_219TO191_194">زیست</span><span id="ouHighlight__220_220TO195_196">."</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">1.</span><span id="noHighlight_0.15585347333131583"> </span><span id="ouHighlight__9_14TO3_12">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.5606737503284966"> </span><span id="ouHighlight__25_26TO14_17">برای</span><span id="noHighlight_0.2827439510408778"> </span><span id="ouHighlight__28_30TO19_22">دیدن</span><span id="noHighlight_0.24630559157690168"> </span><span class="" id="ouHighlight__32_34TO24_28">چگونه</span><span id="noHighlight_0.2596069761255273"> </span><span id="ouHighlight__36_38TO30_32">شما</span><span id="noHighlight_0.20670282076604185"> </span><span id="ouHighlight__40_44TO34_37">پشته</span><span id="noHighlight_0.5013687596402668"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO39_44">پیگیری</span><span id="noHighlight_0.3586872656701555"> از </span><span id="ouHighlight__16_23TO49_59">کلمات کلیدی<br><br></span><a href="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/webmaster-tools-search-queries-filters.jpg"><img class="has-border wp-image-219330 size-large" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/webmaster-tools-search-queries-filters-800x479.jpg" alt="[CLICK TO ENLARGE]" height="311" width="520"></a><br></div><br><div><span id="ouHighlight__0_8TO0_2">شصت</span><span id="noHighlight_0.5307399347149261"> و </span><span id="ouHighlight__0_8TO6_7">دو</span><span id="noHighlight_0.31504320493294447"> </span><span id="ouHighlight__10_13TO9_12">(62)</span><span id="noHighlight_0.6294180591013182"> </span><span id="ouHighlight__15_21TO14_17">درصد</span><span id="noHighlight_0.5675219203822182"> </span><span id="ouHighlight__34_41TO19_23">جستجو</span><span id="noHighlight_0.48935829362848926"> های </span><span id="ouHighlight__26_32TO29_31">آلی</span><span id="noHighlight_0.16750945802855133"> </span><span id="ouHighlight__48_56TO33_37">مختلف</span><span id="noHighlight_0.6248884785018375"> </span><span id="ouHighlight__66_67TO39_44">بر روی</span><span id="noHighlight_0.8632211196702034"> </span><span id="ouHighlight__69_75TO46_51">دسکتاپ</span><span id="noHighlight_0.2650292670822213"> </span><span id="ouHighlight__77_79TO53_53">و</span><span id="noHighlight_0.8610685078239091"> </span><span id="ouHighlight__81_86TO55_60">موبایل</span><span id="noHighlight_0.0911650497377271"> </span><span id="ouHighlight__58_64TO62_65">نشان</span><span id="noHighlight_0.3256211466953334"> می دهد</span><span id="noHighlight_0.4141353690808601">.</span><span id="noHighlight_0.1550001242444098"> </span><span id="ouHighlight__89_90TO75_77">اگر</span><span id="noHighlight_0.34621269264100196"> </span><span id="ouHighlight__92_94TO79_81">شما</span><span id="noHighlight_0.8458832366343264"> </span><span id="ouHighlight__103_106TO83_87">مطمئن</span><span id="noHighlight_0.2567565219879162"> </span><span id="ouHighlight__96_101TO89_94">نیستید</span><span id="noHighlight_0.5759802243062289"> که </span><span id="ouHighlight__108_113TO99_109">چگونه / اگر</span><span id="noHighlight_0.7541816491134707"> </span><span id="ouHighlight__120_127TO111_119">رتبه بندی</span><span id="noHighlight_0.6313671581292247"> </span><span class="" id="ouHighlight__115_118TO121_126">خود را</span><span id="noHighlight_0.18643802475852012"> </span><span id="ouHighlight__129_131TO128_131">برای</span><span id="noHighlight_0.8869599154777409"> </span><span id="ouHighlight__147_154TO133_143">کلمات کلیدی</span><span id="noHighlight_0.7257980943495695"> </span><span id="ouHighlight__138_145TO145_150">اولویت</span><span id="noHighlight_0.18428983293800671"> </span><span id="ouHighlight__133_136TO152_155">بالا</span><span id="noHighlight_0.2328241344266424"> </span><span id="ouHighlight__163_169TO157_159">بین</span><span id="noHighlight_0.44337861293694913"> </span><span id="ouHighlight__171_177TO161_168">کامپیوتر</span><span id="noHighlight_0.46351823558728666"> </span><span id="ouHighlight__179_181TO170_170">و</span><span id="noHighlight_0.0747765439359902"> </span><span id="ouHighlight__183_188TO172_177">موبایل</span><span id="noHighlight_0.6805328224159677">,</span><span id="noHighlight_0.43173645670951977"> </span><span id="ouHighlight__156_161TO180_185">متفاوت</span><span id="noHighlight_0.19476237750221237"> در </span><span id="ouHighlight__191_193TO190_197">حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.4471778764010629"> </span><span id="ouHighlight__202_205TO199_202">زمان</span><span id="noHighlight_0.8415920364479497"> </span><span id="ouHighlight__207_208TO204_207">برای</span><span id="noHighlight_0.349809800370261"> </span><span id="ouHighlight__210_220TO209_213">بررسی</span><span id="noHighlight_0.3836159534428262">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_2">شما</span><span id="noHighlight_0.001632798637260291"> </span><span id="ouHighlight__4_6TO4_12">می توانید</span><span id="noHighlight_0.5129301091322892"> </span><span id="ouHighlight__8_12TO14_17">شروع</span><span id="noHighlight_0.7966900289154248"> به </span><span id="ouHighlight__19_26TO22_28">تحقیقات</span><span id="noHighlight_0.014013794988096406"> </span><span id="ouHighlight__14_17TO30_35">خود را</span><span id="noHighlight_0.1111778171628599"> </span><span id="ouHighlight__28_32TO37_49">با استفاده از</span><span id="noHighlight_0.4168412871038156"> </span><span id="ouHighlight__51_55TO51_55">ابزار</span><span id="noHighlight_0.8050642974956608"> </span><span id="ouHighlight__41_49TO57_63">وب مستر</span><span id="noHighlight_0.5983310391547526"> </span><span id="ouHighlight__34_39TO65_68">گوگل</span><span id="noHighlight_0.10689382473522213">.</span><span id="noHighlight_0.622803396895932"> </span><span id="ouHighlight__58_65TO71_74">حرکت</span><span id="noHighlight_0.16823465488292755"> </span><span id="ouHighlight__67_68TO76_77">به</span><span id="noHighlight_0.780251549644096"> </span><span id="ouHighlight__77_83TO79_84">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.7882553754398519"> </span><span id="ouHighlight__70_75TO86_90">جستجو</span><span id="noHighlight_0.48687269085348184"> </span><span id="ouHighlight__85_85TO92_92">&gt;</span><span id="noHighlight_0.280107265144672"> </span><span id="ouHighlight__87_92TO94_98">جستجو</span><span id="noHighlight_0.06723690285115069"> </span><span id="ouHighlight__94_100TO100_112">نمایش داده شد</span><span id="noHighlight_0.6213411022494014"> </span><span id="ouHighlight__102_104TO114_120">از طریق</span><span id="noHighlight_0.9566868787820831"> </span><span id="ouHighlight__120_129TO122_127">پیمایش</span><span id="noHighlight_0.7375758054574815"> </span><span class="" id="ouHighlight__110_118TO129_134">سمت چپ</span><span id="noHighlight_0.9890140461564885">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_3TO0_1">از</span><span id="noHighlight_0.579078167307676"> </span><span id="ouHighlight__5_9TO3_6">آنجا</span><span id="noHighlight_0.7217022959846628"> </span><span id="ouHighlight__12_14TO8_10">شما</span><span id="noHighlight_0.3624405949091205"> </span><span id="ouHighlight__16_18TO12_20">می توانید</span><span id="noHighlight_0.05901841752040704"> </span><span id="ouHighlight__20_25TO22_26">تنظیم</span><span id="noHighlight_0.8863360052023466"> </span><span id="ouHighlight__31_37TO28_32">فیلتر</span><span id="noHighlight_0.8939389513464936"> </span><span id="ouHighlight__39_40TO34_37">برای</span><span id="noHighlight_0.6701248810684755"> </span><span class="" id="ouHighlight__42_45TO39_47">نشان دادن</span><span id="noHighlight_0.2282982754985664"> </span><span id="ouHighlight__47_50TO49_51">فقط</span><span id="noHighlight_0.7382010082997646"> </span><span id="ouHighlight__52_59TO53_60">"موبایل"</span><span id="noHighlight_0.29222858420478537"> </span><span id="ouHighlight__68_74TO62_67">سوالات</span><span id="noHighlight_0.22116035634907116"> </span><span id="ouHighlight__61_66TO69_73">جستجو</span><span id="noHighlight_0.2193235591903866"> </span><span id="ouHighlight__76_77TO75_76">یا</span><span id="noHighlight_0.5238833153144684"> </span><span id="ouHighlight__79_82TO78_80">فقط</span><span id="noHighlight_0.01550683191677138"> </span><span id="ouHighlight__84_88TO82_85">"وب"</span><span id="noHighlight_0.4366726518929248"> </span><span id="ouHighlight__97_103TO87_99">نمایش داده شد</span><span id="noHighlight_0.7394671998662347"> </span><span id="ouHighlight__90_95TO101_105">جستجو</span><span id="noHighlight_0.7896066396749527"> </span><span id="ouHighlight__104_104TO107_111">کنید.</span><span id="noHighlight_0.8207494967306804"> </span><span id="ouHighlight__106_109TO113_117">نگاهی</span><span id="noHighlight_0.17869244192239142"> </span><span id="ouHighlight__111_114TO119_134">توجه داشته باشید</span><span id="noHighlight_0.6937769881079565"> </span><span id="ouHighlight__119_123TO136_137">که</span><span id="noHighlight_0.3676184334363052"> </span><span class="" id="ouHighlight__125_132TO139_149">کلمات کلیدی</span><span id="noHighlight_0.3724187609469801"> </span><span id="ouHighlight__146_152TO151_156">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.4614167434115888"> </span><span id="ouHighlight__138_144TO158_164">رانندگی</span><span id="noHighlight_0.13352839997949761"> </span><span id="ouHighlight__134_136TO166_170">هستند</span><span id="noHighlight_0.20678855910939686"> </span><span id="ouHighlight__154_154TO172_172">—</span><span id="noHighlight_0.22560982686515874"> </span><span id="ouHighlight__156_158TO174_174">و</span><span id="noHighlight_0.4749748365152444"> </span><span id="ouHighlight__160_164TO176_182">جایی که</span><span id="noHighlight_0.0299850429781352"> </span><span id="ouHighlight__166_169TO184_187">آنها</span><span id="noHighlight_0.3817560011300499"> </span><span id="ouHighlight__175_181TO189_197">رتبه بندی</span><span id="noHighlight_0.639242664624828"> </span><span id="ouHighlight__171_173TO199_200">ها</span><span id="noHighlight_0.6784433036876528"> </span><span id="ouHighlight__183_183TO202_202">—</span><span id="noHighlight_0.5971522171814114"> </span><span id="ouHighlight__185_186TO204_205">در</span><span id="noHighlight_0.16871523570587266"> </span><span id="ouHighlight__188_193TO207_216">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.9845875286299863"> </span><span id="ouHighlight__195_197TO218_225">در مقابل</span><span id="noHighlight_0.458112573608939"> </span><span id="ouHighlight__199_205TO227_232">دسکتاپ</span><span id="noHighlight_0.009379277399730546">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">در</span><span id="noHighlight_0.6586768264504116"> </span><span id="ouHighlight__3_6TO3_6">برخی</span><span id="noHighlight_0.41497331714520214"> </span><span id="ouHighlight__8_12TO8_12">موارد</span><span id="noHighlight_0.5889114574440302"> </span><span id="ouHighlight__25_29TO14_17">کمتر</span><span id="noHighlight_0.9302846479368406"> </span><span id="ouHighlight__38_44TO19_23">نتایج</span><span id="noHighlight_0.9198910595494468"> </span><span id="ouHighlight__31_36TO25_29">جستجو</span><span id="noHighlight_0.9118272241034612"> </span><span id="ouHighlight__46_48TO31_34">برای</span><span id="noHighlight_0.13028319349609985"> </span><span id="ouHighlight__52_57TO36_45">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.7573632107884978"> </span><span id="ouHighlight__59_64TO47_51">جستجو</span><span id="noHighlight_0.8952739535802414"> </span><span id="ouHighlight__66_69TO53_54">از</span><span id="noHighlight_0.1793199562590827"> </span><span id="ouHighlight__71_72TO56_58">روی</span><span id="noHighlight_0.8888709946535458"> </span><span id="ouHighlight__74_80TO60_69">صفحه نمایش</span><span id="noHighlight_0.10603240120748902"> </span><span id="ouHighlight__15_19TO71_74">وجود</span><span id="noHighlight_0.7801153292818409"> </span><span id="ouHighlight__21_23TO76_79">دارد</span><span id="noHighlight_0.0682786957937308"> </span><span id="ouHighlight__83_85TO81_81">و</span><span id="noHighlight_0.005121472955418427"> </span><span id="ouHighlight__87_88TO83_84">ما</span><span id="noHighlight_0.3876657727611593"> </span><span id="ouHighlight__90_93TO86_88">نیز</span><span id="noHighlight_0.4372599300685325"> </span><span id="ouHighlight__95_98TO90_93">باید</span><span id="noHighlight_0.632975715338521"> به </span><span id="ouHighlight__100_105TO98_101">عامل</span><span id="noHighlight_0.6424206455583371"> </span><span id="ouHighlight__107_108TO103_104">در</span><span id="noHighlight_0.5356405754339466"> </span><span id="ouHighlight__110_116TO106_110">نتایج</span><span id="noHighlight_0.6797216131947634"> </span><span id="ouHighlight__118_121TO112_113">از</span><span id="noHighlight_0.23595140511535295"> </span><span id="ouHighlight__133_138TO115_120">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.7779503391807604"> </span><span id="ouHighlight__123_131TO122_126">جهانی</span><span id="noHighlight_0.575437830394711"> </span><span id="ouHighlight__141_147TO128_132">مانند</span><span id="noHighlight_0.025264501890079893"> </span><span id="ouHighlight__149_154TO134_139">تصاویر</span><span id="noHighlight_0.44420860021380937"> </span><span id="ouHighlight__156_158TO141_141">و</span><span id="noHighlight_0.9981805724688371"> </span><span id="ouHighlight__160_165TO143_149">فیلم ها</span><span id="noHighlight_0.5491785873006519">.</span><span id="noHighlight_0.02271292513469092"> </span><span id="ouHighlight__168_169TO152_159">بنابراین</span><span id="ouHighlight__170_170TO160_160">،</span><span id="noHighlight_0.5824094562566876"> </span><span id="ouHighlight__189_192TO162_165">رتبه</span><span id="noHighlight_0.2058885110267279"> </span><span id="ouHighlight__184_187TO167_171">واقعی</span><span id="noHighlight_0.6587621217864201"> </span><span id="ouHighlight__179_182TO173_178">خود را</span><span id="noHighlight_0.15307206016131203"> </span><span id="ouHighlight__194_195TO180_181">در</span><span id="noHighlight_0.15733859894565494"> </span><span id="ouHighlight__197_205TO183_187">جهانی</span><span id="noHighlight_0.252040395620558"> </span><span id="ouHighlight__207_209TO189_192">برای</span><span id="noHighlight_0.1685305711316989"> </span><span id="ouHighlight__218_224TO194_199">ترافیک</span><span id="noHighlight_0.868112466291985"> </span><span id="ouHighlight__211_216TO201_210">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.6227793728060868"> </span><span id="ouHighlight__225_225TO212_216">چیست؟</span><span id="noHighlight_0.7685676370181342"> </span><span id="ouHighlight__227_233TO218_223">دانستن</span><span id="noHighlight_0.6913917158165425"> </span><span id="ouHighlight__235_238TO225_227">این</span><span id="noHighlight_0.54489087909411"> </span><span id="ouHighlight__240_250TO229_235">اطلاعات</span><span id="noHighlight_0.11508284279717973"> </span><span id="ouHighlight__262_268TO237_245">بالا بردن</span><span id="noHighlight_0.8970143905485323"> </span><span id="ouHighlight__289_295TO247_250">تلاش</span><span id="noHighlight_0.9715893352202103"> های </span><span id="ouHighlight__282_287TO256_261">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.0067506847768696865"> </span><span id="ouHighlight__275_280TO263_272">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.8570915656048436"> </span><span id="ouHighlight__270_273TO274_279">خود را</span><span id="noHighlight_0.18322797229190124"> </span><span id="ouHighlight__257_260TO281_283">کمک</span><span id="noHighlight_0.17281930373559207"> </span><span id="ouHighlight__252_255TO285_293">خواهد کرد</span><span id="noHighlight_0.7896657489396973">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__19_22TO0_1">که</span><span id="noHighlight_0.7452431630868269"> </span><span id="ouHighlight__29_39TO3_7">رقابت</span><span id="noHighlight_0.994056043511396"> </span><span id="ouHighlight__24_27TO9_14">خود را</span><span id="noHighlight_0.9253346671446112"> </span><span id="ouHighlight__41_42TO16_17">در</span><span id="noHighlight_0.2180403106295694"> </span><span id="ouHighlight__44_49TO19_28">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.7611575150421123"> </span><span id="ouHighlight__59_69TO30_34">لزوما</span><span id="noHighlight_0.22300968375634223"> </span><span id="ouHighlight__79_89TO36_40">رقابت</span><span id="noHighlight_0.6022306876563349"> </span><span id="ouHighlight__74_77TO42_47">خود را</span><span id="noHighlight_0.39928399055821695"> </span><span id="ouHighlight__91_92TO49_54">بر روی</span><span id="noHighlight_0.5661487788060784"> </span><span id="ouHighlight__94_100TO56_62">میز کار</span><span id="noHighlight_0.020590846235505555"> </span><span id="ouHighlight__71_72TO64_67">ممکن</span><span id="noHighlight_0.227711378389162"> است </span><span id="ouHighlight__5_6TO73_74">در</span><span id="noHighlight_0.9435456863820217"> </span><span id="ouHighlight__8_11TO76_78">ذهن</span><span id="ouHighlight__12_12TO79_79">،</span><span id="noHighlight_0.5754011736993798"> </span><span id="ouHighlight__14_16TO81_89">بیش از حد</span><span id="ouHighlight__17_17TO90_90">،</span><span id="noHighlight_0.010860564438879505"> </span><span id="ouHighlight__0_3TO92_100">نگه دارید</span><span id="noHighlight_0.37309670684273377">.</span><span id="noHighlight_0.12269137835718058"> </span><span id="ouHighlight__113_116TO103_109">برخی از</span><span id="noHighlight_0.5798465233169479"> </span><span id="ouHighlight__118_121TO111_114">زمان</span><span id="noHighlight_0.26141471342415956"> </span><span id="ouHighlight__123_124TO116_117">در</span><span id="noHighlight_0.6281044276240816"> </span><span id="ouHighlight__131_138TO119_125">تحقیقات</span><span id="noHighlight_0.033342368189624216"> </span><span id="ouHighlight__126_129TO127_132">خود را</span><span id="noHighlight_0.809970904037204"> </span><span id="ouHighlight__140_141TO134_135">به</span><span id="noHighlight_0.26569372319206197"> </span><span id="ouHighlight__168_178TO137_141">رقبای</span><span id="noHighlight_0.8937773055179281"> </span><span id="ouHighlight__152_155TO143_148">خود را</span><span id="noHighlight_0.18593395176045646"> </span><span id="ouHighlight__157_159TO150_153">برتر</span><span id="noHighlight_0.21498109462437487"> </span><span id="ouHighlight__161_166TO155_160">موبایل</span><span id="noHighlight_0.8588603523524384"> </span><span id="ouHighlight__143_150TO162_168">شناسایی</span><span id="noHighlight_0.6341327631954968"> </span><span id="ouHighlight__180_182TO170_170">و</span><span id="noHighlight_0.08820957349690528"> </span><span id="ouHighlight__191_193TO172_174">کشف</span><span id="noHighlight_0.9120729799321917"> نقاط </span><span id="ouHighlight__215_224TO181_183">ضعف</span><span id="noHighlight_0.455825665005825"> </span><span id="ouHighlight__211_213TO185_185">و</span><span id="noHighlight_0.6530933405327148"> نقاط </span><span id="ouHighlight__201_209TO192_194">قوت</span><span id="noHighlight_0.7024532353190417"> </span><span id="ouHighlight__195_199TO196_201">خود را</span><span id="noHighlight_0.14823998157053975"> </span><span id="ouHighlight__107_111TO203_206">کنار</span><span id="noHighlight_0.2080116605790725"> گذاشته</span><span id="noHighlight_0.3040772707321594">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">2.</span><span id="noHighlight_0.1556840392804998"> </span><span id="ouHighlight__3_12TO3_5">درک</span><span id="noHighlight_0.43798549432872846"> </span><span id="ouHighlight__21_27TO7_11">زمینه</span><span id="noHighlight_0.004757424690019385"> </span><span id="ouHighlight__14_19TO13_18">موبایل</span><span id="noHighlight_0.3183117974034947">:</span><span id="noHighlight_0.8147098160687912"> </span><span id="ouHighlight__36_43TO21_26">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.10533132481397123"> </span><span id="ouHighlight__30_34TO28_31">محلی</span><span id="ouHighlight__44_44TO32_32">،</span><span id="noHighlight_0.22801430366009245"> </span><span id="ouHighlight__46_52TO34_39">محتوای</span><span id="noHighlight_0.5994048699583759"> </span><span id="ouHighlight__54_54TO41_41">+</span><span id="noHighlight_0.14621450288150384"> </span><span id="ouHighlight__56_59TO43_47">بیشتر</span></div><br><div><span id="ouHighlight__11_18TO0_5">تردیدی</span><span id="noHighlight_0.05472058421218717"> </span><span id="ouHighlight__8_9TO7_10">نیست</span><span id="noHighlight_0.8648184267598024"> </span><span id="ouHighlight__20_23TO12_13">که</span><span id="noHighlight_0.5599617687815834"> </span><span id="ouHighlight__45_48TO15_17">دست</span><span id="noHighlight_0.8103446561818459"> </span><span id="ouHighlight__50_51TO19_20">در</span><span id="noHighlight_0.4005385614229996"> </span><span id="ouHighlight__53_56TO22_24">دست</span><span id="noHighlight_0.3350687487124189"> </span><span id="ouHighlight__42_43TO26_27">به</span><span id="noHighlight_0.5755663820725502"> </span><span id="ouHighlight__25_30TO29_33">همراه</span><span id="noHighlight_0.01650443457978079"> </span><span id="ouHighlight__32_34TO35_35">و</span><span id="noHighlight_0.41935453781485"> </span><span id="ouHighlight__36_40TO37_40">محلی</span><span id="noHighlight_0.1825199167807957"> </span><span id="ouHighlight__0_6TO42_50">وجود دارد</span><span id="noHighlight_0.8288958237811017">.</span><span id="noHighlight_0.04459303847623208"> </span><span id="ouHighlight__59_70TO53_62">با توجه به</span><span id="noHighlight_0.05884565715926349"> </span><span id="ouHighlight__88_95TO64_69">راهکار</span><span id="noHighlight_0.6585923051086937"> </span><span id="ouHighlight__81_86TO71_80">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.09153298765684093"> </span><span id="ouHighlight__72_79TO82_85">گوگل</span><span id="noHighlight_0.31477508351733674"> به </span><span id="ouHighlight__98_99TO90_91">94</span><span id="noHighlight_0.5898095673042545"> </span><span id="ouHighlight__101_107TO93_96">درصد</span><span id="noHighlight_0.6601603801944778"> </span><span id="ouHighlight__109_110TO98_99">از</span><span id="noHighlight_0.8463851733486762"> </span><span id="ouHighlight__123_127TO101_107">کاربران</span><span id="noHighlight_0.4249029088017223"> </span><span id="ouHighlight__112_121TO109_123">گوشی های هوشمند</span><span id="noHighlight_0.1158498836451115"> </span><span id="ouHighlight__149_152TO125_131">اطلاعات</span><span id="noHighlight_0.4787155412940052"> </span><span id="ouHighlight__140_147TO133_135">محل</span><span id="noHighlight_0.7441073606824518"> </span><span id="ouHighlight__129_134TO137_141">جستجو</span><span id="noHighlight_0.955826559577383"> </span><span id="ouHighlight__153_153TO143_147">کنید.</span><span id="noHighlight_0.6618168964782487"> </span><span id="ouHighlight__155_165TO149_160">علاوه بر این</span><span id="ouHighlight__166_166TO161_161">،</span><span id="noHighlight_0.9326132208939342"> </span><span id="ouHighlight__168_173TO163_166">مردم</span><span id="noHighlight_0.9791772917974173"> </span><span id="ouHighlight__179_190TO168_181">به طور فزاینده</span><span id="noHighlight_0.14924414016471854"> </span><span id="ouHighlight__192_196TO183_192">استفاده از</span><span id="noHighlight_0.5826115860344424"> </span><span id="ouHighlight__204_210TO194_203">دستگاه های</span><span id="noHighlight_0.2668341938422353"> </span><span id="ouHighlight__198_202TO205_210">خود را</span><span id="noHighlight_0.09139056693426006"> </span><span id="ouHighlight__218_219TO212_213">در</span><span id="noHighlight_0.3293390381674386"> </span><span id="ouHighlight__223_227TO215_221">فروشگاه</span><span id="noHighlight_0.16384277329876973"> </span><span id="ouHighlight__229_230TO223_226">برای</span><span id="noHighlight_0.3423854830135292"> </span><span id="ouHighlight__232_233TO228_232">انجام</span><span id="noHighlight_0.6565509812562718"> </span><span id="ouHighlight__235_242TO234_240">تحقیقات</span><span id="noHighlight_0.030270615967355585"> </span><span id="ouHighlight__244_248TO242_245">مورد</span><span id="noHighlight_0.3219615438744924"> </span><span id="ouHighlight__254_260TO247_251">محصول</span><span id="noHighlight_0.9314111378004079"> </span><span id="ouHighlight__262_265TO253_256">آنها</span><span id="noHighlight_0.6943898906846356"> </span><span id="ouHighlight__271_281TO258_267">با توجه به</span><span id="noHighlight_0.5386552918670601">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">در</span><span id="noHighlight_0.4665760907751686"> </span><span id="ouHighlight__7_18TO3_9">سخنرانی</span><span id="noHighlight_0.12564554694797392"> </span><span id="ouHighlight__3_5TO11_13">خود</span><span id="noHighlight_0.32755605373225594"> </span><span id="ouHighlight__20_22TO15_18">برای</span><span id="noHighlight_0.8207860685150807"> </span><span id="ouHighlight__33_36TO20_27">سال 2015</span><span id="noHighlight_0.8893113573793464"> </span><span id="ouHighlight__24_26TO29_31">SMX</span><span id="noHighlight_0.8502021098540152"> </span><span id="ouHighlight__28_31TO33_35">غرب</span><span id="ouHighlight__37_37TO36_36">،</span><span id="noHighlight_0.9470103112337911"> </span><span id="ouHighlight__39_41TO38_41">دکتر</span><span id="noHighlight_0.3868727029876212"> </span><span id="ouHighlight__43_46TO43_45">پیت</span><span id="noHighlight_0.2230357382980236"> </span><span id="ouHighlight__48_53TO47_52">Meyers</span><span id="noHighlight_0.579528114745165"> </span><span id="ouHighlight__62_66TO54_57">صحبت</span><span id="noHighlight_0.1593712089141106"> </span><span id="ouHighlight__72_84TO59_65">دگرگونی</span><span id="noHighlight_0.4787721724907902"> </span><span id="ouHighlight__93_97TO67_70">محلی</span><span id="noHighlight_0.7974142156360159"> </span><span id="ouHighlight__99_103TO72_76">SERPs</span><span id="noHighlight_0.9248440381486501"> </span><span id="ouHighlight__105_113TO78_78">(با شروع</span><span id="noHighlight_0.1454327761583164"> </span><span id="ouHighlight__115_116TO87_88">در</span><span id="noHighlight_0.4735680735703628"> </span><span id="ouHighlight__124_126TO90_91">16</span><span id="noHighlight_0.5362566093387149"> </span><span id="ouHighlight__118_122TO93_98">اسلاید</span><span id="ouHighlight__124_126TO99_99">)</span><span id="noHighlight_0.26649713917616746"> </span><span id="ouHighlight__128_128TO101_101">—</span><span id="noHighlight_0.9789120699189894"> </span><span id="ouHighlight__130_133TO103_109">آنچه که</span><span id="noHighlight_0.22994155608370193"> </span><span id="ouHighlight__135_136TO111_112">او</span><span id="noHighlight_0.20952829299424913"> </span><span id="ouHighlight__138_142TO114_120">خواستار</span><span id="noHighlight_0.8000647396864324"> </span><span id="ouHighlight__148_153TO122_131">"میان وعده</span><span id="noHighlight_0.428842943093245"> </span><span class="" id="ouHighlight__155_158TO133_137">بسته"</span><span id="noHighlight_0.9052119076178533"> </span><span id="ouHighlight__161_167TO139_143">نتایج</span><span id="noHighlight_0.7840291732268678"> </span><span id="ouHighlight__169_169TO145_145">—</span><span id="noHighlight_0.5329395712345171"> </span><span id="ouHighlight__171_175TO147_148">که</span><span id="noHighlight_0.7974818514529814"> </span><span id="ouHighlight__191_202TO150_159">به طور خاص</span><span id="noHighlight_0.411778609541842"> </span><span id="ouHighlight__204_206TO161_164">برای</span><span id="noHighlight_0.7788988938809144"> </span><span id="ouHighlight__219_222TO166_170">کاربر</span><span id="noHighlight_0.14365976891854348"> </span><span id="ouHighlight__212_217TO172_181">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.9718568440045824"> </span><span id="ouHighlight__182_189TO183_191">طراحی شده</span><span id="noHighlight_0.23235563173073714"> </span><span id="ouHighlight__177_180TO193_197">بودند</span><span id="noHighlight_0.8026151113600886">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_2">اما</span><span id="noHighlight_0.19240788285057286"> </span><span id="ouHighlight__4_10TO4_11">چهار چوب</span><span id="noHighlight_0.7055978419821234"> </span><span id="ouHighlight__15_17TO13_15">مهم</span><span id="noHighlight_0.15677573656195254"> </span><span id="ouHighlight__12_13TO17_19">است</span><span id="noHighlight_0.6523790680351718"> </span><span id="ouHighlight__20_22TO21_21">و</span><span id="noHighlight_0.8184492145198229"> </span><span id="ouHighlight__24_26TO23_24">نه</span><span id="noHighlight_0.33978122409070133"> </span><span id="ouHighlight__28_30TO26_29">تمام</span><span id="noHighlight_0.4768910480594315"> </span><span id="ouHighlight__39_46TO31_38">جستجوهای</span><span id="noHighlight_0.4467331948071752"> </span><span class="" id="ouHighlight__32_37TO40_45">موبایل</span><span id="noHighlight_0.3455461398509918"> </span><span id="ouHighlight__52_56TO47_50">محلی</span><span id="noHighlight_0.6275644626105589"> </span><span id="ouHighlight__48_50TO52_56">هستند</span><span id="noHighlight_0.10840707181465514">.</span><span id="noHighlight_0.6944054340744296"> </span><span id="ouHighlight__59_70TO59_65">بر اساس</span><span id="noHighlight_0.24974716048338985"> </span><span id="ouHighlight__72_74TO67_68">یک</span><span id="noHighlight_0.7602176888826707"> </span><span id="ouHighlight__76_80TO70_75">مطالعه</span><span id="noHighlight_0.6806392831633816"> </span><span id="ouHighlight__82_83TO77_80">توسط</span><span id="noHighlight_0.2843780842849143"> </span><span id="ouHighlight__85_90TO82_85">گوگل</span><span id="ouHighlight__91_91TO86_86">،</span><span id="noHighlight_0.39060926671349483"> </span><span id="ouHighlight__93_94TO88_89">77</span><span id="noHighlight_0.570823093492038"> </span><span id="ouHighlight__96_102TO91_94">درصد</span><span id="noHighlight_0.3908168699896737"> </span><span id="ouHighlight__104_105TO96_97">از</span><span id="noHighlight_0.15595484860797515"> </span><span id="ouHighlight__114_121TO99_105">جستجوها</span><span id="noHighlight_0.5913970783264596"> </span><span id="ouHighlight__107_112TO107_112">موبایل</span><span id="noHighlight_0.2025156955513877"> </span><span id="ouHighlight__129_130TO114_115">در</span><span id="noHighlight_0.8030378948844232"> </span><span id="ouHighlight__132_135TO117_120">خانه</span><span id="noHighlight_0.9522713588722994"> </span><span id="ouHighlight__123_127TO122_130">رخ می دهد</span><span id="noHighlight_0.18265032510747903"> </span><span id="ouHighlight__137_138TO132_133">یا</span><span id="noHighlight_0.15355216361626423"> </span><span id="ouHighlight__140_143TO135_137">کار</span><span id="noHighlight_0.8943608573828339"> </span><span id="ouHighlight__145_145TO139_139">—</span><span id="noHighlight_0.29155527366438927"> </span><span id="ouHighlight__147_148TO141_142">پس</span><span id="noHighlight_0.8474072773358323"> </span><span id="ouHighlight__150_154TO144_149">دوباره</span><span id="noHighlight_0.23500510742580916"> </span><span id="ouHighlight__157_169TO151_153">درک</span><span id="noHighlight_0.2473548551416339"> </span><span id="ouHighlight__265_272TO155_160">مربوطه</span><span id="noHighlight_0.35062386776676513"> </span><span id="ouHighlight__257_263TO162_166">ماندن</span><span id="noHighlight_0.5800039697963222"> </span><span id="ouHighlight__244_252TO168_170">مهم</span><span id="noHighlight_0.20832488265012494"> </span><span id="ouHighlight__241_242TO172_174">است</span><span id="noHighlight_0.09018845810965892"> </span><span id="ouHighlight__171_173TO176_180">چگونه</span><span id="noHighlight_0.13967828314906572"> </span><span id="ouHighlight__184_187TO182_191">متفاوت است</span><span id="noHighlight_0.9502524253033707"> </span><span id="ouHighlight__175_182TO193_203">کلمات کلیدی</span><span id="noHighlight_0.25770721340511415"> </span><span id="ouHighlight__189_190TO205_208">توسط</span><span id="noHighlight_0.09334598478035216"> </span><span id="ouHighlight__192_197TO210_215">دستگاه</span><span id="noHighlight_0.18827354647204642"> </span><span id="ouHighlight__199_202TO217_218">(و</span><span id="noHighlight_0.15093348925961214"> </span><span class="" id="ouHighlight__204_206TO220_224">چگونه</span><span id="noHighlight_0.9961490098706406"> </span><span id="ouHighlight__212_218TO226_229">پیام</span><span id="noHighlight_0.4463165563931212"> </span><span id="ouHighlight__220_223TO231_238">خواهد شد</span><span id="ouHighlight__224_224TO239_239">،</span><span id="noHighlight_0.35941371365193453"> </span><span id="ouHighlight__226_227TO241_242">به</span><span id="noHighlight_0.4989231086016519"> </span><span id="ouHighlight__229_232TO244_251">نوبه خود</span><span id="noHighlight_0.40427134968472667"> </span><span id="ouHighlight__235_239TO253_263">متفاوت است)</span><span id="noHighlight_0.7581101118847204">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_3TO0_1">از</span><span id="noHighlight_0.20935323201280576"> </span><span id="ouHighlight__16_23TO3_8">راهکار</span><span id="noHighlight_0.5595933549134847"> </span><span id="ouHighlight__9_14TO10_15">موبایل</span><span id="noHighlight_0.6954783122427529"> </span><span id="ouHighlight__26_31TO17_20">گوگل</span><span id="noHighlight_0.3147574791581297"> </span><span id="ouHighlight__44_50TO22_26">زمینه</span><span id="noHighlight_0.26940931618457675"> </span><span id="ouHighlight__33_42TO28_32">تاکید</span><span id="noHighlight_0.6526615003901646">:</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_3TO0_8">هنگامی که</span><span id="noHighlight_0.7249774040535397"> </span><span id="ouHighlight__5_13TO10_13">شرکت</span><span id="noHighlight_0.1517951311699155"> در </span><span id="ouHighlight__30_40TO18_21">فرصت</span><span id="noHighlight_0.3119987301714987"> </span><span id="ouHighlight__49_56TO23_27">ارائه</span><span id="noHighlight_0.2955642212941414"> </span><span id="ouHighlight__42_47TO29_38">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.351146785387652"> </span><span class="" id="ouHighlight__20_24TO40_43">صحبت</span><span id="noHighlight_0.22731142686325867"> می کند</span><span id="ouHighlight__57_57TO51_51">،</span><span id="noHighlight_0.7110755560523695"> </span><span id="ouHighlight__59_63TO53_56">اغلب</span><span id="noHighlight_0.24418994987301101"> </span><span id="ouHighlight__65_68TO58_61">آنها</span><span id="noHighlight_0.8412096116659118"> </span><span id="ouHighlight__70_72TO63_67">هستند</span><span id="noHighlight_0.5109378979172777"> </span><span id="ouHighlight__74_82TO69_76">با اشاره</span><span id="noHighlight_0.4762226571949988"> </span><span id="ouHighlight__84_85TO78_79">به</span><span id="noHighlight_0.1027393458346878"> </span><span id="ouHighlight__111_118TO81_85">ارائه</span><span id="noHighlight_0.6405860258592612"> </span><span id="ouHighlight__103_109TO87_94">چهار چوب</span><span id="noHighlight_0.9533928505119117"> </span><span id="ouHighlight__91_101TO96_99">فرصت</span><span id="noHighlight_0.26536626141464004">.</span><span id="noHighlight_0.16542268421793638"> </span><span id="ouHighlight__130_142TO102_104">درک</span><span id="noHighlight_0.8514480350550717"> </span><span id="ouHighlight__123_128TO106_109">بهتر</span><span id="noHighlight_0.2629941294134881"> </span><span id="ouHighlight__144_145TO111_112">از</span><span id="noHighlight_0.6746271524158264"> </span><span id="ouHighlight__147_153TO114_121">چهار چوب</span><span id="ouHighlight__154_154TO122_122">،</span><span id="noHighlight_0.24732215464261986"> </span><span id="ouHighlight__169_181TO124_128">شرایط</span><span id="noHighlight_0.10375150789994303"> </span><span id="ouHighlight__160_167TO130_133">خاصی</span><span id="noHighlight_0.14319963909809075"> که </span><span class="highlight" id="ouHighlight__183_184TO138_139">در</span><span id="noHighlight_0.7216061857345927"> </span><span id="ouHighlight__186_190TO141_142">آن</span><span id="noHighlight_0.5779521121122194"> </span><span id="ouHighlight__197_205TO144_150">مشتریان</span><span id="noHighlight_0.3309893628588205"> </span><span id="ouHighlight__192_195TO152_154">خود</span><span id="noHighlight_0.6123062094640039"> </span><span id="ouHighlight__212_214TO156_158">شما</span><span id="ouHighlight__219_219TO159_159">،</span><span id="noHighlight_0.2799762723311078"> </span><span id="ouHighlight__229_232TO161_164">زمان</span><span id="noHighlight_0.9262236927973854"> و </span><span id="ouHighlight__235_242TO168_171">مکان</span><span id="noHighlight_0.23841621526027057"> </span><span id="ouHighlight__245_247TO173_173">و</span><span id="noHighlight_0.7597069005685075"> </span><span id="ouHighlight__249_252TO175_177">حتی</span><span id="noHighlight_0.9430722798439263"> </span><span id="ouHighlight__254_262TO179_184">نزدیکی</span><span id="noHighlight_0.005062027976374561"> به </span><span id="ouHighlight__207_210TO189_193">دنبال</span><span id="noHighlight_0.045440064194385066"> </span><span id="ouHighlight__265_270TO195_209">اجازه می دهد تا</span><span id="noHighlight_0.15736570689751794"> </span><span id="ouHighlight__287_293TO211_214">پیام</span><span id="noHighlight_0.04124087375420027"> های </span><span id="ouHighlight__277_285TO220_228">بازاریابی</span><span id="noHighlight_0.6463072317422799"> </span><span id="ouHighlight__272_275TO230_232">خود</span><span id="noHighlight_0.03407209270600664"> </span><span id="ouHighlight__295_296TO234_235">را</span><span id="noHighlight_0.4156755398886144"> </span><span class="" id="ouHighlight__301_304TO237_241">بیشتر</span><span id="noHighlight_0.44103267734415275"> </span><span id="ouHighlight__306_313TO243_255">هدف قرار داده</span><span id="ouHighlight__314_314TO256_256">،</span><span id="noHighlight_0.5851628898311882"> </span><span id="ouHighlight__316_325TO258_265">معنی دار</span><span id="noHighlight_0.5417702683993448"> </span><span id="ouHighlight__328_330TO267_267">و</span><span id="noHighlight_0.04962385445291995"> </span><span id="ouHighlight__332_341TO269_272">موفق</span><span id="noHighlight_0.31388907665380006"> </span><span id="ouHighlight__298_299TO274_278">باشید</span><span id="noHighlight_0.9483388767529708">.</span><span id="noHighlight_0.29970887855191375"> </span><span id="ouHighlight__353_355TO281_282">دو</span><span id="noHighlight_0.904197524759642"> </span><span id="ouHighlight__357_367TO284_286">نفر</span><span id="noHighlight_0.2777970098582868"> </span><span id="ouHighlight__369_372TO288_292">هر دو</span><span id="noHighlight_0.7011682312592491"> </span><span id="ouHighlight__374_382TO294_298">جستجو</span><span id="noHighlight_0.43645024180094105"> </span><span id="ouHighlight__384_386TO300_303">برای</span><span id="noHighlight_0.8772168762388135"> </span><span id="ouHighlight__388_394TO305_309">دقیقا</span><span id="noHighlight_0.18745444759391794"> </span><span id="ouHighlight__400_403TO311_314">همان</span><span id="noHighlight_0.37636009392752556"> </span><span id="ouHighlight__405_409TO316_319">چیزی</span><span id="noHighlight_0.042191047960002837"> را </span><span id="ouHighlight__344_351TO324_336">در نظر بگیرید</span><span id="noHighlight_0.5732963266812394">:</span><span id="noHighlight_0.376810433922281"> </span><span id="ouHighlight__412_416TO339_343">پیتزا</span><span id="noHighlight_0.3806841136135275">.</span><span id="noHighlight_0.9202006761817214"> </span><span id="ouHighlight__435_435TO346_347">یک</span><span id="noHighlight_0.8243868927488106"> </span><span id="ouHighlight__444_449TO349_354">دستگاه</span><span id="noHighlight_0.34241341739722087"> </span><span id="ouHighlight__437_442TO356_365">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.05576425006874364"> </span><span id="ouHighlight__452_460TO367_371">جستجو</span><span id="noHighlight_0.03976417293978596"> </span><span id="ouHighlight__462_466TO373_382">در حالی که</span><span id="noHighlight_0.7203637450427458"> </span><span id="ouHighlight__476_480TO384_387">حدود</span><span id="noHighlight_0.6968220505363176"> </span><span id="ouHighlight__472_474TO389_389">و</span><span id="noHighlight_0.4552927153286468"> در </span><span id="ouHighlight__482_489TO394_401">مرکز شهر</span><span id="noHighlight_0.24888799243359605"> </span><span id="ouHighlight__491_492TO403_404">در</span><span id="noHighlight_0.9073798662980237"> </span><span id="ouHighlight__494_499TO406_409">7:30</span><span id="noHighlight_0.7184028692342382"> </span><span id="ouHighlight__494_500TO411_420">بعد از ظهر</span><span id="noHighlight_0.49335774263643994"> </span><span id="ouHighlight__429_430TO422_424">است</span><span id="noHighlight_0.005221919306415357">. </span><span id="ouHighlight__506_511TO427_429">دوم</span><span id="noHighlight_0.4322143554537392"> </span><span id="ouHighlight__516_517TO431_432">در</span><span id="noHighlight_0.9771595942142624"> </span><span id="ouHighlight__521_526TO434_439">لپ تاپ</span><span id="noHighlight_0.7172114718401689"> </span><span id="ouHighlight__528_529TO441_442">در</span><span id="noHighlight_0.24009579211187027"> </span><span id="ouHighlight__531_534TO444_447">خانه</span><span id="noHighlight_0.33760205347145833"> </span><span id="ouHighlight__536_537TO449_450">در</span><span id="noHighlight_0.3258094033103477"> </span><span id="ouHighlight__539_546TO452_459">11:14 am</span><span id="noHighlight_0.4626873586550607"> </span><span id="ouHighlight__513_514TO461_463">است</span><span id="noHighlight_0.9832649492813699">. </span><span id="ouHighlight__552_556TO466_468">اول</span><span id="noHighlight_0.5465390358660503"> </span><span id="ouHighlight__561_566TO470_475">احتمال</span><span id="noHighlight_0.011141065100809255"> </span><span id="ouHighlight__582_587TO477_482">نزدیکی</span><span id="noHighlight_0.5616089449239209"> </span><span id="ouHighlight__589_595TO484_495">شام خوردن در</span><span id="noHighlight_0.04490393605281495"> به </span><span id="ouHighlight__576_578TO500_504">دنبال</span><span id="noHighlight_0.31281576434805247"> </span><span id="ouHighlight__603_612TO506_510">تجربه</span><span id="noHighlight_0.7827613708152359"> </span><span id="ouHighlight__597_601TO512_516">پیتزا</span><span id="noHighlight_0.08791502835014964">.</span><span id="noHighlight_0.8765829127386704"> </span><span id="ouHighlight__619_624TO519_521">دوم</span><span id="noHighlight_0.6605385062240812"> </span><span id="ouHighlight__629_634TO523_536">به احتمال زیاد</span><span id="noHighlight_0.6546550245324273"> به </span><span id="ouHighlight__644_646TO541_545">دنبال</span><span id="noHighlight_0.8528586933996545"> </span><span id="ouHighlight__659_664TO547_551">گزینه</span><span id="noHighlight_0.7144065094262061"> </span><span id="ouHighlight__650_657TO553_557">تحویل</span><span id="noHighlight_0.7871560813555802"> </span><span id="ouHighlight__666_667TO559_560">در</span><span id="noHighlight_0.40955516095500477"> </span><span id="ouHighlight__669_672TO562_565">خانه</span><span id="noHighlight_0.4895210387043367"> </span><span id="ouHighlight__626_627TO567_569">است</span><span id="noHighlight_0.24519096714463673">.</span><span id="noHighlight_0.3625184171520056"> </span><span id="ouHighlight__675_678TO572_576">هر یک</span><span id="noHighlight_0.026940473480801752"> </span><span id="ouHighlight__680_681TO578_579">از</span><span id="noHighlight_0.0030123165604862834"> </span><span id="ouHighlight__683_687TO581_583">این</span><span id="noHighlight_0.33049945948240145"> </span><span id="ouHighlight__696_704TO585_591">مشتریان</span><span id="noHighlight_0.020749583389325754"> </span><span id="ouHighlight__689_694TO593_597">گرسنه</span><span id="noHighlight_0.9625464835543303"> </span><span id="ouHighlight__711_717TO599_602">نیاز</span><span id="noHighlight_0.6051172973894626"> </span><span id="ouHighlight__728_736TO604_607">پیام</span><span id="noHighlight_0.7735518229296549"> </span><span id="ouHighlight__719_726TO609_613">مناسب</span><span id="noHighlight_0.11222709477804316"> </span><span id="ouHighlight__738_739TO615_616">را</span><span id="noHighlight_0.6105976989787517"> </span><span id="ouHighlight__746_756TO618_628">به طور موثر</span><span id="noHighlight_0.5007730689322775"> به </span><span id="ouHighlight__764_767TO633_636">آنها</span><span id="noHighlight_0.7204698731705429"> خدمت می </span><span id="ouHighlight__758_762TO646_649">کنند</span><span id="noHighlight_0.959716348070135">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.9891776357104218"> </span><span id="ouHighlight__4_7TO5_17">اطلاعات بیشتر</span><span id="noHighlight_0.5468598088650312"> </span><span id="ouHighlight__9_10TO19_24">بر روی</span><span id="noHighlight_0.8880429631833913"> </span><span id="ouHighlight__12_15TO26_32">آنچه که</span><span id="noHighlight_0.6670892420615916"> </span><span id="ouHighlight__30_33TO34_42">می خواهید</span><span id="noHighlight_0.29331486849536603"> </span><span class="" id="ouHighlight__24_28TO44_50">کاربران</span><span id="noHighlight_0.06885945058023091"> </span><span id="ouHighlight__17_22TO52_61">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.7324437515450185"> </span><span id="ouHighlight__35_38TO63_64">از</span><span id="noHighlight_0.07776535096301063"> </span><span id="ouHighlight__46_52TO66_71">محتوای</span><span id="noHighlight_0.3760210302479917"> </span><span id="ouHighlight__40_44TO73_75">خود</span><span id="ouHighlight__53_53TO76_76">،</span><span id="noHighlight_0.42085380281995277"> </span><span id="ouHighlight__61_63TO78_82">اتمام</span><span id="noHighlight_0.6583557700522564"> </span><span id="ouHighlight__76_79TO84_86">پست</span><span id="noHighlight_0.7330716775550686"> </span><span id="ouHighlight__68_74TO88_91">قبلی</span><span id="noHighlight_0.3036027947903486"> </span><span id="ouHighlight__81_87TO93_97">نوشتم</span><span id="noHighlight_0.07755078667248694"> </span><span id="ouHighlight__89_91TO99_102">برای</span><span id="noHighlight_0.195437740035597"> </span><span id="ouHighlight__103_106TO104_107">زمین</span><span id="noHighlight_0.23692507763895287"> های </span><span id="ouHighlight__93_101TO113_121">بازاریابی</span><span id="noHighlight_0.5168490604242484">.</span></div><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_1">3.</span><span id="noHighlight_0.12244199191400806"> </span><span id="ouHighlight__25_34TO3_7">تجربه</span><span id="noHighlight_0.9717657839214624"> </span><span id="ouHighlight__18_23TO9_13">همراه</span><span id="noHighlight_0.7593068658509371"> را </span><span id="ouHighlight__36_38TO18_21">برای</span><span id="noHighlight_0.6934286083422281"> </span><span id="ouHighlight__40_50TO23_27">تبدیل</span><span id="noHighlight_0.7266830839802954"> </span><span id="ouHighlight__3_12TO29_38">بهینه سازی</span></div><br><p><img class="has-border aligncenter wp-image-218633 size-full" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/mobile-ad-spend.jpg" alt="mobile internet ad spending worldwide, 2013-2019" height="278" width="428"></p></div> text/html 2015-04-22T04:39:28+01:00 topnet-mph.mihanblog.com امیر رضایی گوگل روز رسانی همراه دوستانه در نورد حاضر است http://topnet-mph.mihanblog.com/post/14 <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap" align="justify"><div><span class="" id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.5895844753642319"> </span><span id="ouHighlight__7_15TO5_9">تایید</span><span id="noHighlight_0.740650263908397"> </span><span id="ouHighlight__17_18TO11_12">در</span><span id="noHighlight_0.46912107826411975"> </span><span id="ouHighlight__27_30TO14_16">پست</span><span id="noHighlight_0.8025108733881915"> های </span><span id="ouHighlight__22_25TO22_26">وبلاگ</span><span id="noHighlight_0.20442627422977677"> است </span><span id="ouHighlight__32_35TO32_33">که</span><span id="noHighlight_0.34433687457519946"> </span><span id="ouHighlight__37_39TO35_36">به</span><span id="noHighlight_0.9202990382495909"> </span><span id="ouHighlight__67_72TO38_46">روز رسانی</span><span id="noHighlight_0.10649196232707137"> </span><span id="ouHighlight__57_65TO48_55">الگوریتم</span><span id="noHighlight_0.7338902232586249"> </span><span id="ouHighlight__41_55TO57_69">همراه دوستانه</span><span id="noHighlight_0.9629247037118535"> در </span><span id="ouHighlight__77_83TO74_77">نورد</span><span id="noHighlight_0.5813415357876773"> در </span><span id="ouHighlight__89_91TO82_89">حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.1926889331734838"> </span><span id="ouHighlight__74_75TO91_93">است</span><span id="noHighlight_0.14587149589751447">.</span><span id="noHighlight_0.07758411327624837"> </span><span id="ouHighlight__94_96TO96_98">این</span><span id="noHighlight_0.6140253871300348"> </span><span id="ouHighlight__98_104TO100_103">شرکت</span><span id="noHighlight_0.02480148977596197"> </span><span class="" id="ouHighlight__106_109TO105_110">همچنین</span><span id="noHighlight_0.791694743269885"> </span><span id="ouHighlight__111_120TO112_121">اعلام نمود</span><span id="noHighlight_0.44445702011661714"> </span><span id="ouHighlight__122_125TO123_124">که</span><span id="noHighlight_0.7116291444430015"> </span><span id="ouHighlight__127_130TO126_128">این</span><span id="noHighlight_0.9229761994333298"> </span><span id="ouHighlight__132_137TO130_139">بروز رسانی</span><span id="noHighlight_0.9050148042450321"> </span><span id="ouHighlight__147_153TO141_152">به طور مساوی</span><span id="noHighlight_0.10279133967988718"> </span><span id="ouHighlight__161_162TO154_155">به</span><span id="noHighlight_0.7149131273706785"> </span><span id="ouHighlight__164_166TO157_159">همه</span><span id="noHighlight_0.5881636791411071"> </span><span id="ouHighlight__168_174TO161_169">دستگاه ها</span><span id="noHighlight_0.4506979000691874"> </span><span id="ouHighlight__176_177TO171_172">یا</span><span id="noHighlight_0.08071975410766952"> </span><span id="ouHighlight__179_185TO174_178">نتایج</span><span id="noHighlight_0.4499823402280896"> </span><span id="ouHighlight__155_159TO180_182">صدق</span><span id="noHighlight_0.44419107617180953"> </span><span id="ouHighlight__139_145TO184_190">نمی کند</span><span id="noHighlight_0.6858963379155852">:</span></div><br><div><span class="" id="ouHighlight__0_6TO0_13">تاثیر می گذارد</span><span id="noHighlight_0.39895606791904725"> </span><span id="ouHighlight__8_11TO15_18">تنها</span><span id="noHighlight_0.26009266743819714"> </span><span class="" id="ouHighlight__13_18TO20_24">جستجو</span><span id="noHighlight_0.5508451788111529"> </span><span class="" id="ouHighlight__20_27TO26_34">رتبه بندی</span><span id="noHighlight_0.2485946188542012"> </span><span id="ouHighlight__29_30TO36_41">بر روی</span><span id="noHighlight_0.4521563138554069"> </span><span id="ouHighlight__39_45TO43_52">دستگاه های</span><span id="noHighlight_0.1788830574158149"> </span><span id="ouHighlight__32_37TO54_63">تلفن همراه</span></div><div><span class="" id="ouHighlight__0_6TO0_13">تاثیر می گذارد</span><span id="noHighlight_0.4466509986279087"> </span><span class="" id="ouHighlight__15_21TO15_19">نتیجه</span><span id="noHighlight_0.7991462700573293"> </span><span id="ouHighlight__8_13TO21_25">جستجو</span><span id="noHighlight_0.25375839326674154"> </span><span id="ouHighlight__23_24TO27_28">در</span><span id="noHighlight_0.621034975541458"> </span><span class="" id="ouHighlight__26_28TO30_33">تمام</span><span id="noHighlight_0.9202200332976678"> </span><span id="ouHighlight__30_38TO35_38">زبان</span><span id="noHighlight_0.27878212905375555"> های </span><span id="ouHighlight__40_47TO44_47">جهان</span></div><div><span id="ouHighlight__8_9TO0_1">به</span><span id="noHighlight_0.08336101289779552"> </span><span id="ouHighlight__22_26TO3_7">صفحات</span><span id="noHighlight_0.424123519483123"> </span><span id="ouHighlight__11_20TO9_11">فرد</span><span id="noHighlight_0.6022637771149353"> </span><span class="" id="ouHighlight__29_31TO13_16">نیست</span><span id="noHighlight_0.32033066400441246"> </span><span class="" id="ouHighlight__33_38TO18_19">کل</span><span id="noHighlight_0.04066103860849857"> </span><span class="" id="ouHighlight__40_47TO21_27">وب سایت</span><span id="noHighlight_0.581459357695376"> </span><span class="" id="ouHighlight__0_6TO29_40">اعمال می شود<br><br></span><p><img class="aligncenter wp-image-219456" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/Screen-Shot-2015-04-21-at-7.22.32-AM-787x600.png" alt="Mobile friendly Google" height="345" width="453"></p><br></div><br><div><span id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.810653714110695"> </span><span id="ouHighlight__15_22TO5_9">با هم</span><span id="noHighlight_0.27218170329427127"> </span><span id="ouHighlight__24_30TO11_14">دیگر</span><span id="noHighlight_0.14833523593051612"> </span><span id="ouHighlight__37_44TO16_18">سند</span><span id="noHighlight_0.7188034873845766"> </span><span id="ouHighlight__32_35TO20_32">سؤالات متداول</span><span id="noHighlight_0.3128207205693804"> </span><span class="" id="ouHighlight__46_48TO34_37">برای</span><span id="noHighlight_0.3605972378094908"> </span><span class="" id="ouHighlight__50_59TO39_49">مدیران سایت</span><span id="noHighlight_0.8873315386391952"> </span><span id="ouHighlight__11_13TO51_59">قرار داده</span><span id="noHighlight_0.26392530285091287"> </span><span id="ouHighlight__7_9TO61_63">است</span><span id="noHighlight_0.3891849280213777">.</span><span id="noHighlight_0.11651270641015277"> </span><span id="ouHighlight__62_64TO66_68">این</span><span id="noHighlight_0.8068580843431186"> </span><span id="ouHighlight__66_72TO70_73">شرکت</span><span id="noHighlight_0.12606877740222033"> </span><span id="ouHighlight__74_77TO75_81">می گوید</span><span id="noHighlight_0.8471518867681672"> </span><span id="ouHighlight__79_82TO83_84">که</span><span id="noHighlight_0.8035505565839778"> </span><span id="ouHighlight__84_93TO86_96">مدیران سایت</span><span id="noHighlight_0.9703403465027409"> </span><span id="ouHighlight__95_96TO98_99">یا</span><span id="noHighlight_0.6969006162756486"> </span><span id="ouHighlight__98_107TO101_106">ناشران</span><span id="noHighlight_0.1591305009660714"> </span><span id="ouHighlight__115_125TO108_112">لزوما</span><span id="noHighlight_0.19851562888686425"> </span><span id="ouHighlight__144_149TO114_118">تاثیر</span><span id="noHighlight_0.3985878106987565"> </span><span id="ouHighlight__134_142TO120_123">فوری</span><span id="noHighlight_0.044441197836671886"> </span><span id="ouHighlight__127_129TO125_126">را</span><span id="noHighlight_0.32503600296409474"> </span><span id="ouHighlight__109_113TO128_135">نمی بیند</span><span id="noHighlight_0.5992899039480144"> </span><span id="ouHighlight__151_153TO137_137">و</span><span id="noHighlight_0.046576160951059764"> </span><span class="" id="ouHighlight__185_190TO139_145">"قبل از</span><span id="noHighlight_0.4752143415559297"> </span><span id="ouHighlight__192_193TO147_148">آن</span><span id="noHighlight_0.9386702764945353"> را </span><span id="ouHighlight__195_199TO153_159">می سازد</span><span id="noHighlight_0.1661287623020541"> </span><span id="ouHighlight__205_207TO161_163">راه</span><span id="noHighlight_0.29570669470006883"> </span><span id="ouHighlight__201_203TO165_167">خود</span><span id="noHighlight_0.8430828045565526"> را </span><span id="ouHighlight__209_210TO172_173">به</span><span id="noHighlight_0.17224370869327454"> </span><span id="ouHighlight__212_214TO175_178">تمام</span><span id="noHighlight_0.10969529911834086"> </span><span id="ouHighlight__216_220TO180_184">صفحات</span><span id="noHighlight_0.002467024859429734"> </span><span id="ouHighlight__222_223TO186_187">در</span><span id="noHighlight_0.6674226431865975"> </span><span id="ouHighlight__229_234TO189_192">شاخص</span><span id="noHighlight_0.6481850609926784"> </span><span id="ouHighlight__155_158TO194_195">که</span><span id="noHighlight_0.5018638053332045"> </span><span id="ouHighlight__172_172TO197_198">یک</span><span id="noHighlight_0.22742485860577744"> </span><span id="ouHighlight__174_177TO200_203">هفته</span><span id="noHighlight_0.33910883095257727"> </span><span id="ouHighlight__179_180TO205_206">یا</span><span id="noHighlight_0.3285189603991363"> </span><span id="ouHighlight__182_183TO208_212">بیشتر</span><span id="noHighlight_0.9042695271035527"> </span><span id="ouHighlight__168_170TO214_218">خواهد</span><span id="noHighlight_0.25774457173393384"> بود</span><span id="ouHighlight__235_235TO223_224">."</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_5TO0_5">Google</span><span id="noHighlight_0.10100972506436978"> </span><span id="ouHighlight__7_16TO7_18">توصیه می کند</span><span id="noHighlight_0.5645721844029745"> </span><span id="ouHighlight__18_22TO20_32">با استفاده از</span><span id="noHighlight_0.6809856527764643"> </span><span id="ouHighlight__24_26TO34_35">آن</span><span id="noHighlight_0.14668033182636486"> </span><span id="ouHighlight__28_42TO37_49">همراه دوستانه</span><span id="noHighlight_0.5894108199016197"> </span><span id="ouHighlight__44_46TO51_54">آدرس</span><span id="noHighlight_0.22068626368294975"> </span><span id="ouHighlight__56_59TO56_60">ابزار</span><span id="noHighlight_0.9332970626784808"> </span><span id="ouHighlight__48_54TO62_64">تست</span><span id="noHighlight_0.6627244705256801"> </span><span class="" id="ouHighlight__64_72TO66_70">تعیین</span><span id="noHighlight_0.308656459921947"> </span><span class="" id="ouHighlight__74_80TO72_77">که آیا</span><span id="noHighlight_0.8508027976329314"> </span><span class="" id="ouHighlight__82_87TO79_82">گوگل</span><span id="noHighlight_0.7012967602028256"> </span><span class="" id="ouHighlight__106_115TO84_93">سایت/صفحات</span><span id="noHighlight_0.37651193599881205"> </span><span id="ouHighlight__101_104TO95_97">خود</span><span id="noHighlight_0.8313413232363256"> را </span><span id="ouHighlight__117_118TO102_109">به عنوان</span><span id="noHighlight_0.2511930992142456"> </span><span id="ouHighlight__120_124TO111_115">آماده</span><span id="noHighlight_0.9474790667577012"> </span><span id="ouHighlight__94_99TO117_120">توجه</span><span id="noHighlight_0.11128955409549701"> </span><span id="ouHighlight__89_92TO122_129">خواهد شد</span><span id="noHighlight_0.6649206409092412">.</span><span id="noHighlight_0.869612769922082"> </span><span id="ouHighlight__137_140TO132_140">بسیاری از</span><span id="noHighlight_0.8847817421893677"> </span><span id="ouHighlight__155_159TO142_145">لینک</span><span id="noHighlight_0.8387716606070761"> </span><span id="ouHighlight__142_145TO147_151">بیشتر</span><span id="noHighlight_0.24639101464370416"> </span><span id="ouHighlight__147_153TO153_156">مفید</span><span id="noHighlight_0.06711262307207733"> </span><span id="ouHighlight__161_162TO158_159">در</span><span id="noHighlight_0.6402106279155282"> </span><span id="ouHighlight__164_165TO161_162">در</span><span id="noHighlight_0.6763965250098471"> </span><span id="ouHighlight__171_174TO164_176">سوالات متداول</span><span id="noHighlight_0.5681711098980514"> </span><span id="ouHighlight__127_131TO178_181">وجود</span><span id="noHighlight_0.5274143528584582"> </span><span class="" id="ouHighlight__133_135TO183_186">دارد</span><span id="noHighlight_0.17889078230368916">.</span></div></div> text/html 2015-04-22T04:39:28+01:00 topnet-mph.mihanblog.com امیر رضایی گوگل روز رسانی همراه دوستانه در نورد حاضر است http://topnet-mph.mihanblog.com/post/6 <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap" align="justify"><div><span class="" id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.5895844753642319"> </span><span id="ouHighlight__7_15TO5_9">تایید</span><span id="noHighlight_0.740650263908397"> </span><span id="ouHighlight__17_18TO11_12">در</span><span id="noHighlight_0.46912107826411975"> </span><span id="ouHighlight__27_30TO14_16">پست</span><span id="noHighlight_0.8025108733881915"> های </span><span id="ouHighlight__22_25TO22_26">وبلاگ</span><span id="noHighlight_0.20442627422977677"> است </span><span id="ouHighlight__32_35TO32_33">که</span><span id="noHighlight_0.34433687457519946"> </span><span id="ouHighlight__37_39TO35_36">به</span><span id="noHighlight_0.9202990382495909"> </span><span id="ouHighlight__67_72TO38_46">روز رسانی</span><span id="noHighlight_0.10649196232707137"> </span><span id="ouHighlight__57_65TO48_55">الگوریتم</span><span id="noHighlight_0.7338902232586249"> </span><span id="ouHighlight__41_55TO57_69">همراه دوستانه</span><span id="noHighlight_0.9629247037118535"> در </span><span id="ouHighlight__77_83TO74_77">نورد</span><span id="noHighlight_0.5813415357876773"> در </span><span id="ouHighlight__89_91TO82_89">حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.1926889331734838"> </span><span id="ouHighlight__74_75TO91_93">است</span><span id="noHighlight_0.14587149589751447">.</span><span id="noHighlight_0.07758411327624837"> </span><span id="ouHighlight__94_96TO96_98">این</span><span id="noHighlight_0.6140253871300348"> </span><span id="ouHighlight__98_104TO100_103">شرکت</span><span id="noHighlight_0.02480148977596197"> </span><span class="" id="ouHighlight__106_109TO105_110">همچنین</span><span id="noHighlight_0.791694743269885"> </span><span id="ouHighlight__111_120TO112_121">اعلام نمود</span><span id="noHighlight_0.44445702011661714"> </span><span id="ouHighlight__122_125TO123_124">که</span><span id="noHighlight_0.7116291444430015"> </span><span id="ouHighlight__127_130TO126_128">این</span><span id="noHighlight_0.9229761994333298"> </span><span id="ouHighlight__132_137TO130_139">بروز رسانی</span><span id="noHighlight_0.9050148042450321"> </span><span id="ouHighlight__147_153TO141_152">به طور مساوی</span><span id="noHighlight_0.10279133967988718"> </span><span id="ouHighlight__161_162TO154_155">به</span><span id="noHighlight_0.7149131273706785"> </span><span id="ouHighlight__164_166TO157_159">همه</span><span id="noHighlight_0.5881636791411071"> </span><span id="ouHighlight__168_174TO161_169">دستگاه ها</span><span id="noHighlight_0.4506979000691874"> </span><span id="ouHighlight__176_177TO171_172">یا</span><span id="noHighlight_0.08071975410766952"> </span><span id="ouHighlight__179_185TO174_178">نتایج</span><span id="noHighlight_0.4499823402280896"> </span><span id="ouHighlight__155_159TO180_182">صدق</span><span id="noHighlight_0.44419107617180953"> </span><span id="ouHighlight__139_145TO184_190">نمی کند</span><span id="noHighlight_0.6858963379155852">:</span></div><br><div><span class="" id="ouHighlight__0_6TO0_13">تاثیر می گذارد</span><span id="noHighlight_0.39895606791904725"> </span><span id="ouHighlight__8_11TO15_18">تنها</span><span id="noHighlight_0.26009266743819714"> </span><span class="" id="ouHighlight__13_18TO20_24">جستجو</span><span id="noHighlight_0.5508451788111529"> </span><span class="" id="ouHighlight__20_27TO26_34">رتبه بندی</span><span id="noHighlight_0.2485946188542012"> </span><span id="ouHighlight__29_30TO36_41">بر روی</span><span id="noHighlight_0.4521563138554069"> </span><span id="ouHighlight__39_45TO43_52">دستگاه های</span><span id="noHighlight_0.1788830574158149"> </span><span id="ouHighlight__32_37TO54_63">تلفن همراه</span></div><div><span class="" id="ouHighlight__0_6TO0_13">تاثیر می گذارد</span><span id="noHighlight_0.4466509986279087"> </span><span class="" id="ouHighlight__15_21TO15_19">نتیجه</span><span id="noHighlight_0.7991462700573293"> </span><span id="ouHighlight__8_13TO21_25">جستجو</span><span id="noHighlight_0.25375839326674154"> </span><span id="ouHighlight__23_24TO27_28">در</span><span id="noHighlight_0.621034975541458"> </span><span class="" id="ouHighlight__26_28TO30_33">تمام</span><span id="noHighlight_0.9202200332976678"> </span><span id="ouHighlight__30_38TO35_38">زبان</span><span id="noHighlight_0.27878212905375555"> های </span><span id="ouHighlight__40_47TO44_47">جهان</span></div><div><span id="ouHighlight__8_9TO0_1">به</span><span id="noHighlight_0.08336101289779552"> </span><span id="ouHighlight__22_26TO3_7">صفحات</span><span id="noHighlight_0.424123519483123"> </span><span id="ouHighlight__11_20TO9_11">فرد</span><span id="noHighlight_0.6022637771149353"> </span><span class="" id="ouHighlight__29_31TO13_16">نیست</span><span id="noHighlight_0.32033066400441246"> </span><span class="" id="ouHighlight__33_38TO18_19">کل</span><span id="noHighlight_0.04066103860849857"> </span><span class="" id="ouHighlight__40_47TO21_27">وب سایت</span><span id="noHighlight_0.581459357695376"> </span><span class="" id="ouHighlight__0_6TO29_40">اعمال می شود<br><br></span><p><img class="aligncenter wp-image-219456" src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/Screen-Shot-2015-04-21-at-7.22.32-AM-787x600.png" alt="Mobile friendly Google" height="345" width="453"></p><br></div><br><div><span id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.810653714110695"> </span><span id="ouHighlight__15_22TO5_9">با هم</span><span id="noHighlight_0.27218170329427127"> </span><span id="ouHighlight__24_30TO11_14">دیگر</span><span id="noHighlight_0.14833523593051612"> </span><span id="ouHighlight__37_44TO16_18">سند</span><span id="noHighlight_0.7188034873845766"> </span><span id="ouHighlight__32_35TO20_32">سؤالات متداول</span><span id="noHighlight_0.3128207205693804"> </span><span class="" id="ouHighlight__46_48TO34_37">برای</span><span id="noHighlight_0.3605972378094908"> </span><span class="" id="ouHighlight__50_59TO39_49">مدیران سایت</span><span id="noHighlight_0.8873315386391952"> </span><span id="ouHighlight__11_13TO51_59">قرار داده</span><span id="noHighlight_0.26392530285091287"> </span><span id="ouHighlight__7_9TO61_63">است</span><span id="noHighlight_0.3891849280213777">.</span><span id="noHighlight_0.11651270641015277"> </span><span id="ouHighlight__62_64TO66_68">این</span><span id="noHighlight_0.8068580843431186"> </span><span id="ouHighlight__66_72TO70_73">شرکت</span><span id="noHighlight_0.12606877740222033"> </span><span id="ouHighlight__74_77TO75_81">می گوید</span><span id="noHighlight_0.8471518867681672"> </span><span id="ouHighlight__79_82TO83_84">که</span><span id="noHighlight_0.8035505565839778"> </span><span id="ouHighlight__84_93TO86_96">مدیران سایت</span><span id="noHighlight_0.9703403465027409"> </span><span id="ouHighlight__95_96TO98_99">یا</span><span id="noHighlight_0.6969006162756486"> </span><span id="ouHighlight__98_107TO101_106">ناشران</span><span id="noHighlight_0.1591305009660714"> </span><span id="ouHighlight__115_125TO108_112">لزوما</span><span id="noHighlight_0.19851562888686425"> </span><span id="ouHighlight__144_149TO114_118">تاثیر</span><span id="noHighlight_0.3985878106987565"> </span><span id="ouHighlight__134_142TO120_123">فوری</span><span id="noHighlight_0.044441197836671886"> </span><span id="ouHighlight__127_129TO125_126">را</span><span id="noHighlight_0.32503600296409474"> </span><span id="ouHighlight__109_113TO128_135">نمی بیند</span><span id="noHighlight_0.5992899039480144"> </span><span id="ouHighlight__151_153TO137_137">و</span><span id="noHighlight_0.046576160951059764"> </span><span class="" id="ouHighlight__185_190TO139_145">"قبل از</span><span id="noHighlight_0.4752143415559297"> </span><span id="ouHighlight__192_193TO147_148">آن</span><span id="noHighlight_0.9386702764945353"> را </span><span id="ouHighlight__195_199TO153_159">می سازد</span><span id="noHighlight_0.1661287623020541"> </span><span id="ouHighlight__205_207TO161_163">راه</span><span id="noHighlight_0.29570669470006883"> </span><span id="ouHighlight__201_203TO165_167">خود</span><span id="noHighlight_0.8430828045565526"> را </span><span id="ouHighlight__209_210TO172_173">به</span><span id="noHighlight_0.17224370869327454"> </span><span id="ouHighlight__212_214TO175_178">تمام</span><span id="noHighlight_0.10969529911834086"> </span><span id="ouHighlight__216_220TO180_184">صفحات</span><span id="noHighlight_0.002467024859429734"> </span><span id="ouHighlight__222_223TO186_187">در</span><span id="noHighlight_0.6674226431865975"> </span><span id="ouHighlight__229_234TO189_192">شاخص</span><span id="noHighlight_0.6481850609926784"> </span><span id="ouHighlight__155_158TO194_195">که</span><span id="noHighlight_0.5018638053332045"> </span><span id="ouHighlight__172_172TO197_198">یک</span><span id="noHighlight_0.22742485860577744"> </span><span id="ouHighlight__174_177TO200_203">هفته</span><span id="noHighlight_0.33910883095257727"> </span><span id="ouHighlight__179_180TO205_206">یا</span><span id="noHighlight_0.3285189603991363"> </span><span id="ouHighlight__182_183TO208_212">بیشتر</span><span id="noHighlight_0.9042695271035527"> </span><span id="ouHighlight__168_170TO214_218">خواهد</span><span id="noHighlight_0.25774457173393384"> بود</span><span id="ouHighlight__235_235TO223_224">."</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_5TO0_5">Google</span><span id="noHighlight_0.10100972506436978"> </span><span id="ouHighlight__7_16TO7_18">توصیه می کند</span><span id="noHighlight_0.5645721844029745"> </span><span id="ouHighlight__18_22TO20_32">با استفاده از</span><span id="noHighlight_0.6809856527764643"> </span><span id="ouHighlight__24_26TO34_35">آن</span><span id="noHighlight_0.14668033182636486"> </span><span id="ouHighlight__28_42TO37_49">همراه دوستانه</span><span id="noHighlight_0.5894108199016197"> </span><span id="ouHighlight__44_46TO51_54">آدرس</span><span id="noHighlight_0.22068626368294975"> </span><span id="ouHighlight__56_59TO56_60">ابزار</span><span id="noHighlight_0.9332970626784808"> </span><span id="ouHighlight__48_54TO62_64">تست</span><span id="noHighlight_0.6627244705256801"> </span><span class="" id="ouHighlight__64_72TO66_70">تعیین</span><span id="noHighlight_0.308656459921947"> </span><span class="" id="ouHighlight__74_80TO72_77">که آیا</span><span id="noHighlight_0.8508027976329314"> </span><span class="" id="ouHighlight__82_87TO79_82">گوگل</span><span id="noHighlight_0.7012967602028256"> </span><span class="" id="ouHighlight__106_115TO84_93">سایت/صفحات</span><span id="noHighlight_0.37651193599881205"> </span><span id="ouHighlight__101_104TO95_97">خود</span><span id="noHighlight_0.8313413232363256"> را </span><span id="ouHighlight__117_118TO102_109">به عنوان</span><span id="noHighlight_0.2511930992142456"> </span><span id="ouHighlight__120_124TO111_115">آماده</span><span id="noHighlight_0.9474790667577012"> </span><span id="ouHighlight__94_99TO117_120">توجه</span><span id="noHighlight_0.11128955409549701"> </span><span id="ouHighlight__89_92TO122_129">خواهد شد</span><span id="noHighlight_0.6649206409092412">.</span><span id="noHighlight_0.869612769922082"> </span><span id="ouHighlight__137_140TO132_140">بسیاری از</span><span id="noHighlight_0.8847817421893677"> </span><span id="ouHighlight__155_159TO142_145">لینک</span><span id="noHighlight_0.8387716606070761"> </span><span id="ouHighlight__142_145TO147_151">بیشتر</span><span id="noHighlight_0.24639101464370416"> </span><span id="ouHighlight__147_153TO153_156">مفید</span><span id="noHighlight_0.06711262307207733"> </span><span id="ouHighlight__161_162TO158_159">در</span><span id="noHighlight_0.6402106279155282"> </span><span id="ouHighlight__164_165TO161_162">در</span><span id="noHighlight_0.6763965250098471"> </span><span id="ouHighlight__171_174TO164_176">سوالات متداول</span><span id="noHighlight_0.5681711098980514"> </span><span id="ouHighlight__127_131TO178_181">وجود</span><span id="noHighlight_0.5274143528584582"> </span><span class="" id="ouHighlight__133_135TO183_186">دارد</span><span id="noHighlight_0.17889078230368916">.</span></div></div> text/html 2015-04-22T04:38:29+01:00 topnet-mph.mihanblog.com امیر رضایی گوگل می گوید 4.7% وجود دارد بیشتر همراه دوستانه وب سایت های امروز بیش از دو ماه پیش http://topnet-mph.mihanblog.com/post/13 <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap" align="right"><div><span class="" id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.26546029954565564"> </span><span id="ouHighlight__7_15TO5_13">اعلام کرد</span><span id="noHighlight_0.802137886943897"> </span><span id="ouHighlight__17_20TO15_16">که</span><span id="noHighlight_0.7701491899546731"> </span><span id="ouHighlight__28_35TO18_21">بوده</span><span id="noHighlight_0.11500029404249368"> است </span><span id="ouHighlight__39_43TO27_31">"4.7%</span><span id="noHighlight_0.14023866041486532"> </span><span id="ouHighlight__45_50TO33_38">uptick</span><span id="noHighlight_0.7865583345629306"> </span><span id="ouHighlight__52_53TO40_41">در</span><span id="noHighlight_0.6329462420906732"> </span><span id="ouHighlight__59_68TO43_46">نسبت</span><span id="noHighlight_0.9219573128597844"> </span><span id="ouHighlight__73_77TO48_51">سایت</span><span id="noHighlight_0.028416823161360405"> </span><span id="ouHighlight__95_102TO53_59">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.1261169449324523"> </span><span id="ouHighlight__88_93TO61_66">موبایل</span><span id="noHighlight_0.016250865957867844"> </span><span id="ouHighlight__84_86TO68_72">هستند</span><span id="noHighlight_0.005756930000815119"> </span><span id="ouHighlight__79_82TO74_76">که"</span><span id="noHighlight_0.5448645582759157"> </span><span id="ouHighlight__105_109TO78_87">از آنجا که</span><span id="noHighlight_0.5869466177732416"> </span><span id="ouHighlight__111_114TO89_92">آنها</span><span id="noHighlight_0.7609562444395203"> به </span><span id="ouHighlight__125_126TO97_98">ما</span><span id="noHighlight_0.8353914838128441"> </span><span class="" id="ouHighlight__116_123TO100_108">اطلاع داد</span><span id="noHighlight_0.9622109823860636"> </span><span id="ouHighlight__128_130TO110_111">دو</span><span id="noHighlight_0.42417845598684156"> </span><span id="ouHighlight__132_137TO113_115">ماه</span><span id="noHighlight_0.7454260344005866"> </span><span id="ouHighlight__139_141TO117_119">پیش</span><span id="noHighlight_0.7680176962708931"> در </span><span id="ouHighlight__143_147TO124_127">مورد</span><span id="noHighlight_0.5874974864326098"> </span><span id="ouHighlight__169_174TO129_138">بروز رسانی</span><span id="noHighlight_0.5999665559323806"> </span><span id="ouHighlight__160_167TO140_146">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.8592987565820672"> </span><span id="ouHighlight__153_158TO148_152">همراه</span><span id="noHighlight_0.6751413869492864"> </span><span id="ouHighlight__175_175TO154_157">است.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.9994726454136159"> </span><span class="" id="ouHighlight__7_10TO5_10">همچنین</span><span id="noHighlight_0.5006257638912002"> </span><span id="ouHighlight__12_15TO12_17">گفت که</span><span id="noHighlight_0.6106434427790064"> </span><span id="ouHighlight__33_35TO19_22">حالا</span><span id="noHighlight_0.023010175203160954"> </span><span id="ouHighlight__37_40TO24_25">که</span><span id="noHighlight_0.26705958487846815"> </span><span id="ouHighlight__42_45TO27_29">این</span><span id="noHighlight_0.5261782462368211"> </span><span id="ouHighlight__47_55TO31_38">الگوریتم</span><span id="ouHighlight__71_71TO39_39">،</span><span id="noHighlight_0.7165675132514391"> </span><span id="ouHighlight__60_66TO41_44">نورد</span><span id="noHighlight_0.7458564604005817"> </span><span id="ouHighlight__17_20TO46_49">آنها</span><span id="ouHighlight__31_31TO50_50">،</span><span id="noHighlight_0.03499076101288556"> </span><span id="ouHighlight__73_76TO52_53">که</span><span id="noHighlight_0.2678663752442858"> </span><span id="ouHighlight__83_87TO55_58">سایت</span><span id="noHighlight_0.5331945914607928"> </span><span id="ouHighlight__104_111TO60_66">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.04045077095913763"> </span><span id="ouHighlight__97_102TO68_73">موبایل</span><span id="noHighlight_0.5880576525031576"> </span><span id="ouHighlight__113_114TO75_76">در</span><span id="noHighlight_0.5684490755466075"> </span><span id="ouHighlight__125_130TO78_82">آینده</span><span id="noHighlight_0.8215734870151301"> </span><span id="ouHighlight__120_123TO84_88">نزدیک</span><span id="noHighlight_0.8415680239136549"> </span><span id="ouHighlight__94_95TO90_94">خواهد</span><span id="noHighlight_0.3620151460335249"> شد </span><span id="ouHighlight__22_25TO99_107">امیدواریم</span><span id="noHighlight_0.4300238388066482"> </span><span class="" id="ouHighlight__27_30TO109_110">که</span><span id="noHighlight_0.3688087829199923">.<br><br></span><p><img src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2014/12/google-mobile-smartphones-blue-ss-1920-800x450.jpg" alt="google-mobile-smartphones-blue-ss-1920" class="alignnone size-large wp-image-211355" height="311" width="553"></p><br></div><br><div><span id="ouHighlight__0_0TO0_1">من</span><span id="noHighlight_0.25861640365274907"> </span><span id="ouHighlight__5_12TO3_9">صادقانه</span><span id="noHighlight_0.031001553290125328"> </span><span id="ouHighlight__20_28TO11_14">تعجب</span><span id="noHighlight_0.8597656102128082"> </span><span class="" id="ouHighlight__14_18TO16_18">کمی</span><span id="noHighlight_0.1178302687085474"> </span><span id="ouHighlight__34_39TO20_24">تعداد</span><span id="noHighlight_0.13667190516179306"> </span><span id="ouHighlight__44_47TO26_29">تنها</span><span id="noHighlight_0.7957150000253655"> </span><span id="ouHighlight__49_53TO31_38">4.7 درصد</span><span id="noHighlight_0.7478088830006848"> </span><span id="ouHighlight__41_42TO40_42">است</span><span id="ouHighlight__49_53TO43_43">،</span><span id="noHighlight_0.18121702712316767"> </span><span id="ouHighlight__55_57TO45_47">اما</span><span id="noHighlight_0.4608931418218566"> </span><span id="ouHighlight__59_59TO49_50">من</span><span id="noHighlight_0.5615253814658787"> </span><span class="" id="ouHighlight__61_65TO52_61">حدس می زنم</span><span id="noHighlight_0.940169068475724"> </span><span id="ouHighlight__76_80TO63_67">فهرست</span><span id="noHighlight_0.3969713219552856"> </span><span id="ouHighlight__67_74TO69_72">گوگل</span><span id="noHighlight_0.7582599493847126"> </span><span id="ouHighlight__82_83TO74_75">از</span><span id="noHighlight_0.5117888163623372"> </span><span id="ouHighlight__89_93TO77_81">صفحات</span><span id="noHighlight_0.5519536224781527"> </span><span id="ouHighlight__85_87TO83_84">وب</span><span id="noHighlight_0.08891702283952363"> </span><span id="ouHighlight__98_103TO86_90">بسیار</span><span id="noHighlight_0.9191355203556335"> </span><span id="ouHighlight__105_109TO92_95">بزرگ</span><span id="noHighlight_0.5415697603890501"> </span><span id="ouHighlight__95_96TO97_99">است</span><span id="noHighlight_0.36787700630211617"> </span><span id="ouHighlight__111_113TO101_101">و</span><span id="noHighlight_0.5971935554428338"> </span><span class="" id="ouHighlight__125_130TO103_116">به احتمال زیاد</span><span id="noHighlight_0.2505012336419864"> </span><span id="ouHighlight__115_119TO118_121">وجود</span><span id="noHighlight_0.06568635096254094"> </span><span id="ouHighlight__121_123TO123_126">دارد</span><span id="noHighlight_0.7204794537943231"> </span><span id="ouHighlight__139_144TO128_132">تعداد</span><span id="noHighlight_0.6688574982484827"> </span><span id="ouHighlight__134_137TO134_138">زیادی</span><span id="noHighlight_0.8665755100733715"> </span><span id="ouHighlight__146_147TO140_141">از</span><span id="noHighlight_0.9557124690500721"> </span><span class="" id="ouHighlight__153_157TO143_147">صفحات</span><span id="noHighlight_0.03820380671491974"> </span><span id="ouHighlight__149_151TO149_150">وب</span><span id="noHighlight_0.019997679601931218"> است </span><span id="ouHighlight__159_162TO156_157">که</span><span id="noHighlight_0.16306339415804083"> </span><span id="ouHighlight__168_170TO159_160">نه</span><span id="noHighlight_0.3524271265237492"> </span><span id="ouHighlight__189_191TO162_164">اما</span><span id="noHighlight_0.4604554840006052"> </span><span id="ouHighlight__193_201TO166_176">در حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.40813944012179393"> </span><span id="ouHighlight__203_207TO178_184">هنوز هم</span><span id="noHighlight_0.2121032550432943"> حل و </span><span id="ouHighlight__209_217TO191_193">فصل</span><span id="noHighlight_0.13633444273687267"> </span><span id="ouHighlight__178_187TO195_197">حفظ</span><span id="noHighlight_0.21071622443694837"> </span><span id="ouHighlight__172_176TO199_201">شود</span><span id="noHighlight_0.9179716752308655">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__23_24TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.5232793199734259"> </span><span id="ouHighlight__26_29TO5_9">شنیدن</span><span id="noHighlight_0.605421666453472">,</span><span id="noHighlight_0.9453704595461038"> </span><span id="ouHighlight__11_21TO12_15">جالب</span><span id="noHighlight_0.7054137427867831"> </span><span id="ouHighlight__8_9TO17_21">خواهد</span><span id="noHighlight_0.42864128135634216"> بود </span><span id="ouHighlight__32_33TO27_29">اگر</span><span id="noHighlight_0.6987171469933295"> </span><span id="ouHighlight__35_40TO31_34">گوگل</span><span id="noHighlight_0.48934730464743836"> </span><span class="" id="ouHighlight__50_51TO36_37">به</span><span id="noHighlight_0.3284727669873688"> </span><span id="ouHighlight__53_57TO39_51">اشتراک گذاشتن</span><span id="noHighlight_0.025180377429061873"> </span><span id="ouHighlight__59_60TO53_54">آن</span><span id="ouHighlight__61_61TO55_55">،</span><span id="noHighlight_0.3712681155011145"> </span><span id="ouHighlight__63_65TO57_61">چگونه</span><span id="noHighlight_0.8588080886075695"> </span><span id="ouHighlight__67_70TO63_71">بسیاری از</span><span id="noHighlight_0.7928295579943795"> </span><span id="ouHighlight__72_76TO73_80">سایت های</span><span id="noHighlight_0.07803029203444467"> </span><span id="ouHighlight__88_95TO82_88">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.3570512783745178"> </span><span id="ouHighlight__81_86TO90_95">موبایل</span><span id="noHighlight_0.7362785723930657"> </span><span id="ouHighlight__97_102TO97_99">ظرف</span><span id="noHighlight_0.5173774119632321"> </span><span id="ouHighlight__113_115TO101_102">دو</span><span id="noHighlight_0.7435605502899567"> </span><span id="ouHighlight__117_122TO104_106">ماه</span><span id="noHighlight_0.3129146793215142"> </span><span id="ouHighlight__108_111TO108_112">آینده</span><span id="noHighlight_0.5827191351095499"> </span><span id="ouHighlight__42_48TO114_126">تصمیم می گیرد</span><span id="noHighlight_0.6973294576000041">.</span><span id="noHighlight_0.11516804493712851"> </span><span id="ouHighlight__125_128TO129_130">طی</span><span id="noHighlight_0.7905227447393648"> </span><span class="" id="ouHighlight__139_142TO132_135">هفته</span><span id="noHighlight_0.8083378215881531"> </span><span class="" id="ouHighlight__134_137TO137_141">گذشته</span><span id="noHighlight_0.9583481335112121"> </span><span id="ouHighlight__151_158TO143_145">شده</span><span id="noHighlight_0.4163054702180584"> </span><span id="ouHighlight__171_174TO147_151">اخبار</span><span id="noHighlight_0.09443723551796224"> </span><span id="ouHighlight__162_164TO153_157">بسیار</span><span id="noHighlight_0.4959897409839781"> </span><span id="ouHighlight__166_169TO159_164">بیشتری</span><span id="noHighlight_0.653845331148141"> در </span><span id="ouHighlight__182_185TO169_171">این</span><span id="noHighlight_0.24251038038854944"> </span><span id="ouHighlight__176_180TO173_176">مورد</span><span id="noHighlight_0.7271705495488402"> </span><span id="ouHighlight__187_188TO178_179">در</span><span id="noHighlight_0.4055874848118781"> </span><span id="ouHighlight__190_193TO181_185">بیشتر</span><span id="noHighlight_0.055605318139492654"> </span><span id="ouHighlight__213_217TO187_193">مطبوعات</span><span id="noHighlight_0.509081749409678"> </span><span id="ouHighlight__202_211TO195_204">جریان اصلی</span><span id="noHighlight_0.3847426866799474"> </span><span id="ouHighlight__219_222TO206_207">از</span><span id="noHighlight_0.07095354849120006"> </span><span id="ouHighlight__224_225TO209_210">در</span><span id="noHighlight_0.90370348061752"> </span><span id="ouHighlight__241_245TO212_219">سایت های</span><span id="noHighlight_0.9221835578926976"> </span><span id="ouHighlight__236_239TO221_224">خبری</span><span id="noHighlight_0.8852186965306502"> </span><span class="" id="ouHighlight__227_234TO226_229">صنعت</span><span id="noHighlight_0.28980545777318734"> </span><span class="" id="ouHighlight__246_246TO231_234">است.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_7">بنابراین</span><span id="noHighlight_0.5510404666995995"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO9_12">وجود</span><span id="noHighlight_0.14606854122892077"> </span><span id="ouHighlight__9_11TO14_16">شما</span><span id="noHighlight_0.3015152939810206"> به </span><span id="ouHighlight__18_19TO21_22">آن</span><span id="noHighlight_0.8298259697985372"> </span><span id="ouHighlight__13_16TO24_26">است</span><span id="noHighlight_0.5189647732305163">:</span><span id="noHighlight_0.9835117207192855"> </span><span id="ouHighlight__22_27TO29_32">گوگل</span><span id="noHighlight_0.22805475172993772"> </span><span id="ouHighlight__29_31TO34_37">دیدم</span><span id="noHighlight_0.9879741150970426"> </span><span id="ouHighlight__35_37TO39_42">~ 5%</span><span id="noHighlight_0.25010168895932194"> </span><span id="ouHighlight__39_44TO44_49">uptick</span><span id="noHighlight_0.9561850520322801"> </span><span id="ouHighlight__46_47TO51_52">در</span><span id="noHighlight_0.3018098205468227"> </span><span class="" id="ouHighlight__49_54TO54_59">موبایل</span><span id="noHighlight_0.9281066875124651"> </span><span class="" id="ouHighlight__56_63TO61_67">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.672247724738093"> </span><span class="" id="ouHighlight__65_67TO69_70">وب</span><span id="noHighlight_0.5426165940754392"> </span><span id="ouHighlight__69_73TO72_75">سایت</span><span id="noHighlight_0.4797555611698935"> </span><span id="ouHighlight__75_76TO77_78">در</span><span id="noHighlight_0.19328110699893608"> </span><span id="ouHighlight__84_88TO80_87">صفحه اول</span><span id="noHighlight_0.10265608680894744"> </span><span id="ouHighlight__78_82TO89_94">خود را</span><span id="noHighlight_0.8402208910848933"> </span><span id="ouHighlight__93_96TO96_99">تنها</span><span id="noHighlight_0.31485694798893915"> </span><span id="ouHighlight__90_91TO101_102">در</span><span id="noHighlight_0.32535066440648375"> </span><span id="ouHighlight__98_100TO104_105">دو</span><span id="noHighlight_0.6320593072230803"> </span><span id="ouHighlight__102_107TO107_109">ماه</span><span id="noHighlight_0.42308993141209195">.</span><span id="noHighlight_0.9068397725563099"> </span><span id="ouHighlight__110_110TO112_113">من</span><span id="noHighlight_0.10655473216239231"> </span><span id="ouHighlight__112_116TO115_124">حدس می زنم</span><span id="noHighlight_0.8999777305326314"> </span><span id="ouHighlight__122_125TO126_128">ترس</span><span id="noHighlight_0.9766980339383291"> </span><span id="ouHighlight__130_141TO130_141">Mobilegeddon</span><span id="noHighlight_0.3278195355346448"> در </span><span id="ouHighlight__143_148TO146_149">واقع</span><span id="noHighlight_0.2984357746374313"> </span><span class="" id="ouHighlight__150_155TO151_160">کار می کرد</span><span id="noHighlight_0.2460857149035598">.</span></div></div> text/html 2015-04-22T04:38:29+01:00 topnet-mph.mihanblog.com امیر رضایی گوگل می گوید 4.7% وجود دارد بیشتر همراه دوستانه وب سایت های امروز بیش از دو ماه پیش http://topnet-mph.mihanblog.com/post/5 <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap" align="right"><div><span class="" id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.26546029954565564"> </span><span id="ouHighlight__7_15TO5_13">اعلام کرد</span><span id="noHighlight_0.802137886943897"> </span><span id="ouHighlight__17_20TO15_16">که</span><span id="noHighlight_0.7701491899546731"> </span><span id="ouHighlight__28_35TO18_21">بوده</span><span id="noHighlight_0.11500029404249368"> است </span><span id="ouHighlight__39_43TO27_31">"4.7%</span><span id="noHighlight_0.14023866041486532"> </span><span id="ouHighlight__45_50TO33_38">uptick</span><span id="noHighlight_0.7865583345629306"> </span><span id="ouHighlight__52_53TO40_41">در</span><span id="noHighlight_0.6329462420906732"> </span><span id="ouHighlight__59_68TO43_46">نسبت</span><span id="noHighlight_0.9219573128597844"> </span><span id="ouHighlight__73_77TO48_51">سایت</span><span id="noHighlight_0.028416823161360405"> </span><span id="ouHighlight__95_102TO53_59">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.1261169449324523"> </span><span id="ouHighlight__88_93TO61_66">موبایل</span><span id="noHighlight_0.016250865957867844"> </span><span id="ouHighlight__84_86TO68_72">هستند</span><span id="noHighlight_0.005756930000815119"> </span><span id="ouHighlight__79_82TO74_76">که"</span><span id="noHighlight_0.5448645582759157"> </span><span id="ouHighlight__105_109TO78_87">از آنجا که</span><span id="noHighlight_0.5869466177732416"> </span><span id="ouHighlight__111_114TO89_92">آنها</span><span id="noHighlight_0.7609562444395203"> به </span><span id="ouHighlight__125_126TO97_98">ما</span><span id="noHighlight_0.8353914838128441"> </span><span class="" id="ouHighlight__116_123TO100_108">اطلاع داد</span><span id="noHighlight_0.9622109823860636"> </span><span id="ouHighlight__128_130TO110_111">دو</span><span id="noHighlight_0.42417845598684156"> </span><span id="ouHighlight__132_137TO113_115">ماه</span><span id="noHighlight_0.7454260344005866"> </span><span id="ouHighlight__139_141TO117_119">پیش</span><span id="noHighlight_0.7680176962708931"> در </span><span id="ouHighlight__143_147TO124_127">مورد</span><span id="noHighlight_0.5874974864326098"> </span><span id="ouHighlight__169_174TO129_138">بروز رسانی</span><span id="noHighlight_0.5999665559323806"> </span><span id="ouHighlight__160_167TO140_146">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.8592987565820672"> </span><span id="ouHighlight__153_158TO148_152">همراه</span><span id="noHighlight_0.6751413869492864"> </span><span id="ouHighlight__175_175TO154_157">است.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.9994726454136159"> </span><span class="" id="ouHighlight__7_10TO5_10">همچنین</span><span id="noHighlight_0.5006257638912002"> </span><span id="ouHighlight__12_15TO12_17">گفت که</span><span id="noHighlight_0.6106434427790064"> </span><span id="ouHighlight__33_35TO19_22">حالا</span><span id="noHighlight_0.023010175203160954"> </span><span id="ouHighlight__37_40TO24_25">که</span><span id="noHighlight_0.26705958487846815"> </span><span id="ouHighlight__42_45TO27_29">این</span><span id="noHighlight_0.5261782462368211"> </span><span id="ouHighlight__47_55TO31_38">الگوریتم</span><span id="ouHighlight__71_71TO39_39">،</span><span id="noHighlight_0.7165675132514391"> </span><span id="ouHighlight__60_66TO41_44">نورد</span><span id="noHighlight_0.7458564604005817"> </span><span id="ouHighlight__17_20TO46_49">آنها</span><span id="ouHighlight__31_31TO50_50">،</span><span id="noHighlight_0.03499076101288556"> </span><span id="ouHighlight__73_76TO52_53">که</span><span id="noHighlight_0.2678663752442858"> </span><span id="ouHighlight__83_87TO55_58">سایت</span><span id="noHighlight_0.5331945914607928"> </span><span id="ouHighlight__104_111TO60_66">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.04045077095913763"> </span><span id="ouHighlight__97_102TO68_73">موبایل</span><span id="noHighlight_0.5880576525031576"> </span><span id="ouHighlight__113_114TO75_76">در</span><span id="noHighlight_0.5684490755466075"> </span><span id="ouHighlight__125_130TO78_82">آینده</span><span id="noHighlight_0.8215734870151301"> </span><span id="ouHighlight__120_123TO84_88">نزدیک</span><span id="noHighlight_0.8415680239136549"> </span><span id="ouHighlight__94_95TO90_94">خواهد</span><span id="noHighlight_0.3620151460335249"> شد </span><span id="ouHighlight__22_25TO99_107">امیدواریم</span><span id="noHighlight_0.4300238388066482"> </span><span class="" id="ouHighlight__27_30TO109_110">که</span><span id="noHighlight_0.3688087829199923">.<br><br></span><p><img src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2014/12/google-mobile-smartphones-blue-ss-1920-800x450.jpg" alt="google-mobile-smartphones-blue-ss-1920" class="alignnone size-large wp-image-211355" height="311" width="553"></p><br></div><br><div><span id="ouHighlight__0_0TO0_1">من</span><span id="noHighlight_0.25861640365274907"> </span><span id="ouHighlight__5_12TO3_9">صادقانه</span><span id="noHighlight_0.031001553290125328"> </span><span id="ouHighlight__20_28TO11_14">تعجب</span><span id="noHighlight_0.8597656102128082"> </span><span class="" id="ouHighlight__14_18TO16_18">کمی</span><span id="noHighlight_0.1178302687085474"> </span><span id="ouHighlight__34_39TO20_24">تعداد</span><span id="noHighlight_0.13667190516179306"> </span><span id="ouHighlight__44_47TO26_29">تنها</span><span id="noHighlight_0.7957150000253655"> </span><span id="ouHighlight__49_53TO31_38">4.7 درصد</span><span id="noHighlight_0.7478088830006848"> </span><span id="ouHighlight__41_42TO40_42">است</span><span id="ouHighlight__49_53TO43_43">،</span><span id="noHighlight_0.18121702712316767"> </span><span id="ouHighlight__55_57TO45_47">اما</span><span id="noHighlight_0.4608931418218566"> </span><span id="ouHighlight__59_59TO49_50">من</span><span id="noHighlight_0.5615253814658787"> </span><span class="" id="ouHighlight__61_65TO52_61">حدس می زنم</span><span id="noHighlight_0.940169068475724"> </span><span id="ouHighlight__76_80TO63_67">فهرست</span><span id="noHighlight_0.3969713219552856"> </span><span id="ouHighlight__67_74TO69_72">گوگل</span><span id="noHighlight_0.7582599493847126"> </span><span id="ouHighlight__82_83TO74_75">از</span><span id="noHighlight_0.5117888163623372"> </span><span id="ouHighlight__89_93TO77_81">صفحات</span><span id="noHighlight_0.5519536224781527"> </span><span id="ouHighlight__85_87TO83_84">وب</span><span id="noHighlight_0.08891702283952363"> </span><span id="ouHighlight__98_103TO86_90">بسیار</span><span id="noHighlight_0.9191355203556335"> </span><span id="ouHighlight__105_109TO92_95">بزرگ</span><span id="noHighlight_0.5415697603890501"> </span><span id="ouHighlight__95_96TO97_99">است</span><span id="noHighlight_0.36787700630211617"> </span><span id="ouHighlight__111_113TO101_101">و</span><span id="noHighlight_0.5971935554428338"> </span><span class="" id="ouHighlight__125_130TO103_116">به احتمال زیاد</span><span id="noHighlight_0.2505012336419864"> </span><span id="ouHighlight__115_119TO118_121">وجود</span><span id="noHighlight_0.06568635096254094"> </span><span id="ouHighlight__121_123TO123_126">دارد</span><span id="noHighlight_0.7204794537943231"> </span><span id="ouHighlight__139_144TO128_132">تعداد</span><span id="noHighlight_0.6688574982484827"> </span><span id="ouHighlight__134_137TO134_138">زیادی</span><span id="noHighlight_0.8665755100733715"> </span><span id="ouHighlight__146_147TO140_141">از</span><span id="noHighlight_0.9557124690500721"> </span><span class="" id="ouHighlight__153_157TO143_147">صفحات</span><span id="noHighlight_0.03820380671491974"> </span><span id="ouHighlight__149_151TO149_150">وب</span><span id="noHighlight_0.019997679601931218"> است </span><span id="ouHighlight__159_162TO156_157">که</span><span id="noHighlight_0.16306339415804083"> </span><span id="ouHighlight__168_170TO159_160">نه</span><span id="noHighlight_0.3524271265237492"> </span><span id="ouHighlight__189_191TO162_164">اما</span><span id="noHighlight_0.4604554840006052"> </span><span id="ouHighlight__193_201TO166_176">در حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.40813944012179393"> </span><span id="ouHighlight__203_207TO178_184">هنوز هم</span><span id="noHighlight_0.2121032550432943"> حل و </span><span id="ouHighlight__209_217TO191_193">فصل</span><span id="noHighlight_0.13633444273687267"> </span><span id="ouHighlight__178_187TO195_197">حفظ</span><span id="noHighlight_0.21071622443694837"> </span><span id="ouHighlight__172_176TO199_201">شود</span><span id="noHighlight_0.9179716752308655">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__23_24TO0_3">برای</span><span id="noHighlight_0.5232793199734259"> </span><span id="ouHighlight__26_29TO5_9">شنیدن</span><span id="noHighlight_0.605421666453472">,</span><span id="noHighlight_0.9453704595461038"> </span><span id="ouHighlight__11_21TO12_15">جالب</span><span id="noHighlight_0.7054137427867831"> </span><span id="ouHighlight__8_9TO17_21">خواهد</span><span id="noHighlight_0.42864128135634216"> بود </span><span id="ouHighlight__32_33TO27_29">اگر</span><span id="noHighlight_0.6987171469933295"> </span><span id="ouHighlight__35_40TO31_34">گوگل</span><span id="noHighlight_0.48934730464743836"> </span><span class="" id="ouHighlight__50_51TO36_37">به</span><span id="noHighlight_0.3284727669873688"> </span><span id="ouHighlight__53_57TO39_51">اشتراک گذاشتن</span><span id="noHighlight_0.025180377429061873"> </span><span id="ouHighlight__59_60TO53_54">آن</span><span id="ouHighlight__61_61TO55_55">،</span><span id="noHighlight_0.3712681155011145"> </span><span id="ouHighlight__63_65TO57_61">چگونه</span><span id="noHighlight_0.8588080886075695"> </span><span id="ouHighlight__67_70TO63_71">بسیاری از</span><span id="noHighlight_0.7928295579943795"> </span><span id="ouHighlight__72_76TO73_80">سایت های</span><span id="noHighlight_0.07803029203444467"> </span><span id="ouHighlight__88_95TO82_88">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.3570512783745178"> </span><span id="ouHighlight__81_86TO90_95">موبایل</span><span id="noHighlight_0.7362785723930657"> </span><span id="ouHighlight__97_102TO97_99">ظرف</span><span id="noHighlight_0.5173774119632321"> </span><span id="ouHighlight__113_115TO101_102">دو</span><span id="noHighlight_0.7435605502899567"> </span><span id="ouHighlight__117_122TO104_106">ماه</span><span id="noHighlight_0.3129146793215142"> </span><span id="ouHighlight__108_111TO108_112">آینده</span><span id="noHighlight_0.5827191351095499"> </span><span id="ouHighlight__42_48TO114_126">تصمیم می گیرد</span><span id="noHighlight_0.6973294576000041">.</span><span id="noHighlight_0.11516804493712851"> </span><span id="ouHighlight__125_128TO129_130">طی</span><span id="noHighlight_0.7905227447393648"> </span><span class="" id="ouHighlight__139_142TO132_135">هفته</span><span id="noHighlight_0.8083378215881531"> </span><span class="" id="ouHighlight__134_137TO137_141">گذشته</span><span id="noHighlight_0.9583481335112121"> </span><span id="ouHighlight__151_158TO143_145">شده</span><span id="noHighlight_0.4163054702180584"> </span><span id="ouHighlight__171_174TO147_151">اخبار</span><span id="noHighlight_0.09443723551796224"> </span><span id="ouHighlight__162_164TO153_157">بسیار</span><span id="noHighlight_0.4959897409839781"> </span><span id="ouHighlight__166_169TO159_164">بیشتری</span><span id="noHighlight_0.653845331148141"> در </span><span id="ouHighlight__182_185TO169_171">این</span><span id="noHighlight_0.24251038038854944"> </span><span id="ouHighlight__176_180TO173_176">مورد</span><span id="noHighlight_0.7271705495488402"> </span><span id="ouHighlight__187_188TO178_179">در</span><span id="noHighlight_0.4055874848118781"> </span><span id="ouHighlight__190_193TO181_185">بیشتر</span><span id="noHighlight_0.055605318139492654"> </span><span id="ouHighlight__213_217TO187_193">مطبوعات</span><span id="noHighlight_0.509081749409678"> </span><span id="ouHighlight__202_211TO195_204">جریان اصلی</span><span id="noHighlight_0.3847426866799474"> </span><span id="ouHighlight__219_222TO206_207">از</span><span id="noHighlight_0.07095354849120006"> </span><span id="ouHighlight__224_225TO209_210">در</span><span id="noHighlight_0.90370348061752"> </span><span id="ouHighlight__241_245TO212_219">سایت های</span><span id="noHighlight_0.9221835578926976"> </span><span id="ouHighlight__236_239TO221_224">خبری</span><span id="noHighlight_0.8852186965306502"> </span><span class="" id="ouHighlight__227_234TO226_229">صنعت</span><span id="noHighlight_0.28980545777318734"> </span><span class="" id="ouHighlight__246_246TO231_234">است.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_1TO0_7">بنابراین</span><span id="noHighlight_0.5510404666995995"> </span><span id="ouHighlight__3_7TO9_12">وجود</span><span id="noHighlight_0.14606854122892077"> </span><span id="ouHighlight__9_11TO14_16">شما</span><span id="noHighlight_0.3015152939810206"> به </span><span id="ouHighlight__18_19TO21_22">آن</span><span id="noHighlight_0.8298259697985372"> </span><span id="ouHighlight__13_16TO24_26">است</span><span id="noHighlight_0.5189647732305163">:</span><span id="noHighlight_0.9835117207192855"> </span><span id="ouHighlight__22_27TO29_32">گوگل</span><span id="noHighlight_0.22805475172993772"> </span><span id="ouHighlight__29_31TO34_37">دیدم</span><span id="noHighlight_0.9879741150970426"> </span><span id="ouHighlight__35_37TO39_42">~ 5%</span><span id="noHighlight_0.25010168895932194"> </span><span id="ouHighlight__39_44TO44_49">uptick</span><span id="noHighlight_0.9561850520322801"> </span><span id="ouHighlight__46_47TO51_52">در</span><span id="noHighlight_0.3018098205468227"> </span><span class="" id="ouHighlight__49_54TO54_59">موبایل</span><span id="noHighlight_0.9281066875124651"> </span><span class="" id="ouHighlight__56_63TO61_67">دوستانه</span><span id="noHighlight_0.672247724738093"> </span><span class="" id="ouHighlight__65_67TO69_70">وب</span><span id="noHighlight_0.5426165940754392"> </span><span id="ouHighlight__69_73TO72_75">سایت</span><span id="noHighlight_0.4797555611698935"> </span><span id="ouHighlight__75_76TO77_78">در</span><span id="noHighlight_0.19328110699893608"> </span><span id="ouHighlight__84_88TO80_87">صفحه اول</span><span id="noHighlight_0.10265608680894744"> </span><span id="ouHighlight__78_82TO89_94">خود را</span><span id="noHighlight_0.8402208910848933"> </span><span id="ouHighlight__93_96TO96_99">تنها</span><span id="noHighlight_0.31485694798893915"> </span><span id="ouHighlight__90_91TO101_102">در</span><span id="noHighlight_0.32535066440648375"> </span><span id="ouHighlight__98_100TO104_105">دو</span><span id="noHighlight_0.6320593072230803"> </span><span id="ouHighlight__102_107TO107_109">ماه</span><span id="noHighlight_0.42308993141209195">.</span><span id="noHighlight_0.9068397725563099"> </span><span id="ouHighlight__110_110TO112_113">من</span><span id="noHighlight_0.10655473216239231"> </span><span id="ouHighlight__112_116TO115_124">حدس می زنم</span><span id="noHighlight_0.8999777305326314"> </span><span id="ouHighlight__122_125TO126_128">ترس</span><span id="noHighlight_0.9766980339383291"> </span><span id="ouHighlight__130_141TO130_141">Mobilegeddon</span><span id="noHighlight_0.3278195355346448"> در </span><span id="ouHighlight__143_148TO146_149">واقع</span><span id="noHighlight_0.2984357746374313"> </span><span class="" id="ouHighlight__150_155TO151_160">کار می کرد</span><span id="noHighlight_0.2460857149035598">.</span></div></div> text/html 2015-04-22T04:37:18+01:00 topnet-mph.mihanblog.com امیر رضایی گوگل اکنون شخصیت های Emoji را در دسکتاپ نتایج نشان می دهد اما شما جستجو توسط آنها مانند بینگ اجازه نمی دهد http://topnet-mph.mihanblog.com/post/12 <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap" align="justify"><div><span class="" id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.5729299227970353"> در </span><span class="" id="ouHighlight__10_12TO8_15">حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.36686164615924266"> </span><span class="" id="ouHighlight__28_37TO17_21">شخصیت</span><span id="noHighlight_0.4676718402540794"> های </span><span id="ouHighlight__22_26TO27_31">emoji</span><span id="noHighlight_0.34001942380526284"> </span><span id="ouHighlight__39_40TO33_34">در</span><span id="noHighlight_0.9281100363867639"> </span><span id="ouHighlight__42_45TO36_37">پر</span><span id="noHighlight_0.2850304488794885"> </span><span id="ouHighlight__47_51TO39_41">رنگ</span><span id="noHighlight_0.9167030350285525"> </span><span id="ouHighlight__53_54TO43_44">در</span><span id="noHighlight_0.9423486302276222"> </span><span id="ouHighlight__75_81TO46_50">نتایج</span><span id="noHighlight_0.27313829368868425"> </span><span id="ouHighlight__68_73TO52_57">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.4240820131030314"> </span><span id="ouHighlight__60_66TO59_65">دسک تاپ</span><span id="noHighlight_0.417246771704065"> </span><span id="ouHighlight__84_93TO67_71">نهایت</span><span id="noHighlight_0.9169890302892989"> </span><span id="ouHighlight__102_106TO73_74">آن</span><span id="noHighlight_0.5665137059699713"> </span><span id="ouHighlight__112_116TO76_80">صفحات</span><span id="noHighlight_0.2527244720917653"> </span><span id="ouHighlight__108_110TO82_83">وب</span><span id="noHighlight_0.3927432530544416"> </span><span class="" id="ouHighlight__118_122TO85_97">با استفاده از</span><span id="noHighlight_0.7922032706651918"> </span><span id="ouHighlight__124_128TO99_100">آن</span><span id="noHighlight_0.5215800386575633"> </span><span id="ouHighlight__130_139TO102_106">شخصیت</span><span id="noHighlight_0.9925088247196916"> </span><span id="ouHighlight__95_100TO108_111">دادن</span><span id="noHighlight_0.23167377440191572"> </span><span id="ouHighlight__146_155TO113_115">دید</span><span id="noHighlight_0.9910693365219779"> </span><span id="ouHighlight__141_144TO117_121">بیشتر</span><span id="noHighlight_0.8921767074844803"> </span><span id="ouHighlight__157_158TO123_124">در</span><span id="noHighlight_0.31555732124522795"> </span><span id="ouHighlight__171_177TO126_130">نتایج</span><span id="noHighlight_0.6709961700428686"> </span><span id="ouHighlight__164_169TO132_136">جستجو</span><span id="noHighlight_0.12495265599698613"> </span><span id="ouHighlight__14_20TO138_142">نمایش</span><span id="noHighlight_0.5129183405571754"> </span><span id="ouHighlight__7_8TO144_146">است</span><span id="noHighlight_0.12639531321507513">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__4_9TO0_4">بارکر</span><span id="noHighlight_0.9472617937002573"> </span><span id="ouHighlight__0_2TO6_7">دن</span><span id="noHighlight_0.36353338437126703"> </span><span class="" id="ouHighlight__15_19TO9_11">اول</span><span id="noHighlight_0.009565204054489351"> </span><span id="ouHighlight__11_13TO13_15">بود</span><span id="noHighlight_0.5861687394218597"> </span><span id="ouHighlight__21_22TO17_18">به</span><span id="noHighlight_0.603134922974249"> </span><span id="ouHighlight__29_32TO20_22">این</span><span id="noHighlight_0.1397632303418691"> </span><span id="ouHighlight__24_27TO24_27">نقطه</span><span id="noHighlight_0.333294889514285"> </span><span id="ouHighlight__34_36TO29_29">و</span><span id="noHighlight_0.7031839787147439"> </span><span id="ouHighlight__43_44TO31_32">آن</span><span id="noHighlight_0.8113014100806746"> را </span><span id="ouHighlight__46_47TO37_38">در</span><span id="noHighlight_0.8352584565567778"> </span><span id="ouHighlight__49_55TO40_45">توییتر</span><span id="noHighlight_0.8000315022014467"> </span><span id="ouHighlight__38_41TO47_51">ارسال</span><span id="noHighlight_0.38862908589350764">.</span><span id="noHighlight_0.3379317992242833"> در </span><span id="ouHighlight__58_61TO57_61">اینجا</span><span id="noHighlight_0.9561992589222892"> این </span><span id="ouHighlight__63_64TO67_69">است</span><span id="noHighlight_0.4375268229571474"> که </span><span id="ouHighlight__75_78TO74_77">ضربه</span><span id="noHighlight_0.9880979627263846"> </span><span id="ouHighlight__68_73TO79_92">روی صفحه نمایش</span><span id="noHighlight_0.9347253776895741"> </span><span id="ouHighlight__80_81TO94_95">از</span><span id="noHighlight_0.7532115052344375"> </span><span id="ouHighlight__83_85TO97_101">چگونه</span><span id="noHighlight_0.828609017028101"> </span><span id="ouHighlight__87_88TO103_104">آن</span><span id="noHighlight_0.9050743914300264"> را </span><span id="ouHighlight__96_97TO109_110">در</span><span id="noHighlight_0.45635067440738053"> </span><span class="" id="ouHighlight__99_104TO112_115">گوگل</span><span id="noHighlight_0.6380952665360536"> </span><span class="" id="ouHighlight__106_112TO117_122">دسکتاپ</span><span id="noHighlight_0.6305230000361137"> </span><span class="" id="ouHighlight__90_94TO124_129">می رسد</span><span id="noHighlight_0.08066679619407202">.</span></div><br><div><p><img src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/google-emoji-desktop-1429706884.png" alt="google-emoji-desktop-1429706884" class="alignnone size-full wp-image-219544" height="668" width="499"></p></div><br><div><span id="ouHighlight__0_3TO0_2">این</span><span id="noHighlight_0.43859932899230203"> </span><span id="ouHighlight__14_20TO4_6">کار</span><span id="noHighlight_0.5687985538953564"> </span><span id="ouHighlight__5_7TO8_15">کرده است</span><span id="noHighlight_0.34924713800709317"> </span><span class="" id="ouHighlight__22_23TO17_18">در</span><span id="noHighlight_0.19862325176557605"> </span><span class="" id="ouHighlight__32_39TO20_25">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.5186037121278797"> </span><span id="ouHighlight__25_30TO27_36">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.5195820911387008"> </span><span id="ouHighlight__41_45TO38_39">از</span><span id="noHighlight_0.5771740258763092"> </span><span id="ouHighlight__47_50TO41_44">2012</span><span id="noHighlight_0.13191554655224424"> </span><span id="ouHighlight__52_54TO46_48">اما</span><span id="noHighlight_0.48705592677755005"> </span><span id="ouHighlight__60_64TO50_53">هرگز</span><span id="noHighlight_0.0786466238274055"> </span><span id="ouHighlight__75_76TO55_56">در</span><span id="noHighlight_0.44534304632814836"> </span><span id="ouHighlight__86_93TO58_63">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.9127119829296674"> </span><span id="ouHighlight__78_84TO65_70">دسکتاپ</span><span id="noHighlight_0.08358522806537272"> </span><span id="ouHighlight__95_99TO72_73">تا</span><span id="noHighlight_0.22554435165623432"> </span><span id="ouHighlight__101_104TO75_77">این</span><span id="noHighlight_0.6535730012934066"> </span><span id="ouHighlight__106_109TO79_82">هفته</span><span id="noHighlight_0.6982550829888114"> </span><span id="ouHighlight__66_70TO84_92">نشان داده</span><span id="noHighlight_0.6612164234671829"> </span><span id="ouHighlight__56_58TO94_96">است</span><span id="noHighlight_0.7932558817887289">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_2">یکی</span><span id="noHighlight_0.5244822644224846"> می </span><span id="ouHighlight__10_13TO7_12">توانست</span><span id="noHighlight_0.42332694931124426"> </span><span id="ouHighlight__15_16TO14_15">به</span><span id="noHighlight_0.41034091790966665"> </span><span id="ouHighlight__18_23TO17_19">فرض</span><span id="noHighlight_0.41223204633098787"> </span><span id="ouHighlight__66_71TO21_23">مگر</span><span id="noHighlight_0.008904668372409441"> </span><span id="ouHighlight__73_76TO25_28">آنها</span><span id="noHighlight_0.042292247906551506"> </span><span id="ouHighlight__78_83TO30_34">کشیده</span><span id="noHighlight_0.062478755149886656"> </span><span id="ouHighlight__87_90TO36_39">بینگ</span><span id="noHighlight_0.18678315666763845"> </span><span id="ouHighlight__104_112TO41_49">searchers</span><span id="noHighlight_0.30536877635551574"> </span><span id="ouHighlight__117_122TO51_55">جستجو</span><span id="noHighlight_0.5570464909292924"> </span><span id="ouHighlight__124_125TO57_60">توسط</span><span id="noHighlight_0.6012961914508215"> </span><span id="ouHighlight__127_131TO62_66">emoji</span><span id="noHighlight_0.2097872520681271"> </span><span id="ouHighlight__96_102TO68_71">فعال</span><span id="noHighlight_0.8576109522881225"> </span><span id="ouHighlight__25_30TO73_76">گوگل</span><span id="noHighlight_0.43715680981487104"> </span><span id="ouHighlight__44_48TO78_80">این</span><span id="ouHighlight__52_52TO81_81">،</span><span id="noHighlight_0.031966384426289074"> </span><span id="ouHighlight__54_55TO83_88">بر روی</span><span id="noHighlight_0.7881349409096472"> </span><span id="ouHighlight__57_63TO90_92">هدف</span><span id="ouHighlight__64_64TO93_93">،</span><span id="noHighlight_0.5198281748362736"> </span><span id="ouHighlight__50_51TO95_98">روشن</span><span id="noHighlight_0.23079089009627218"> </span><span id="ouHighlight__32_37TO100_103">نیست</span><span id="noHighlight_0.9532422947659697">.</span><span id="noHighlight_0.038874898239267264"> </span><span id="ouHighlight__134_137TO106_107">که</span><span id="noHighlight_0.8091348288120516"> </span><span id="ouHighlight__149_152TO109_111">صدق</span><span id="noHighlight_0.2996264248771726"> </span><span class="" id="ouHighlight__139_143TO113_119">نمی کند</span><span id="ouHighlight__153_153TO120_120">،</span><span id="noHighlight_0.5286277760757946"> </span><span id="ouHighlight__155_155TO122_123">من</span><span id="noHighlight_0.9975654006886737"> </span><span id="ouHighlight__157_161TO125_132">سعی کردم</span><span id="noHighlight_0.10012476896944811"> </span><span id="ouHighlight__173_174TO134_135">به</span><span id="noHighlight_0.2643671689659346"> </span><span id="ouHighlight__176_179TO137_141">[خرید</span><span id="ouHighlight__181_181TO142_142">]</span><span id="noHighlight_0.22407101473603208"> </span><span id="ouHighlight__163_171TO144_148">جستجو</span><span id="noHighlight_0.5088420510993533"> </span><span id="ouHighlight__183_184TO150_151">در</span><span id="noHighlight_0.4252655608989554"> </span><span id="ouHighlight__186_191TO153_156">گوگل</span><span id="noHighlight_0.9928051909612651"> </span><span id="ouHighlight__193_195TO158_158">و</span><span id="noHighlight_0.43147363678709927"> </span><span id="ouHighlight__238_239TO160_169">همانطور که</span><span id="noHighlight_0.8156139457659907"> </span><span id="ouHighlight__241_244TO171_174">بینگ</span><span id="noHighlight_0.12004688072639225"> </span><span id="ouHighlight__250_252TO176_179">برای</span><span id="noHighlight_0.8578769880444302"> </span><span id="ouHighlight__254_257TO181_185">[خرید</span><span id="ouHighlight__259_260TO186_186">]</span><span id="noHighlight_0.625628844427356"> </span><span id="ouHighlight__197_198TO188_189">آن</span><span id="noHighlight_0.7369332547255064"> </span><span id="ouHighlight__200_205TO191_193">نمی</span><span id="noHighlight_0.28325062453181904"> </span><span id="ouHighlight__207_210TO195_197">آمد</span><span id="noHighlight_0.29491863364385107"> </span><span id="ouHighlight__212_213TO199_200">تا</span><span id="noHighlight_0.8867727879591351"> </span><span id="ouHighlight__215_218TO202_203">با</span><span id="noHighlight_0.20446662993607967"> </span><span id="ouHighlight__229_235TO205_209">نتایج</span><span id="noHighlight_0.9104053861443946"> </span><span id="ouHighlight__220_227TO211_216">مربوطه</span><span id="noHighlight_0.3953331890827513">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_7TO0_4">جنیفر</span><span id="noHighlight_0.3390079488512906"> </span><span id="ouHighlight__9_13TO6_10">Slegg</span><span id="noHighlight_0.11018348767425856"> </span><span id="ouHighlight__15_18TO12_15">گفت:</span><span id="noHighlight_0.02799209521449686"> </span><span id="ouHighlight__21_22TO17_19">"من</span><span id="noHighlight_0.3197176811779666"> </span><span id="ouHighlight__24_30TO21_22">شک</span><span id="noHighlight_0.8571160519762078"> </span><span id="ouHighlight__32_39TO24_31">spammers</span><span id="noHighlight_0.4087258568725093"> </span><span id="ouHighlight__53_57TO33_37">زمینه</span><span id="noHighlight_0.5728282548371313"> </span><span id="ouHighlight__59_61TO39_41">روز</span><span id="noHighlight_0.8652083436503606"> </span><span id="ouHighlight__90_94TO43_45">آید</span><span id="noHighlight_0.8411395068212928"> </span><span id="ouHighlight__96_97TO47_48">به</span><span id="noHighlight_0.3900108692422093"> </span><span id="ouHighlight__99_108TO50_56">تزئینات</span><span id="noHighlight_0.5413220397699586"> </span><span id="ouHighlight__110_111TO58_59">تا</span><span id="noHighlight_0.6496434804457529"> </span><span id="ouHighlight__126_133TO61_65">نتایج</span><span id="noHighlight_0.7453583385135975"> </span><span id="ouHighlight__119_124TO67_72">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.7708654465833258"> </span><span id="ouHighlight__113_117TO74_79">خود را</span><span id="noHighlight_0.4720288859705172"> </span><span id="ouHighlight__63_67TO81_93">با استفاده از</span><span id="noHighlight_0.9671814440252181"> </span><span id="ouHighlight__69_73TO95_97">این</span><span id="noHighlight_0.45350383520505677"> </span><span id="ouHighlight__75_80TO99_104">emojis</span><span id="noHighlight_0.7067617380958127"> </span><span id="ouHighlight__46_49TO106_110">داشته</span><span id="noHighlight_0.7659392703432526"> </span><span id="ouHighlight__41_44TO112_115">باشد</span><span id="ouHighlight__134_134TO116_117">."</span><span id="noHighlight_0.17128430580108545"> در </span><span id="ouHighlight__136_141TO122_125">واقع</span><span id="ouHighlight__142_142TO126_126">،</span><span id="noHighlight_0.235320664096194"> </span><span id="ouHighlight__144_146TO128_128">و</span><span id="noHighlight_0.9675566575579017"> </span><span id="ouHighlight__148_148TO130_131">من</span><span id="noHighlight_0.4702146413128402"> تعجب می </span><span id="ouHighlight__150_155TO141_143">کنم</span><span id="noHighlight_0.26839421830764676"> </span><span id="ouHighlight__157_158TO145_147">اگر</span><span id="noHighlight_0.33187986500418853"> </span><span class="" id="ouHighlight__160_165TO149_152">گوگل</span><span id="noHighlight_0.7341166455782431"> </span><span class="" id="ouHighlight__180_181TO154_155">آن</span><span id="noHighlight_0.7201693007173486"> را </span><span id="ouHighlight__172_178TO160_167">غیر فعال</span><span id="noHighlight_0.7373074947531879"> </span><span id="ouHighlight__167_170TO169_172">کنید</span><span id="noHighlight_0.024775740026747206"> </span><span id="ouHighlight__183_184TO174_175">یا</span><span id="noHighlight_0.9454228730670122"> </span><span id="ouHighlight__186_187TO177_179">اگر</span><span id="noHighlight_0.21269790350817042"> </span><span id="ouHighlight__198_198TO181_182">یک</span><span id="noHighlight_0.15081462509877086"> </span><span id="ouHighlight__211_217TO184_188">ویژگی</span><span id="noHighlight_0.7445349080855764"> </span><span id="ouHighlight__204_209TO190_195">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.1462614305459704"> </span><span id="ouHighlight__200_202TO197_200">جدید</span><span id="noHighlight_0.7376681178171564"> به </span><span id="ouHighlight__226_229TO205_208">زودی</span><span id="noHighlight_0.2748080538105826">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_4TO0_3">یاهو</span><span id="noHighlight_0.23481771650101446"> </span><span id="ouHighlight__6_14TO5_15">در حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.1956764009035692"> </span><span id="ouHighlight__29_35TO17_23">توانایی</span><span id="noHighlight_0.2829444075171036"> </span><span id="ouHighlight__37_39TO25_28">برای</span><span id="noHighlight_0.7078771286880957"> </span><span id="ouHighlight__41_47TO30_34">Emoji</span><span id="noHighlight_0.5533573518829836"> </span><span class="" id="ouHighlight__49_50TO36_39">برای</span><span id="noHighlight_0.4946485892232727"> </span><span id="ouHighlight__52_55TO41_45">نمایش</span><span id="noHighlight_0.23964225574195552"> </span><span id="ouHighlight__60_61TO47_48">در</span><span id="noHighlight_0.7212539037084554"> </span><span id="ouHighlight__76_82TO50_54">نتایج</span><span id="noHighlight_0.04710521306839344"> </span><span id="ouHighlight__69_74TO56_61">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.8462880069310111"> </span><span id="ouHighlight__63_67TO63_68">خود را</span><span id="noHighlight_0.737374905170018"> </span><span class="" id="ouHighlight__16_23TO70_83">غیرفعال می کند</span><span id="noHighlight_0.9533906801449433">.</span></div></div> text/html 2015-04-22T04:37:18+01:00 topnet-mph.mihanblog.com امیر رضایی گوگل اکنون شخصیت های Emoji را در دسکتاپ نتایج نشان می دهد اما شما جستجو توسط آنها مانند بینگ اجازه نمی دهد http://topnet-mph.mihanblog.com/post/4 <div style="direction: rtl; text-align: right;" id="OutputText" tabindex="99999" class="Wrap" align="justify"><div><span class="" id="ouHighlight__0_5TO0_3">گوگل</span><span id="noHighlight_0.5729299227970353"> در </span><span class="" id="ouHighlight__10_12TO8_15">حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.36686164615924266"> </span><span class="" id="ouHighlight__28_37TO17_21">شخصیت</span><span id="noHighlight_0.4676718402540794"> های </span><span id="ouHighlight__22_26TO27_31">emoji</span><span id="noHighlight_0.34001942380526284"> </span><span id="ouHighlight__39_40TO33_34">در</span><span id="noHighlight_0.9281100363867639"> </span><span id="ouHighlight__42_45TO36_37">پر</span><span id="noHighlight_0.2850304488794885"> </span><span id="ouHighlight__47_51TO39_41">رنگ</span><span id="noHighlight_0.9167030350285525"> </span><span id="ouHighlight__53_54TO43_44">در</span><span id="noHighlight_0.9423486302276222"> </span><span id="ouHighlight__75_81TO46_50">نتایج</span><span id="noHighlight_0.27313829368868425"> </span><span id="ouHighlight__68_73TO52_57">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.4240820131030314"> </span><span id="ouHighlight__60_66TO59_65">دسک تاپ</span><span id="noHighlight_0.417246771704065"> </span><span id="ouHighlight__84_93TO67_71">نهایت</span><span id="noHighlight_0.9169890302892989"> </span><span id="ouHighlight__102_106TO73_74">آن</span><span id="noHighlight_0.5665137059699713"> </span><span id="ouHighlight__112_116TO76_80">صفحات</span><span id="noHighlight_0.2527244720917653"> </span><span id="ouHighlight__108_110TO82_83">وب</span><span id="noHighlight_0.3927432530544416"> </span><span class="" id="ouHighlight__118_122TO85_97">با استفاده از</span><span id="noHighlight_0.7922032706651918"> </span><span id="ouHighlight__124_128TO99_100">آن</span><span id="noHighlight_0.5215800386575633"> </span><span id="ouHighlight__130_139TO102_106">شخصیت</span><span id="noHighlight_0.9925088247196916"> </span><span id="ouHighlight__95_100TO108_111">دادن</span><span id="noHighlight_0.23167377440191572"> </span><span id="ouHighlight__146_155TO113_115">دید</span><span id="noHighlight_0.9910693365219779"> </span><span id="ouHighlight__141_144TO117_121">بیشتر</span><span id="noHighlight_0.8921767074844803"> </span><span id="ouHighlight__157_158TO123_124">در</span><span id="noHighlight_0.31555732124522795"> </span><span id="ouHighlight__171_177TO126_130">نتایج</span><span id="noHighlight_0.6709961700428686"> </span><span id="ouHighlight__164_169TO132_136">جستجو</span><span id="noHighlight_0.12495265599698613"> </span><span id="ouHighlight__14_20TO138_142">نمایش</span><span id="noHighlight_0.5129183405571754"> </span><span id="ouHighlight__7_8TO144_146">است</span><span id="noHighlight_0.12639531321507513">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__4_9TO0_4">بارکر</span><span id="noHighlight_0.9472617937002573"> </span><span id="ouHighlight__0_2TO6_7">دن</span><span id="noHighlight_0.36353338437126703"> </span><span class="" id="ouHighlight__15_19TO9_11">اول</span><span id="noHighlight_0.009565204054489351"> </span><span id="ouHighlight__11_13TO13_15">بود</span><span id="noHighlight_0.5861687394218597"> </span><span id="ouHighlight__21_22TO17_18">به</span><span id="noHighlight_0.603134922974249"> </span><span id="ouHighlight__29_32TO20_22">این</span><span id="noHighlight_0.1397632303418691"> </span><span id="ouHighlight__24_27TO24_27">نقطه</span><span id="noHighlight_0.333294889514285"> </span><span id="ouHighlight__34_36TO29_29">و</span><span id="noHighlight_0.7031839787147439"> </span><span id="ouHighlight__43_44TO31_32">آن</span><span id="noHighlight_0.8113014100806746"> را </span><span id="ouHighlight__46_47TO37_38">در</span><span id="noHighlight_0.8352584565567778"> </span><span id="ouHighlight__49_55TO40_45">توییتر</span><span id="noHighlight_0.8000315022014467"> </span><span id="ouHighlight__38_41TO47_51">ارسال</span><span id="noHighlight_0.38862908589350764">.</span><span id="noHighlight_0.3379317992242833"> در </span><span id="ouHighlight__58_61TO57_61">اینجا</span><span id="noHighlight_0.9561992589222892"> این </span><span id="ouHighlight__63_64TO67_69">است</span><span id="noHighlight_0.4375268229571474"> که </span><span id="ouHighlight__75_78TO74_77">ضربه</span><span id="noHighlight_0.9880979627263846"> </span><span id="ouHighlight__68_73TO79_92">روی صفحه نمایش</span><span id="noHighlight_0.9347253776895741"> </span><span id="ouHighlight__80_81TO94_95">از</span><span id="noHighlight_0.7532115052344375"> </span><span id="ouHighlight__83_85TO97_101">چگونه</span><span id="noHighlight_0.828609017028101"> </span><span id="ouHighlight__87_88TO103_104">آن</span><span id="noHighlight_0.9050743914300264"> را </span><span id="ouHighlight__96_97TO109_110">در</span><span id="noHighlight_0.45635067440738053"> </span><span class="" id="ouHighlight__99_104TO112_115">گوگل</span><span id="noHighlight_0.6380952665360536"> </span><span class="" id="ouHighlight__106_112TO117_122">دسکتاپ</span><span id="noHighlight_0.6305230000361137"> </span><span class="" id="ouHighlight__90_94TO124_129">می رسد</span><span id="noHighlight_0.08066679619407202">.</span></div><br><div><p><img src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/google-emoji-desktop-1429706884.png" alt="google-emoji-desktop-1429706884" class="alignnone size-full wp-image-219544" height="668" width="499"></p></div><br><div><span id="ouHighlight__0_3TO0_2">این</span><span id="noHighlight_0.43859932899230203"> </span><span id="ouHighlight__14_20TO4_6">کار</span><span id="noHighlight_0.5687985538953564"> </span><span id="ouHighlight__5_7TO8_15">کرده است</span><span id="noHighlight_0.34924713800709317"> </span><span class="" id="ouHighlight__22_23TO17_18">در</span><span id="noHighlight_0.19862325176557605"> </span><span class="" id="ouHighlight__32_39TO20_25">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.5186037121278797"> </span><span id="ouHighlight__25_30TO27_36">تلفن همراه</span><span id="noHighlight_0.5195820911387008"> </span><span id="ouHighlight__41_45TO38_39">از</span><span id="noHighlight_0.5771740258763092"> </span><span id="ouHighlight__47_50TO41_44">2012</span><span id="noHighlight_0.13191554655224424"> </span><span id="ouHighlight__52_54TO46_48">اما</span><span id="noHighlight_0.48705592677755005"> </span><span id="ouHighlight__60_64TO50_53">هرگز</span><span id="noHighlight_0.0786466238274055"> </span><span id="ouHighlight__75_76TO55_56">در</span><span id="noHighlight_0.44534304632814836"> </span><span id="ouHighlight__86_93TO58_63">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.9127119829296674"> </span><span id="ouHighlight__78_84TO65_70">دسکتاپ</span><span id="noHighlight_0.08358522806537272"> </span><span id="ouHighlight__95_99TO72_73">تا</span><span id="noHighlight_0.22554435165623432"> </span><span id="ouHighlight__101_104TO75_77">این</span><span id="noHighlight_0.6535730012934066"> </span><span id="ouHighlight__106_109TO79_82">هفته</span><span id="noHighlight_0.6982550829888114"> </span><span id="ouHighlight__66_70TO84_92">نشان داده</span><span id="noHighlight_0.6612164234671829"> </span><span id="ouHighlight__56_58TO94_96">است</span><span id="noHighlight_0.7932558817887289">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_2TO0_2">یکی</span><span id="noHighlight_0.5244822644224846"> می </span><span id="ouHighlight__10_13TO7_12">توانست</span><span id="noHighlight_0.42332694931124426"> </span><span id="ouHighlight__15_16TO14_15">به</span><span id="noHighlight_0.41034091790966665"> </span><span id="ouHighlight__18_23TO17_19">فرض</span><span id="noHighlight_0.41223204633098787"> </span><span id="ouHighlight__66_71TO21_23">مگر</span><span id="noHighlight_0.008904668372409441"> </span><span id="ouHighlight__73_76TO25_28">آنها</span><span id="noHighlight_0.042292247906551506"> </span><span id="ouHighlight__78_83TO30_34">کشیده</span><span id="noHighlight_0.062478755149886656"> </span><span id="ouHighlight__87_90TO36_39">بینگ</span><span id="noHighlight_0.18678315666763845"> </span><span id="ouHighlight__104_112TO41_49">searchers</span><span id="noHighlight_0.30536877635551574"> </span><span id="ouHighlight__117_122TO51_55">جستجو</span><span id="noHighlight_0.5570464909292924"> </span><span id="ouHighlight__124_125TO57_60">توسط</span><span id="noHighlight_0.6012961914508215"> </span><span id="ouHighlight__127_131TO62_66">emoji</span><span id="noHighlight_0.2097872520681271"> </span><span id="ouHighlight__96_102TO68_71">فعال</span><span id="noHighlight_0.8576109522881225"> </span><span id="ouHighlight__25_30TO73_76">گوگل</span><span id="noHighlight_0.43715680981487104"> </span><span id="ouHighlight__44_48TO78_80">این</span><span id="ouHighlight__52_52TO81_81">،</span><span id="noHighlight_0.031966384426289074"> </span><span id="ouHighlight__54_55TO83_88">بر روی</span><span id="noHighlight_0.7881349409096472"> </span><span id="ouHighlight__57_63TO90_92">هدف</span><span id="ouHighlight__64_64TO93_93">،</span><span id="noHighlight_0.5198281748362736"> </span><span id="ouHighlight__50_51TO95_98">روشن</span><span id="noHighlight_0.23079089009627218"> </span><span id="ouHighlight__32_37TO100_103">نیست</span><span id="noHighlight_0.9532422947659697">.</span><span id="noHighlight_0.038874898239267264"> </span><span id="ouHighlight__134_137TO106_107">که</span><span id="noHighlight_0.8091348288120516"> </span><span id="ouHighlight__149_152TO109_111">صدق</span><span id="noHighlight_0.2996264248771726"> </span><span class="" id="ouHighlight__139_143TO113_119">نمی کند</span><span id="ouHighlight__153_153TO120_120">،</span><span id="noHighlight_0.5286277760757946"> </span><span id="ouHighlight__155_155TO122_123">من</span><span id="noHighlight_0.9975654006886737"> </span><span id="ouHighlight__157_161TO125_132">سعی کردم</span><span id="noHighlight_0.10012476896944811"> </span><span id="ouHighlight__173_174TO134_135">به</span><span id="noHighlight_0.2643671689659346"> </span><span id="ouHighlight__176_179TO137_141">[خرید</span><span id="ouHighlight__181_181TO142_142">]</span><span id="noHighlight_0.22407101473603208"> </span><span id="ouHighlight__163_171TO144_148">جستجو</span><span id="noHighlight_0.5088420510993533"> </span><span id="ouHighlight__183_184TO150_151">در</span><span id="noHighlight_0.4252655608989554"> </span><span id="ouHighlight__186_191TO153_156">گوگل</span><span id="noHighlight_0.9928051909612651"> </span><span id="ouHighlight__193_195TO158_158">و</span><span id="noHighlight_0.43147363678709927"> </span><span id="ouHighlight__238_239TO160_169">همانطور که</span><span id="noHighlight_0.8156139457659907"> </span><span id="ouHighlight__241_244TO171_174">بینگ</span><span id="noHighlight_0.12004688072639225"> </span><span id="ouHighlight__250_252TO176_179">برای</span><span id="noHighlight_0.8578769880444302"> </span><span id="ouHighlight__254_257TO181_185">[خرید</span><span id="ouHighlight__259_260TO186_186">]</span><span id="noHighlight_0.625628844427356"> </span><span id="ouHighlight__197_198TO188_189">آن</span><span id="noHighlight_0.7369332547255064"> </span><span id="ouHighlight__200_205TO191_193">نمی</span><span id="noHighlight_0.28325062453181904"> </span><span id="ouHighlight__207_210TO195_197">آمد</span><span id="noHighlight_0.29491863364385107"> </span><span id="ouHighlight__212_213TO199_200">تا</span><span id="noHighlight_0.8867727879591351"> </span><span id="ouHighlight__215_218TO202_203">با</span><span id="noHighlight_0.20446662993607967"> </span><span id="ouHighlight__229_235TO205_209">نتایج</span><span id="noHighlight_0.9104053861443946"> </span><span id="ouHighlight__220_227TO211_216">مربوطه</span><span id="noHighlight_0.3953331890827513">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_7TO0_4">جنیفر</span><span id="noHighlight_0.3390079488512906"> </span><span id="ouHighlight__9_13TO6_10">Slegg</span><span id="noHighlight_0.11018348767425856"> </span><span id="ouHighlight__15_18TO12_15">گفت:</span><span id="noHighlight_0.02799209521449686"> </span><span id="ouHighlight__21_22TO17_19">"من</span><span id="noHighlight_0.3197176811779666"> </span><span id="ouHighlight__24_30TO21_22">شک</span><span id="noHighlight_0.8571160519762078"> </span><span id="ouHighlight__32_39TO24_31">spammers</span><span id="noHighlight_0.4087258568725093"> </span><span id="ouHighlight__53_57TO33_37">زمینه</span><span id="noHighlight_0.5728282548371313"> </span><span id="ouHighlight__59_61TO39_41">روز</span><span id="noHighlight_0.8652083436503606"> </span><span id="ouHighlight__90_94TO43_45">آید</span><span id="noHighlight_0.8411395068212928"> </span><span id="ouHighlight__96_97TO47_48">به</span><span id="noHighlight_0.3900108692422093"> </span><span id="ouHighlight__99_108TO50_56">تزئینات</span><span id="noHighlight_0.5413220397699586"> </span><span id="ouHighlight__110_111TO58_59">تا</span><span id="noHighlight_0.6496434804457529"> </span><span id="ouHighlight__126_133TO61_65">نتایج</span><span id="noHighlight_0.7453583385135975"> </span><span id="ouHighlight__119_124TO67_72">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.7708654465833258"> </span><span id="ouHighlight__113_117TO74_79">خود را</span><span id="noHighlight_0.4720288859705172"> </span><span id="ouHighlight__63_67TO81_93">با استفاده از</span><span id="noHighlight_0.9671814440252181"> </span><span id="ouHighlight__69_73TO95_97">این</span><span id="noHighlight_0.45350383520505677"> </span><span id="ouHighlight__75_80TO99_104">emojis</span><span id="noHighlight_0.7067617380958127"> </span><span id="ouHighlight__46_49TO106_110">داشته</span><span id="noHighlight_0.7659392703432526"> </span><span id="ouHighlight__41_44TO112_115">باشد</span><span id="ouHighlight__134_134TO116_117">."</span><span id="noHighlight_0.17128430580108545"> در </span><span id="ouHighlight__136_141TO122_125">واقع</span><span id="ouHighlight__142_142TO126_126">،</span><span id="noHighlight_0.235320664096194"> </span><span id="ouHighlight__144_146TO128_128">و</span><span id="noHighlight_0.9675566575579017"> </span><span id="ouHighlight__148_148TO130_131">من</span><span id="noHighlight_0.4702146413128402"> تعجب می </span><span id="ouHighlight__150_155TO141_143">کنم</span><span id="noHighlight_0.26839421830764676"> </span><span id="ouHighlight__157_158TO145_147">اگر</span><span id="noHighlight_0.33187986500418853"> </span><span class="" id="ouHighlight__160_165TO149_152">گوگل</span><span id="noHighlight_0.7341166455782431"> </span><span class="" id="ouHighlight__180_181TO154_155">آن</span><span id="noHighlight_0.7201693007173486"> را </span><span id="ouHighlight__172_178TO160_167">غیر فعال</span><span id="noHighlight_0.7373074947531879"> </span><span id="ouHighlight__167_170TO169_172">کنید</span><span id="noHighlight_0.024775740026747206"> </span><span id="ouHighlight__183_184TO174_175">یا</span><span id="noHighlight_0.9454228730670122"> </span><span id="ouHighlight__186_187TO177_179">اگر</span><span id="noHighlight_0.21269790350817042"> </span><span id="ouHighlight__198_198TO181_182">یک</span><span id="noHighlight_0.15081462509877086"> </span><span id="ouHighlight__211_217TO184_188">ویژگی</span><span id="noHighlight_0.7445349080855764"> </span><span id="ouHighlight__204_209TO190_195">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.1462614305459704"> </span><span id="ouHighlight__200_202TO197_200">جدید</span><span id="noHighlight_0.7376681178171564"> به </span><span id="ouHighlight__226_229TO205_208">زودی</span><span id="noHighlight_0.2748080538105826">.</span></div><br><div><span id="ouHighlight__0_4TO0_3">یاهو</span><span id="noHighlight_0.23481771650101446"> </span><span id="ouHighlight__6_14TO5_15">در حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.1956764009035692"> </span><span id="ouHighlight__29_35TO17_23">توانایی</span><span id="noHighlight_0.2829444075171036"> </span><span id="ouHighlight__37_39TO25_28">برای</span><span id="noHighlight_0.7078771286880957"> </span><span id="ouHighlight__41_47TO30_34">Emoji</span><span id="noHighlight_0.5533573518829836"> </span><span class="" id="ouHighlight__49_50TO36_39">برای</span><span id="noHighlight_0.4946485892232727"> </span><span id="ouHighlight__52_55TO41_45">نمایش</span><span id="noHighlight_0.23964225574195552"> </span><span id="ouHighlight__60_61TO47_48">در</span><span id="noHighlight_0.7212539037084554"> </span><span id="ouHighlight__76_82TO50_54">نتایج</span><span id="noHighlight_0.04710521306839344"> </span><span id="ouHighlight__69_74TO56_61">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.8462880069310111"> </span><span id="ouHighlight__63_67TO63_68">خود را</span><span id="noHighlight_0.737374905170018"> </span><span class="" id="ouHighlight__16_23TO70_83">غیرفعال می کند</span><span id="noHighlight_0.9533906801449433">.</span></div></div> text/html 2015-04-22T04:36:05+01:00 topnet-mph.mihanblog.com امیر رضایی بینگ سهام نحوه کار الگوریتم جستجوی تصویر خود; اضافه کردن 59 درصد از تصاویر در وب تکراری اند http://topnet-mph.mihanblog.com/post/11 <div align="justify"><span id="ouHighlight__0_3TO0_3">بینگ</span><span id="noHighlight_0.7231107089177067"> </span><span id="ouHighlight__12_13TO5_6">در</span><span id="noHighlight_0.3665465438092572"> </span><span id="ouHighlight__15_20TO8_13">جزئیات</span><span id="noHighlight_0.021921626102473946"> </span><span id="ouHighlight__22_24TO15_19">چگونه</span><span id="noHighlight_0.5677893261434832"> </span><span id="ouHighlight__37_42TO21_26">جستجوی</span><span id="noHighlight_0.5715536763123258"> </span><span id="ouHighlight__26_29TO28_31">بینگ</span><span id="noHighlight_0.42943685169014834"> </span><span id="ouHighlight__31_35TO33_37">تصویر</span><span id="noHighlight_0.06436780447879686"> </span><span id="ouHighlight__62_67TO39_44">تصاویر</span><span id="noHighlight_0.3654242510202298"> </span><span id="ouHighlight__53_60TO46_51">مربوطه</span><span id="noHighlight_0.26162249540273064"> </span><span id="ouHighlight__69_71TO53_56">برای</span><span id="noHighlight_0.4569308562396487"> </span><span id="ouHighlight__73_76TO58_60">شما</span><span id="noHighlight_0.14980056333347802"> </span><span id="ouHighlight__78_84TO62_74">نمایش داده شد</span><span id="noHighlight_0.7336153255257479"> </span><span id="ouHighlight__86_90TO76_85">در حالی که</span><span id="noHighlight_0.773956907030858"> </span><span id="ouHighlight__100_102TO87_91">چگونه</span><span id="noHighlight_0.9338821262937275"> </span><span id="ouHighlight__104_107TO93_96">آنها</span><span id="noHighlight_0.6584942959696548"> در </span><span id="ouHighlight__109_111TO101_108">حال حاضر</span><span id="noHighlight_0.4796466307956936"> </span><span id="ouHighlight__113_116TO110_112">نیز</span><span id="noHighlight_0.33544311540335625"> </span><span id="ouHighlight__126_137TO114_116">شرح</span><span id="noHighlight_0.1682359497072663"> </span><span id="ouHighlight__140_147TO118_133">نوشتن شرح تصاویر</span><span id="noHighlight_0.008244480023931855"> </span><span id="ouHighlight__149_151TO135_135">و</span><span id="noHighlight_0.699194081710826"> </span><span id="ouHighlight__153_159TO137_143">اقدامات</span><span id="noHighlight_0.7041585072662611"> </span><span id="ouHighlight__161_163TO145_148">برای</span><span id="noHighlight_0.6061103904119455"> </span><span id="ouHighlight__165_170TO150_155">تصاویر</span><span id="noHighlight_0.7828128041688761"> </span><span id="ouHighlight__172_174TO157_160">برای</span><span id="noHighlight_0.02054332231543521"> </span><span id="ouHighlight__202_211TO162_166">تجربه</span><span id="noHighlight_0.44726394555662785"> </span><span id="ouHighlight__180_182TO168_171">جدید</span><span id="noHighlight_0.3521738020824088"> </span><span id="ouHighlight__195_200TO173_177">جستجو</span><span id="noHighlight_0.9755889261338027"> </span><span id="ouHighlight__184_187TO179_182">بینگ</span><span id="noHighlight_0.9001275045519644"> </span><span id="ouHighlight__189_193TO184_188">تصویر</span><span id="noHighlight_0.9868984606221904"> </span><span class="" id="ouHighlight__118_124TO190_194">ارائه</span><span id="noHighlight_0.41671176136106924"> </span><span id="ouHighlight__92_98TO196_200">نمایش</span><span id="noHighlight_0.8603393621666187"> </span><span id="ouHighlight__44_51TO202_213">فراهم می کند</span><span id="noHighlight_0.10650074629613149"> به </span><span id="ouHighlight__5_10TO218_230">اشتراک گذاشته</span><span id="noHighlight_0.8268268472601102">.</span></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><span id="ouHighlight__0_2TO0_1">یک</span><span id="noHighlight_0.0135120397265035"> </span><span class="" id="ouHighlight__16_21TO3_10">چیز عالی</span><span id="noHighlight_0.85757012753228"> </span><span class="" id="ouHighlight__4_14TO12_15">جالب</span><span id="noHighlight_0.576984217760202"> است </span><span id="ouHighlight__23_26TO21_22">که</span><span id="noHighlight_0.8260392528090724"> </span><span id="ouHighlight__28_31TO24_27">بینگ</span><span id="noHighlight_0.09017960901604583"> </span><span id="ouHighlight__40_42TO29_31">بود</span><span id="noHighlight_0.8940388218425969"> </span><span id="ouHighlight__44_47TO33_34">که</span><span id="noHighlight_0.2290214682855668"> </span><span class="" id="ouHighlight__60_65TO36_41">تصاویر</span><span id="noHighlight_0.020830892958887293"> </span><span class="" id="ouHighlight__67_70TO43_46">آنها</span><span id="noHighlight_0.7784024849651181"> را </span><span id="ouHighlight__72_78TO51_55">نمایه</span><span id="ouHighlight__79_79TO56_56">،</span><span id="noHighlight_0.6765524321753293"> </span><span id="ouHighlight__81_83TO58_64">59 درصد</span><span id="noHighlight_0.9587881244210902"> </span><span id="ouHighlight__85_86TO66_67">از</span><span id="noHighlight_0.4880118506717295"> </span><span id="ouHighlight__88_91TO69_72">آنها</span><span id="noHighlight_0.5189031132452282"> </span><span id="ouHighlight__98_105TO74_78">حداقل</span><span id="noHighlight_0.9652699565054168"> </span><span id="ouHighlight__107_109TO80_81">یک</span><span id="noHighlight_0.33789944777418"> </span><span id="ouHighlight__121_125TO83_87">تصویر</span><span id="noHighlight_0.964545467575021"> </span><span id="ouHighlight__111_119TO89_94">تکراری</span><span id="noHighlight_0.050441938536130104"> </span><span id="ouHighlight__127_132TO96_103">در سراسر</span><span id="noHighlight_0.695865742542206"> </span><span id="ouHighlight__138_140TO105_106">وب</span><span id="noHighlight_0.6376718614717419"> </span><span class="" id="ouHighlight__93_96TO108_110">است</span><span id="noHighlight_0.7639271882838133">.</span><span id="noHighlight_0.23964939328225898"> </span><span class="" id="ouHighlight__180_181TO113_115">اگر</span><span id="noHighlight_0.9192765238409069"> </span><span class="" id="ouHighlight__183_185TO117_118">نه</span><span id="noHighlight_0.19239305316210664"> </span><span class="" id="ouHighlight__187_195TO120_125">هزاران</span><span id="noHighlight_0.3287497543374953"> </span><span id="ouHighlight__201_211TO127_131">تقلید</span><span id="noHighlight_0.6049086024914658"> </span><span id="ouHighlight__220_223TO133_139">آنها را</span><span id="noHighlight_0.38680085586788493"> </span><span id="ouHighlight__213_218TO141_148">در سراسر</span><span id="noHighlight_0.6266412166519537"> </span><span id="ouHighlight__225_227TO150_151">وب</span><span id="noHighlight_0.47374107605829197"> </span><span id="ouHighlight__143_146TO153_156">آنها</span><span id="noHighlight_0.9497248361243742"> </span><span id="ouHighlight__153_156TO158_166">بسیاری از</span><span id="noHighlight_0.9169338462396681"> </span><span id="ouHighlight__158_163TO168_173">تصاویر</span><span id="noHighlight_0.4074990045542337"> </span><span id="ouHighlight__170_177TO175_178">صدها</span><span id="noHighlight_0.47372412332123714"> </span><span class="" id="ouHighlight__148_151TO180_183">گفت:</span><span id="noHighlight_0.7133999789768684">.</span><span id="noHighlight_0.3805156514134461"> </span><span id="ouHighlight__242_246TO186_190">تصویر</span><span id="noHighlight_0.20301639244338643"> </span><span class="" id="ouHighlight__232_240TO192_197">تکراری</span><span id="noHighlight_0.8042686781475893"> می </span><span id="ouHighlight__252_253TO202_205">توان</span><span id="noHighlight_0.7454637151456744"> </span><span id="ouHighlight__255_261TO207_209">کسی</span><span id="noHighlight_0.9972177459269205"> </span><span id="ouHighlight__263_268TO211_212">یا</span><span id="noHighlight_0.9550334693837366"> </span><span id="ouHighlight__270_275TO214_218">گرفتن</span><span id="noHighlight_0.6523751081570819"> </span><span class="" id="ouHighlight__290_294TO220_224">تصویر</span><span id="noHighlight_0.21519549011237138"> </span><span class="" id="ouHighlight__281_288TO226_229">اصلی</span><span id="noHighlight_0.6490852379724017"> </span><span id="ouHighlight__296_298TO231_231">و</span><span id="noHighlight_0.4074831936293378"> </span><span class="" id="ouHighlight__300_306TO233_239">میزبانی</span><span id="noHighlight_0.2803502416227187"> </span><span id="ouHighlight__308_309TO241_242">آن</span><span id="noHighlight_0.2787042573122047"> را </span><span id="ouHighlight__311_312TO247_248">در</span><span id="noHighlight_0.08580021703318508"> </span><span class="" id="ouHighlight__326_328TO250_253">آدرس</span><span id="noHighlight_0.07055063231831726"> های </span><span class="" id="ouHighlight__316_324TO259_263">مختلف</span><span id="noHighlight_0.948106531688117"> </span><span id="ouHighlight__330_331TO265_270">بر روی</span><span id="noHighlight_0.9434162099452215"> </span><span id="ouHighlight__343_348TO272_275">سرور</span><span id="noHighlight_0.2215254922367259"> </span><span id="ouHighlight__333_341TO277_279">خود</span><span id="noHighlight_0.2465742810025442"> و </span><span id="ouHighlight__350_351TO283_284">یا</span><span id="noHighlight_0.3774351431098816"> </span><span id="ouHighlight__353_359TO286_291">کسی که</span><span id="noHighlight_0.29345257811657843"> </span><span id="ouHighlight__375_381TO293_299">تغییرات</span><span id="noHighlight_0.20463349655257035"> </span><span id="ouHighlight__368_373TO301_305">اندکی</span><span id="noHighlight_0.7953319495914891"> </span><span id="ouHighlight__383_384TO307_308">به</span><span id="noHighlight_0.6763744642165299"> </span><span id="ouHighlight__390_394TO310_314">تصویر</span><span id="noHighlight_0.8692635038228215"> </span><span id="ouHighlight__396_398TO316_316">و</span><span id="noHighlight_0.5793209065299615"> </span><span id="ouHighlight__408_409TO318_319">آن</span><span id="noHighlight_0.7743618628168164"> را در </span><span class="" id="ouHighlight__411_419TO327_334">جای دیگر</span><span id="noHighlight_0.23261573856734996">,</span><span id="noHighlight_0.5310159983202992"> </span><span class="" id="ouHighlight__422_426TO337_346">در حالی که</span><span id="noHighlight_0.6520543337271876"> </span><span class="" id="ouHighlight__428_430TO348_349">نه</span><span id="noHighlight_0.9542276102289665"> </span><span class="" id="ouHighlight__432_439TO351_355">منابع</span><span id="noHighlight_0.33195763599687556"> </span><span id="ouHighlight__460_462TO357_359">URL</span><span id="noHighlight_0.5776171970668268"> </span><span class="" id="ouHighlight__454_458TO361_365">تصویر</span><span id="noHighlight_0.12598801086677114"> </span><span class="" id="ouHighlight__445_452TO367_370">اصلی</span><span id="noHighlight_0.4791430502919912"> </span><span class="" id="ouHighlight__400_406TO372_378">میزبانی</span><span id="noHighlight_0.16114216288403382">.</span></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><span id="ouHighlight__0_3TO0_4">اینجا</span><span id="noHighlight_0.07911484062171281"> این </span><span id="ouHighlight__5_6TO10_12">است</span><span id="noHighlight_0.7520443024081397"> </span><span id="ouHighlight__10_14TO14_19">نمودار</span><span id="noHighlight_0.6553103041780746"> </span><span id="ouHighlight__16_19TO21_24">بینگ</span><span id="noHighlight_0.03372727107932605"> </span><span class="" id="ouHighlight__21_26TO26_30">مشترک</span><span id="noHighlight_0.10624942336580179"> </span><span id="ouHighlight__28_34TO32_36">نمایش</span><span id="noHighlight_0.00485328716368616"> </span><span class="" id="ouHighlight__36_39TO38_44">اطلاعات</span><span id="noHighlight_0.8542843452477535"> </span><span id="ouHighlight__41_42TO46_51">بر روی</span><span id="noHighlight_0.8760588490754705"> </span><span id="ouHighlight__44_48TO53_57">تصویر</span><span id="noHighlight_0.04545926652080878"> </span><span id="ouHighlight__50_60TO59_64">تکراری</span><span id="noHighlight_0.15182231807852375"> </span><span class="" id="ouHighlight__62_67TO66_73">در سراسر</span><span id="noHighlight_0.29010602068379543"> </span><span class="" id="ouHighlight__73_75TO75_76">وب</span><span id="noHighlight_0.31506640582754786">:<br><br></span><p><img src="http://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2015/04/04-Pie-Chart-of-Duplicate.png" alt="04-Pie-Chart-of-Duplicate" class="alignnone size-full wp-image-219547" height="270" width="485"></p><br></div>